Pionier

Pionier

Nowa Rzeczywistość

ISBN:

O książce

Opinie

Autorzy

Natalia Hawrylak
Wiktoria Hawrylak
Wiktoria Drążek
Wojciech Piwkowski
Autorami książki są uczniowie klasy trzeciej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łaszczowie. Opiekunem zespołu autorskiego jest nauczyciel języka polskiego p. Barbara Gardzioła-Sobczuk.

Do dzieła!

Wydaj swoją książkę z Ridero bezpłatnie.
To łatwe!