E-book
1.47
drukowana A5
10.91
Przemoc w przedszkolu

Bezpłatny fragment - Przemoc w przedszkolu


Objętość:
33 str.
ISBN:
978-83-8245-545-8
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 10.91

Wstęp

Często mówi się o przemocy w rodzinie i poświęca wiele miejsca w różnego rodzaju programach pomocowych, strategiach oraz działaniach informacyjnych tej kwestii. W pewnym sensie ma to swoje uzasadnienie, ponieważ istnieje nadal wiele przykładów patologicznych zachowań dorosłych, które prowadzą do krzywdzenia dzieci. To jednak przedmiot odrębnych rozważań i czytelnik może z łatwością dotrzeć do aktualnej literatury w tym zakresie.

W niniejszej pozycji, krótko i zwięźle należy poruszyć problem, który jest nadal często ignorowany i pomijany a nawet kierowany zupełnie na boczne tory. Z powodu tak dużego podkreślania potencjalnej roli opiekunów w osobie rodziców i osób bliskich w krzywdzeniu dzieci pomija się środowisko przedszkolne. Przedszkole kojarzy się w społecznej świadomości z piosenkami, zabawami i ogólnie czasem spędzonym na miłej zabawie.

Tymczasem do przedszkola uczęszczają dzieci mające różnego rodzaju problemy osobowe i wychowawcze, ich problemy, wyniesione z domu, czy będące następstwem innych trudności psychologicznych, mogą sprawić iż przypadkową lub celową ofiarą stanie się inne dziecko.

Również pracownicy przedszkoli, mimo iż wykonują ciężką i bardzo ważną pracę na rzecz dzieci, nie mogą być wykluczeni z grona osób, które potencjalnie mogą dzieci krzywdzić. Nie oznacza to iż każdy pracownik takiej placówki jest do tego predysponowany. Jednak istniejące sytuacje osobiste oraz różnego rodzaju zaburzenia, które mogą w różny sposób przenieść się na grunt przedszkolny.

Problematyka tu poruszana stanowi przyczynek do refleksji. W krajach zachodnich dzieci w placówkach przedszkolnych podlegają często restrykcyjnym przepisom w zakresie opieki a w szczególności bezpieczeństwa. W Polsce niestety zbyt często w takich sytuacjach wskazuje się rodziców jako potencjalnych sprawców a biorąc pod uwagę, iż przedszkole jest środowiskiem zamkniętym, trudno dojść ewentualnej sprawiedliwości. Nie zawsze na pytanie, dlaczego moje dziecko ma ranę? lub dlaczego moje dziecko tak się dziwnie zachowuje? uzyskamy rzetelną odpowiedź. Są placówki przedszkolne, które opierają swoje funkcjonowanie o sprawdzony personel, posiadające procedury realizowane na rzecz ochrony dzieci, jak również poważnie traktujące swoje obowiązki. Niestety są również miejsca, gdzie przekonanie dyrekcji i pracowników o swojej nietykalności wykracza poza wszelkie ramy a główną ideą jest nie tyle dobro dziecka, ile zachowanie dobrego imienia placówki i dyrekcji a przyznanie się że coś się złego dzieje wykracza poza ramy myślowe.

Trudne dziecko

Bardzo łatwo po prostu powiedzieć, że to dziecko ma jakiś problem. Z pewnością niektórzy z was kiedyś usłyszeli: To wasze dziecko ma problem. To z wami coś jest nie tak. A może chcecie żeby się wami zainteresowała opieka społeczna?

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 10.91