E-book
1.37
drukowana A5
9.5
Pozarządowe formy bezpieczeństwa

Bezpłatny fragment - Pozarządowe formy bezpieczeństwa


Objętość:
26 str.
ISBN:
978-83-8221-091-0
E-book
za 1.37
drukowana A5
za 9.5

Wstęp

Rozwój współczesnego systemu obrony naszego państwa opiera się na tworzeniu systemu, w którym wiodącą rolę odgrywają nowoczesne środki i systemy bezpieczeństwa. Zagrożenia XXI w. wiążą się bardziej z bezpieczeństwem wewnętrznym, niż kiedykolwiek dotąd. Terroryzm, zagrożenia cyberprzestępczością, masowe migracje, kryzys instytucjonalny i organizacyjny Unii Europejskiej, wszystko to sprawia, że rola podmiotów angażujących się na rzecz bezpieczeństwa wzrasta. To nie tylko kwestia bezpieczeństwa militarnego, ale również bezpieczeństwa ekologicznego i społecznego, wyraz troski o dobro wspólne i zapewnienie godziwego poziomu życia. Demokratyczne państwo posiadające ograniczone środki nie jest w stanie w absolutnym wymiarze zapewnić bezpieczeństwa, służby i formacje temu służące posiadają ograniczone zasoby. Stąd działanie instytucji pozarządowych ma za zadanie angażować siły i środki na rzecz bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i regionalnym.

Prawne umocowanie pozarządowych form bezpieczeństwa

Podstawą funkcjonowania organizacji działających poza strukturami administracji państwa na rzecz bezpieczeństwa jest wynikająca z Konstytucji RP zasada pomocniczości. Oznacza ona istnienie organizacji społecznych działających na rzecz dobra wspólnego, jakim jest bezpieczeństwo. To wyraz aktywności obywatelskiej i odpowiedzialności. Struktury pozarządowe stanowią istotny element nowej strategii obronności, tworząc zasoby umożliwiające wzmocnienie potencjału obronnego. Realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności wynika również z wielu aktów prawnych, które są podstawą do prowadzenia działalności w wielu obszarach bezpieczeństwa. Do najważniejszych należy zaliczyć działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe w dziedzinie ochrony środowiska, zwalczania klęsk żywiołowych, pomocy społecznej w sytuacji zagrożenia,

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 1.37
drukowana A5
za 9.5