E-book
1.47
drukowana A5
9.79
promocja zdrowia — referat

Bezpłatny fragment - promocja zdrowia — referat


Objętość:
25 str.
ISBN:
978-83-8221-164-1
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 9.79

Wstęp

Narkomania stanowi jeden z istotnych czynników wykluczenia społecznego, zdaniem 39% badanych w badaniu PENTOR, wyprzedzając pod tym względem inne nałogi. Zażywanie substancji psychoaktywnych z roku na roku rozpowszechnia się, docierając do najmłodszych osób. O ile jeszcze w ubiegłym wieku narkotyki w naszym kraju kojarzono głównie z subkulturą, a głównymi substancjami psychoaktywnymi były leki, uzyskiwane z fałszowanych recept oraz takie środki jak płyn Tri czy sok z makówek. Wraz ze zmianą ustroju i wejście w struktury Unii Europejskiej schemat ten diametralnie uległ zmianie. Polska stała się miejscem przerzutowym narkotyków do innych krajów, zwiększeniu uległa dostępność narkotyków, zmniejszył się wiek inicjacji narkotykowej. Obecnie w Polsce funkcjonuje 25 oddziałów detoksykacyjnych, pojawiają się osoby uzależnione od amfetaminy, GHB czy ekstazy. Elementem działań staje się również profilaktyka zdrowia, obejmująca działania takie jak diagnostyka w kierunku HIV, WZW oraz innych chorób zakaźnych. Wraz ze zmianami prawnymi i zmianami zasad leczenia zwiększa się zaangażowanie na poziomie samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych na rzecz przeciwdziałania narkomanii. Promocja zdrowia obejmująca czynnych narkomanów oraz środowiska zagrożone jej rozwojem stały się zasadniczym elementem kampanii społecznych.

Narkomania jako zjawisko

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 9.79