E-book
5.88
drukowana A5
13.72
Pielęgnacja chorego z obrzękiem płuc

Bezpłatny fragment - Pielęgnacja chorego z obrzękiem płuc


Objętość:
21 str.
ISBN:
978-83-8221-237-2
E-book
za 5.88
drukowana A5
za 13.72

Wstęp

Obrzęk płuc to masywne przemieszczenie płynów z włośniczek płucnych, który przechodzi do pęcherzyków płucnych oraz tkanki śródmiąższowej. Najczęściej mamy do czynienia z obrzękiem sercowym, któremu towarzyszy niewydolność lewej komory serca i wzrost ciśnienia w małym krążeniu. Tego rodzaju sytuacja jest charakterystyczna między innymi dla zawału serca, przełomu nadciśnieniowego oraz zaburzeń rytmu serca i przewodnienia. W przypadku obrzęku o pochodzeniu innego rodzaju, przyczyną jest przewodnienie związane z niewydolnością nerek, któremu towarzyszy anuria. Przyczyną może być także błąd popełniony przy upuszczaniu płynu opłucnowego, polegający na zbyt szybkim upuszczaniu płynu, jak również tego rodzaju dolegliwość może wystapić wówczas, kiedy osoba znajduje się na dużej wysokości. Wśród wielu innych przyczyn wymienia się również narażenie na substancje toksyczne. Obrzęk płuc związany jest nieodłącznie ze zmniejszeniem pojemności życiowej płuc oraz oporze oddechowym. Obrzęk ten związany jest z pewnym charakterystycznym przebiegiem, który jednocześnia wyznacza etapy postępowania. Początkowo następuje obrzęk śródmiąższowy, który przechodzi w wysięk płynu na pęcherzyki i oskrzeliki, tworzy się swoista piana w płucach, objętość płynu ulega zwiększeniu, a następnie ilość dwutlenku węgla zwiększa się radykalnie przy spadającej podaży tlenu.

Opieka

Skutkiem obrzęku płuc jest zaburzenie odpływu krwi z płuc do lewej komory serca. W postępowaniu z pacjentem wykorzystywane są specjalistyczne urządzenia, takie jak aparat ambu, defibrylator, zestaw do intubacji, aparat EKG, leki i sprzęt do podawania leków infuzyjnych, aparaty do monitorowania elektronicznego pacjenta, respiratory, cewniki do odsysania, ssaki próżniowe, sprzęt do tlenoterapii. Pielęgniarka podejmuje opiekę nad pacjentem w tym przypadku na oddziale intensywnej terapii, wraz we współpracy z całym zespołem terapeutycznym, którego pielęgniarka jest aktywnym i ważnym członkiem. Opieka jest realizowana na podstawie przygotowanego wcześniej standardu, w oparciu o prowadzona na bieżąco dokumentację, która obok dokumentacji pielęgniarskiej obejmuje również:

— kartę gorączkową

— kartę zleceń lekarskich

— kartę bilansu płynów

— kartę intensywnego nadzoru.

Opieka obejmuje okres od przyjęcia pacjenta na oddział. W tym zakresie ważne staje się zebranie wywiadu chorobowego, ze szczególnym uwzględnieniem takich spraw jak wcześniejsze zwały pacjenta, problemy z sercem, duszność nocna lub po wysiłku, przyjmowane aktualnie leki, inne choroby na które cierpi pacjent.

Opieka nad pacjentem obejmuje cały szereg czynności, które są podejmowane w kontekście objawów typowych dla obrzęku płuc. W tym zakresie występują najczęściej silne duszności, przyśpieszenie oddechu, spadek ciśnienia krwi. To może prowadzić do wstrząsu kardiogennego, zatem pielęgniarka musi nie tylko monitorować podstawowe czynności życiowe, ale ukierunkować obserwację na możliwość wystąpienia wstrząsu kardiogennego, aby w odpowiednim momencie postąpić zgodnie z procedurą podawania leków w takim wypadku. Innym problemem jest kaszel, który początkowo ma charakter suchy, przechodząc w kaszel wilgotny z odkrztuszaniem wydzieliny pienistej, możliwie podbarwionej krwią. W tej sytuacji podejmowane są działania mające na celu ułatwienie oddychania, przyjęcia właściwej pozycji, oraz zapewnienia higieny pacjentowi. Kolejny objaw stanowi pojawienie się sinicy. Wśród innych objawów, które mogą wystąpić, należy również wymienić:

— przepełnienie żył szyjnych,

— ogólne osłabienie,

— zawroty głowy,

— silny niepokój,

— wysięk w opłucnej,

— tętno przyśpieszone,

— zaburzenia rytmu serca.


Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 5.88
drukowana A5
za 13.72