E-book
5.46
drukowana A5
14.72
Planowanie przestrzenne czyli co?

Bezpłatny fragment - Planowanie przestrzenne czyli co?


Objętość:
32 str.
ISBN:
978-83-8245-134-4
E-book
za 5.46
drukowana A5
za 14.72

Planowanie przestrzenne jako proces wieloaspektowy

Wstęp

Planowanie przestrzenne jest trudnym zadaniem. Wymaga właściwego zagospodarowania przestrzeni, realizowanego przez władze publiczne na każdym poziomie administracji państwa. Jest narzędziem prowadzenia polityki rozwoju na terenie gmin, miast, powiatów.

Źle zaplanowane drogi mogą skomplikować proces komunikacji, z kolei nieadekwatne do potrzeb planowanie funkcjonowania miasta osłabi jego rozwój i możliwości inwestycyjne w przyszłości. Jest to proces świadomy, wielokierunkowy, oparty na szczegółowych analizach skutków wybrania określonego schematu postępowania. Planowanie jest podporządkowane celom ogólniejszym, rozwojowi turystyki, tworzenia miejsc pracy, organizacji przestrzeni rekreacyjnej.

Posługuje się określonymi procedurami, opiera o przepisy prawa. Dotyczy tworzenia pewnych stanów przyszłych, projektowania architektonicznego i technologicznego, jak również kształtowania innych aspektów funkcjonowania człowieka poprzez konkretne ukształtowanie przestrzeni publicznej.

Prostym przykładem w tym zakresie niech będzie urząd pracy na terenie Krakowa. Jego lokalizacja w peryferyjnej dzielnicy powoduje, iż stał się obiektem drwin i jest niechętnie uczęszczany. Z kolei na terenie nowo otwartej w 2013 r. Galerii Bronowice zlokalizowano jeden z oddziałów spraw obywatelskich Urzędu Miasta, który jest regularnie odwiedzany.

Współcześnie rozwija się w zakresie urbanistyki koncepcja tzw. zrównoważonego rozwoju, gdzie proces budowania oraz kształtowania przestrzeni jest ściśle powiązany nie tylko z pojęciem funkcjonalności, ale także ze zrównoważeniem elementów estetycznych w architekturze. Jest to podejście, które należy uznać za pozytywne. Uwzględnienie kontekstu przestrzennego w skali dłuższej niż kadencja jednej partii, to osiągnięcie, które warto podkreślić.

Jakość i efektywność budownictwa nie przysparza problemów, obecnie dostępne są technologie i materiały, które — przy posiadaniu odpowiednich środków finansowych, pozwalają na spełnienie najśmielszych zamierzeń planisty. Niemniej działania te winny opierać się o zasadę harmonii, zwłaszcza wszędzie tam, gdzie nowotworzeni w ramach struktur miasta musi zostać skorelowane z istniejącą zabudową historyczną.

Planowanie przestrzenne jest zatem procesem wieloetapowym i wielokierunkowym, prowadzonym w sposób celowy i przemyślany. Tutaj nie ma miejsca na myślenie tylko w kategorii tu i teraz, lecz liczy się przyszłość.

Podstawy prawne

Planowanie przestrzenne, z uwagi na swoją złożoną strukturę, opiera się na całym szeregu aktów prawnych. Podstawowym aktem prawnym jest tutaj ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym. Również ustawa Prawo budowlane ustala wymogi w zakresie dostosowania prowadzonych działań do odpowiednich aktów i planów, wyznaczających sposób tworzenia przestrzeni.

Istnieje również szereg aktów, które w sposób szczegółowy wyznaczają zasady zagospodarowania przestrzennego dla specyficznych obszarów kraju, na przykład terenów nadmorskich. Różne akty określają zasady ochrony zabytków kultury, ochrony środowiska, sposobów umiejscowienia różnych typów zakładów, jak zakłady przemysłowe, oczyszczalnie, wysypiska.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 5.46
drukowana A5
za 14.72