E-book
1.47
drukowana A5
9.5
Polityka bezpieczeństwa

Bezpłatny fragment - Polityka bezpieczeństwa


Objętość:
23 str.
ISBN:
978-83-8221-143-6
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 9.5

Wstęp

Bezpieczeństwo w rozumieniu współczesnym stanowi stan a jednocześnie proces. Jest to pierwotna potrzeba człowieka oraz grup społecznych i państwa. W tym kontekście bezpieczeństwo narodowe stanowi proces lub stan, który zapewnia funkcjonowanie państwa w jego podstawowych dziedzinach. Pozwala na przetrwanie, rozwój oraz swobodę realizowania interesów narodowych w konkretnych, określonych warunkach bezpieczeństwa. Dzieje się tak dzięki podejmowani wyzwań, wykorzystywaniu szans oraz redukowaniu istniejących ryzyk i przeciwdziałaniu wszelkiego rodzaju zagrożeniom. Struktura i charakter tego bezpieczeństwa jest zależny od wielu czynników, w szczególności od zagrożeń, celów misji państwa wobec narodu oraz potencjalnych możliwości tego państwa. Bezpieczeństwo naszego kraju zostało określone w kolejnych dokumentach, wśród których należy wymienić między innymi Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego 2010—2012, jak również Raport Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, Białą Księgę Bezpieczeństwa Narodowego RP jak również Strategię Bezpieczeństwa Narodowego 2014. Istotą omawianego zagadnienia jest ochrona życia ludzkiego oraz przeciwdziałanie zagrożeniom w tym zakresie.

Założenia

Założenia polityki bezpieczeństwa naszego kraju mają charakter złożony. Wiążą się z z nim udział w budowie europejskiego systemu bezpieczeństwa oraz współpracy w ramach takich organizacji międzynarodowych jak NATO. Współpraca z krajami zachodnimi na rzecz bezpieczeństwa oraz silnej gospodarki, umacnianie współdziałania w ramach Grupy Wyszechradzkiej, ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa naszego kraju. Koncepcja strategicznych działań w zakresie bezpieczeństwa obejmuje działania obronne, ochronne, jak również działania w zakresie bezpieczeństwa społecznego i gospodarczego.

W szczególności cele strategiczne obejmują utrzymywanie oraz demonstrowanie gotowości zintegrowanego systemu bezpieczeństwa, przeciwdziałanie zagrożeniom, jak również doskonalenie istniejącego systemu, zapewnienie niezbędnych w tym zakresie zasobów. Cele te to również dalszy rozwój potencjału obronnego, który jest adekwatny do potrzeb naszego kraju, oraz wzmocnienie gotowości do obrony kolektywnej w ramach NATO. To również cel określony jako rozwijanie bliskiej współpracy z naszymi sąsiadami dla rozwiązywania konfliktów o charakterze międzynarodowym.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 9.5