Podstawy gospodarcze klasztorów dominikańskich na Górnym Śląsku w średniowieczu

Podstawy gospodarcze klasztorów dominikańskich na Górnym Śląsku w średniowieczu

na przykładzie Cieszyna, Oświęcimia i Opola


Objętość:
165 str.
ISBN:
978-83-8104-351-9

O książce

Klasztory górnośląskie dominikanów jak dotąd nie doczekały się pełnego opracowania. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest niedostateczne przebadanie dostępnych źródeł. Ta książka stanowi więc przyczynek do pełniejszego poznania dziejów trzech klasztorów. Dzięki temu możliwe będzie pełniejsze poznanie historii Zakonu Kaznodziejskiego, ale też historii Śląska, historii gospodarczej i historii kultury — te dziedziny bowiem stykają się w omawianej tu problematyce. Recenzent: Dr hab. Piotr Boroń

Opinie

Ta książka ma nie opinii, po raz pierwszy zostawić swoją opinię!

Autor

Paweł Superat
Paweł Superat jest doktorantem filozofii, absolwentem historii na UŚ. Specjalizuje się w średniowiecznej filozofii i historii.