E-book
5.88
drukowana A5
14.15
Poradnik o ubezpieczeniach komunikacyjnych

Bezpłatny fragment - Poradnik o ubezpieczeniach komunikacyjnych


5
Objętość:
24 str.
ISBN:
978-83-8189-019-9
E-book
za 5.88
drukowana A5
za 14.15

Wstęp

Witam serdecznie. Nazywam się Rafał Hołowid i jestem multiagentem z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w ubezpieczeniach komunikacyjnych, tak więc w części, która należy do jednego z najpopularniejszych segmentów ubezpieczeń. Poradnik ten powstał po to, aby pokazać na co zwracać uwagę przy zawieraniu ubezpieczenia komunikacyjnego, jak i również, w jaki sposób można zaoszczędzić na ubezpieczeniu lub kupić coś w lepszej cenie.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Ale zacznijmy od początku. Wiele osób na pewno wie czym są ubezpieczenia komunikacyjne, ale nie każdy zdaje sobie z tego sprawę na czym dokładnie polegają lub nie wdawał się w ogóle w szczegóły konkretnych ubezpieczeń, produktów, jeśli chodzi o ubezpieczenie samochodu. Zacznijmy może od najpopularniejszego ubezpieczenia, jest nim ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej), czyli obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Pewnie część z Państwa wie, że jest to ubezpieczenie, które każdy, kto posiada zarejestrowany pojazd na terenie RP musi kupić (z kilkoma wyjątkami). Na pewno osoby, które mają samochód wiedzą o tym, że jest to ubezpieczenie obowiązkowe i jest ono regularne ustawą. Ale co to oznacza? Oznacza to, że każde Towarzystwo, jakie jest na rynku Polskim musi posiadać te same warunki, jakie znajdziemy w zapisach ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach. Czyli musi zapewnić górną granicę sumy ubezpieczenia w przypadku szkody na rzeczy w wysokości 1,05 miliona euro (dane aktualne na rok 2019) oraz 5,21 milionów euro na osobie, czyli na zdarzeniach, gdzie poszkodowana została osoba. Jest to obowiązek każdego z Towarzystw, niezależnie od tego jaką składkę proponuje. Dodatkowo Towarzystwa do obowiązkowego ubezpieczenia często proponują inne produkty w cenie ubezpieczenia OC. Jest to bardzo istotne, ponieważ samo w sobie ubezpieczenie OC jest jedną z części, które i tak, i tak kupujemy. Wiele osób pewnie o tym nie wie, ale w większości Towarzystwach dostajemy również coś takiego jak assistance wypadkowy. Polega ono na tym, że w razie wypadku można zadzwonić po pomoc -oczywiście za pośrednictwem Towarzystwa- i pojazd zostanie odholowany zgodnie z limitem wg ogólnych warunkach ubezpieczenia. Czasami też na kilka dni zapewniają samochód zastępczy, aby można było spokojnie dotrzeć do miejsca docelowego. Szerzej o ubezpieczeniu assistance będzie można przeczytać w dalszej części poradnika.


Często zdarza się tak, że przy ubezpieczeniu komunikacyjnym, jak wspomniałem na początku, ubezpieczając więcej można zapłacić tą samą cenę, a niekiedy nawet mniej. Przykładem takim jest dodanie do ubezpieczenia dobrowolnego, na przykład ubezpieczenia NNW, o którym bardziej szczegółowo będzie później. Dzięki temu mamy możliwość dostania dodatkowej zniżki, która (biorąc pod uwagę aktualne ceny OC) w wielu przypadkach jest wyższa niż samo ubezpieczenie NNW. Jest to jeden ze sposobów dzięki któremu można ubezpieczyć taniej, a lepiej.

Ubezpieczenie AutoCasco

Drugim ubezpieczeniem podobnie znanym jak ubezpieczenie OC, ale już nie obowiązkowe, a dobrowolne jest ubezpieczenie Autocasco. Ubezpieczenie Autocasco jest to ubezpieczenie od kradzieży, od szkód częściowych i\lub całkowitych, które są spowodowane naszą winą lub kiedy jest nieznany sprawca. Czyli w praktyce: mamy stłuczkę parkingową, nie wiemy kto jest sprawcą możemy skorzystać z takiego ubezpieczenia, lub ukradli nam samochód również jest wypłacane odszkodowanie w wysokości, jaka jest ustalona na polisie, lub na wycenie sporządzonej przez rzeczoznawcę. Ubezpieczenie Autocasco jest ograniczone z reguły do konkretnego wieku samochodu. Starszych samochodów często nie można ubezpieczyć albo ogranicza się to do kilku Towarzystw, które mają raczej na rynku taką ofertę. Ale skupmy się bardziej może na ubezpieczeniu samym w sobie Autocasco, a nie na tym, jakie są wymagania co do tego. Ubezpieczenie Autocasco, tak jak na początku wspomniałem, jest ograniczone sumą gwarancyjną — sumą ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia to jest nic innego jak wartość pojazdu na dzień wypisania polisy. Ta suma jest równocześnie górną granicą wypłaty odszkodowania, która jest wypłacana w razie szkody całkowitej lub kradzieżowej. Ale co to jest szkodą całkowitą? Szkoda całkowita w większości Towarzystwach jest to szkoda, której wartość naprawy przekracza 70% wartości pojazdu. W praktyce wygląda to następująco: w przypadku kiedy mamy ubezpieczony samochód o wartości 10 tyś zł i wartość szkody (koszt naprawy) przekroczy 7tyś zł. będzie to szkoda całkowita. I w takim przypadku w zależności od Towarzystwa, bo często Towarzystwa mają różne ścieżki likwidacji szkody, ale z reguły sytuacja wygląda następują, że dostajemy albo wartość samochodu pomniejszoną o wrak, (wrak jest to wyceniona przez rzeczoznawcę wartość samochodu przed naprawą, czyli po szkodzie) i wrak zabieramy ze sobą, albo dostajemy kwotę na jaką został wyceniony pojazd na dzień szkody (przy założeniu, że nie mieliśmy wykupionej „stałej sumy ubezpieczenia” o czym później), a wrak zostaje dla Towarzystwa. Kwota odszkodowanie nie może przekroczyć wartości pojazdu, która widnieje na polisie. Jeśli chodzi o samą likwidację szkody to już zależy od samego Towarzystwa i od zapisów w ogólnych warunkach. Dodatkowo przy ubezpieczeniu Autocasco jest kilka dodatkowych bardzo ważnych informacji, na które należy zwrócić uwagę. Pierwszą nich jest udział własny. Udział własny nazywany również franszyzą redukcyjną jest opcją dobrowolną. Polega to na tym, że przy ubezpieczeniu Autocasco, jeśli będzie wypłata odszkodowania to kwota ta zostanie pomniejszona o wprowadzony udział własny. Np. przy szkodzie parkingowej, naprawa pojazdu została wyceniona na 2 tyś zł, udział własny mieliśmy wprowadzony w kwocie X to 2 tyś zł zostaje pomniejszone o ten X udziału własnego. Czyli, jeżeli na umowie mamy wpisane 500 złotych udziału własnego to przy szkodzie 2 tyś zł wypłatę dostaniemy w kwocie 1500 zł, 500 złotych to jest nasz udział własny. Ale to nie wszystko, jeśli chodzi o ubezpieczenia Autocasco. Przy zawieraniu polisy mamy możliwość wyboru sposobu likwidacji późniejszej szkody. Mówimy tutaj teraz o szkodach częściowych (których wartość nie przekracza 70% wartości pojazdu). Przy likwidacji szkody częściowej mamy opcje pierwszą, czyli wariant kosztorysowy i opcję drugą wariant serwisowy. Opcja kosztorysowa polega na tym, że odszkodowanie za szkody częściowe dostajemy do ręki. Innymi słowy, szkoda jest wyceniona przez rzeczoznawcę, kwotę tą dostajemy do ręki i sami naprawiamy samochód w miejscu przez nas wybranym. Opcja serwisowa polega na tym, że przy szkodzie częściowej mamy możliwość oddania samochodu do warsztatu (w zależności od TU są do wyboru autoryzowane warsztaty lub/i warsztaty partnerski lub/i warsztaty nieautoryzowane). Tutaj opiszę przykład opcji z warsztatem autoryzowanym. Tak więc wybieramy… Oczywiście w porozumieniu z infolinią, warsztat oraz oddajemy do naprawy, odbieramy samochód już naprawiony. Naprawa przeprowadzana jest oczywiście na oryginalnych częściach, jeśli zaznaczymy opcję serwisową, w zależności oczywiście od Towarzystwa.


Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 5.88
drukowana A5
za 14.15