E-book
1.47
drukowana A5
8.1
Polityka społeczna

Bezpłatny fragment - Polityka społeczna

Cele, zakres, uwarunkowania


Objętość:
13 str.
ISBN:
978-83-8126-048-0
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 8.1

Wstęp

Polityka społeczna stanowi jeden z istotnych elementów działań podejmowanych przez instytucje państwowe i samorządowe. Poprzez tego rodzaju politykę kształtowane są ogólne warunki pracy oraz bytu ludności, tworzone są prorozwojowe struktury społeczne, wspierane obszary życia społecznego, które niedomagają, sfer społecznych wykluczonych

z powodu nałogów, niskiego statusu ekonomicznego, wieku czy niepełnosprawności.

To dzięki polityce społecznej i jej programom osoby, które rynek pracy odrzucił, mogą na powrót znaleźć swoje miejsce w życiu. Polityka społeczna modeluje sposób, w jaki funkcjonuje społeczeństwo w sferach, gdzie obywatel sam nie potrafi sobie poradzić, zgodnie z zasadami równości i sprawiedliwości społecznej. To zupełnie odmienna sfera od wolnej demokratycznej gospodarki konkurencyjnej. Obie sfery na siebie wpływają, jednak sfera gospodarki rządzi się zupełnie odmiennymi prawami. Mimo to właśnie polityka społeczna wpływa na zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów, wspiera przemiany, zarazem dbając o to, aby istniejący system zapewniał podstawowe korzyści obywatelom w postaci dostępu do pracy, awansu, edukacji, ochrony i rozwoju.

1. Cele i wartości polityki społecznej

Cele polityki społecznej mają różnorodny charakter, wyznaczony w istocie potrzebami społeczeństwa, w zakresie których państwo pełni funkcje opiekuńcze. W szczególności istotnym celem jest bezpieczeństwo socjalne, co wiąże się z zapewnieniem źródła dochodów dla osób, które z uwagi na chorobę, inwalidztwo czy starość lub brak możliwości podjęcia pracy, nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Z kolei ważnym elementem staje się realizowanie działań, których istotą jest inwestowanie w możliwości tworzenia szans rozwoju, w szczególności dla osób młodych, wkraczających w życie, oraz osób wykluczonych społecznie. Innym ważnym celem polityki społecznej jest tworzenie ładu społecznego. Nierówności ekonomiczne i socjalne powodują, iż bez wsparcia szczególnie potrzebujących grup osób i tworzenia systemu zabezpieczenia na wypadek rozmaitych okoliczności szczególnych ład społeczny mógłby zostać zakłócony. Równie ważnym celem prowadzonej polityki społecznej jest również problematyka wspierania życia rodzinnego, między innymi poprzez kreowanie polityki prorodzinnej, tworzenia warunków bezpieczeństwa socjalnego, co sprzyja dzietności i stabilności rodziny, jako podstawowej komórki życia społecznego. Programy szczegółowe w tym zakresie wyznaczają specyficzne cele krótko i długookresowe, takie jak przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 8.1