poLSKIE lEGENDY

poLSKIE lEGENDY


ISBN:

O książce

Opinie

Autor

Grupa, która brała udział w konkursie składa się z czterech osób. Nauczycielem nadzorującym prace jest Monika Flis. Uczestnikami są: Olek Wierzbicki, Oliwia Joniec, Mateusz Bodych i Zosia Rębielewska. Głównym autorem książki jest Zosia Rębielewska. Wszyscy uczestnicy są uczniami ZSP nr. 3 w Żyrardowie.

Do dzieła!

Wydaj swoją książkę z Ridero bezpłatnie.
To łatwe!