E-book
16.17
drukowana A5
33.24
Po drugiej stronie lustra

Bezpłatny fragment - Po drugiej stronie lustra

Objętość:
85 str.
ISBN:
978-83-8155-119-9
E-book
za 16.17
drukowana A5
za 33.24

Przedmowa

Dziękuję Ci, że czytasz te słowa. Układanie myśli w proste wiersze jest dla mnie często dużo łatwiejsze niż proza i czasem lepiej oddaje kwintesencję.


Tych kilka wierszy tutaj powstało w latach 2016–2018, które były dla mnie chyba najbardziej przełomowym czasem w życiu, pełnym zmian i pracy nad ich akceptacją. Trudnym czasem, w którym jednak bardzo dużo się nauczyłam i z którego naukę kontynuuję.


Życzę Ci dobrej lektury! Jeśli chcesz podzielić się swoimi uwagami, to zapraszam Cię na mój fanpage na Facebooku o tomikowym tytule.


Alicja

Po drugiej stronie lustra

Po drugiej stronie lustra

nie ma zła ani dobra,

tam jestem ja,

Ty i reszta świata.


W odbiciu lustrzanym,

bardziej naturalnym,

widzimy, co łączy,

nie, co dzieli nas.


A jeśli coś nas dzieli,

to tylko czas.

Through the Looking Glass

Through the Looking Glass

there is no good or bad.

There is only me

you and the whole world.


In the reflection,

more natural perfection,

we see what connects

not what divides us.


And if there is anything that might

it is only time.

Zima / Winter

Rozmróź się

Zimno, ciemno-jasno,

zimowo,

a w środku ogień.


Rozmróź się i Ty.

To pomaga nie tylko zimą,

i nie tylko Tobie.

Defreeze yourself

Cold, bright and dark

winterlike,

but the fire is inside.


Defreeze yourself as well.

It helps not only in winter

and also others.

Tu i teraz

(By) skupiać się tak bardzo

na przyszłości

i chęci uczynienia z niej

teraźniejszości

(By zapomnieć o przeszłości)

to jest po prostu niezdrowe

i małoświadomościowe.

Here and Now

To focus so much

on tomorrow

and making it present day

to forget yesterday

iIs just too much sorrow

and consciousness is hollow.

Pusto-pełni

Gdzie Ty? Jeśli my tu

have been waiting for you

długo i cierpliwie.


Leżąc na poduszce z uszami do góry,

przekładając Twoje rzeczy

z półek do kartonów.


Nie rozumiejąc

tej płyty nagrobkowej

na której Twoje imię.

Bo niby dlaczego?


Widok z okna ten sam.

Czwartego lutego, prawie w dzień

święta Twojego.


Byłoby 61.

Jest 60.

I wieczność w środku.

Fully Empty

Where are you? While we here

have been waiting for you

patiently, for years.


Lying on pillows, lending an ear,

putting your things from shelves

into crates.


Not taking in

this gravestone with our name.

Why should we?


Window view is the same

on the fourth of February

almost your anniversary.


It would be 61.

It is 60.

And eternity inside.

Starsi ludzie

Zwykli zupełnie,

we wspólnym salonie z kominkiem,

z krzywymi ustami i wielkimi oczami,

lub szczerością i uśmiechem.


Serca pełne,

choć w oczach blasku mniej,

a ciekawość dalej.

I tamte czasy, a nie te nieraz,

ale głęboko ich.


Pozornie zużyci,

a piękni i ciepli

bardziej niż młody,

biały uśmiech w banku.


Dobrze im ciepło dać,

choć na chwilę.

W środku przecież

ten sam ogień wciąż.

Elderly People

Very usual.

In a fireplace living room,

with crooked lips and huge eyes,

or with direct honesty and a smile.


With hearts and eyes

full of curiosity,

though the sparkle dies.

And not nowadays, but those times

so deeply theirs.


Seemingly worn out,

but warm and bright.

Even more than the young

white smile in a bank.


It is good to give them

some warth too

for a moment or so.

As still the same fire glows inside.

Zmiany

Niektóre

szybko, dużo,

w środku,

choć nie widać nic

poza środkiem.


Inne

potykają się o

porozrzucane graty,

nie widać

końca.


A drzewa stoją i patrzą,

jakby nie stało się nic.

Changes

There are some

quick and multiplied,

inside, but you see nothing

from outside.


Others stumble over

some scatterred junk

and you cannot see

the end to these ones.


And trees stand tall and watch

as if nothing has ever come close.

Do mojego Taty

Sprzątam moje dzieciństwo

z Tobą i bez siebie,

czyszcząc mieszkanie z kurzu,

ze smutku, z Ciebie.


Biorąc, co najlepsze

ze sobą.

Wiedząc, że bardzo dużo mnie

jest Tobą.

To My Dad

I am cleaning my childhood

with or without you,

dusting sadness off

all flat and you.


Taking what is best with me.

Knowing that inside me

you still live.

Dziękuję M.

Dziękuję

za kilka słów,

które topią śnieg

na betonie.


Dziękuję

za ciepło,

o którym zapomniałam już

gorącym latem.


Dziękuję

za obecność,

którą też staram się dawać

wiosną, latem,

jesienią, zimą.


Dziękuję, że się mi w Tobie

moja prawda odbija.

Thank you M.

Thank you

for few words

that melt the snow

on the concrete floor.


Thank you

for warmth

which I forgot

in summer scorching hot.


Thank you

for your presence

which I also try to give

spring, summer

autumn, winter.


Thank you that in you

reflects my truth.

Wiosna / Spring

Przedwiośnie

Trawy pod stopą,

słońca na skórze,

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 16.17
drukowana A5
za 33.24