E-book
1.47
drukowana A5
11.77
drukowana A5
Kolorowa
30.77
Prewencja powikłań nadciśnienia tętniczego oraz przygotowanie chorego do samo opieki w środowisku domowym

Bezpłatny fragment - Prewencja powikłań nadciśnienia tętniczego oraz przygotowanie chorego do samo opieki w środowisku domowym


Objętość:
39 str.
ISBN:
978-83-8245-248-8
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 11.77
drukowana A5
Kolorowa
za 30.77

Wstęp

Choroba nadciśnieniowa należy do najbardziej rozpowszechnionych współcześnie zagrożeń zdrowotnych. Występuje ona u co trzeciej osoby dorosłej w naszym kraju. Rozwija się często początkowo bez objawów, głównie w przypadku nadciśnienia pierwotnego, co oznacza, że pacjenci zgłaszają się na leczenie dopiero w zaawansowanym stadium tej choroby, kiedy objawy takie jak bóle głowy, zaburzenia widzenia, nudności czy zawroty głowy oraz inne objawy skłonią nas do wizyty u lekarza.

W przypadku blisko 10 procent pacjentów nadciśnienie tętnicze ma charakter wtórny, czyli jest ono wynikiem innej choroby toczącej się w organizmie (aorty, naczyń tętniczych). Jest ono nazywane cichym zabójcą, którego działaniu sprzyjają czynniki modyfikowalne, takie jak palenie papierosów, otyłość, brak ruchu, zła dieta.

W profilaktyce nadciśnienia tętniczego istotne jest najbardziej działanie edukacyjne na każdym etapie rozwoju, które powinno obejmować naukę nawyków zdrowego trybu życia oraz unikanie nałogów. Jest to temat zaniedbywany przez rodziców i dorosłych, a także przez osoby, które potencjalnie są istotnie narażone na rozwój nadciśnienia.

Potrzebna jest nie tylko praca pielęgniarki i lekarza, ale praca całego społeczeństwa na rzecz braku akceptacji dla wszystkich czynników ryzyka wystąpienia nadciśnienia, z których ogromna większość wiąże się z promowanym złym stylem życia, w którym dominuje stres, złe, wysokokaloryczne jedzenie, tzw. fast foody.

Sprawienie, aby priorytetem stało się zdrowe życie nie jest zadaniem łatwym, a skłonienie ludzi do rezygnacji z najprostszych nawyków jest często bardzo trudne. Inercja ta nie może jednak stanowić usprawiedliwienia, bo nasze zdrowie jest w naszych rękach w przypadku tej właśnie jednostki chorobowej.

1. Kryteria nadciśnienia tętniczego

Wyróżniamy nadciśnienie tętnicze pierwotne, które stanowi trwałe podwyższenie ciśnienia tętniczego, spowodowane czynnikami środowiskowymi oraz genetycznymi, w tym jednak przypadku wskazuje się raczej na ogół czynników niż na jedną konkretną przyczynę. Kwestie te będą przedmiotem dalszych rozważań w niniejszej pracy.

Nadciśnienie tętnicze w populacji naszego kraju dotyczy nie mniej niż 30 procent osób dorosłych, jest to problem bardzo poważny, bowiem wraz z wiekiem występuje ono częściej, w wieku powyżej 65 roku życia dotyczy ono już 59 procent osób dorosłych.

Mężczyźni są w grupie ryzyka znacznie wcześniej niż kobiety, u których ciśnienie tętnicze znacząco rośnie dopiero po okresie menopauzalnym. W rozwoju tej jednostki chorobowej odgrywają szczególną rolę między innymi układ RAA, układ współczulny oraz peptydy natriuretyczne, oraz substancje, które tworzone są przez śródbłonek naczyniowy.

Pierwotne nadciśnienie tętnicze stanowi podwyższenie ciśnienia w krążeniu dużym o charakterze trwałym, spowodowanym różnymi czynnikami. Jest ono diagnozowane po wykluczeniu nadciśnienia wtórnego, i wymaga podjęcia leczenia w skali całego życia, co jest istotne, gdyż często starsi pacjenci, którzy lepiej się poczują, odstawiają leki w przekonaniu, iż są wyleczeni. Jego przyczyny są zróżnicowane, w każdym przypadku jednostkowym istnieje szczególna kompozycja czynników genetycznych, środowiskowych i szeregu innych predyspozycji. Jest to więc rodzaj omawianej tutaj jednostki chorobowej, który wymaga szczególnej uwagi i analizy.

Wśród czynników genetycznych zwraca się uwagę na geny odpowiedzialne za kodowanie elementów układu RAA. W przypadku czynników środowiskowych zwraca się uwagę na role nadmiernego spożycia soli, która szczególnie źle działa na grupę osób tzw. sodo wrażliwych, co jest związane z nadciśnieniem niskoreninowym, starszym wiekiem, insulino opornością, cukrzycą, wzmożoną aktywnością układu współczulnego czy niewydolnością nerek. Istotny jest również siedzący tryb życia, jako czynnik ryzyka wystąpienia powikłań oraz otyłość i stres, który wpływa negatywnie poprzez zwiększanie napięcia układu współczulnego.

Tabela poniżej przedstawia szczegółowe związki zachodzące między elementami, które wpływają na pojawienie się nadciśnienia pierwotnego.


Tabela 1. Wybrane czynniki nadciśnienia tętniczego pierwotnego

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 11.77
drukowana A5
Kolorowa
za 30.77