E-book
1.47
drukowana A5
11.57
Patologie społeczne

Bezpłatny fragment - Patologie społeczne


Objętość:
27 str.
ISBN:
978-83-8189-995-6
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 11.57

Wstęp

Problem patologii w życiu społecznym i gospodarczym jest związany z szeregiem zjawiska, które w istocie zazębiają się ze sobą wzajemnie. Słaba kondycja gospodarcza, lub restrykcje w dziedzinach, które związane są z przemytem powoduje organizowanie się grup przestępczych. Grupy wykluczone społecznie znajdują swoje miejsce w szarej strefie. Z kolei zawodne mechanizmy demokracji powodują, iż władza staje się podatna na korupcję, która staje się narzędziem uzyskiwania dodatkowych korzyści dla firm polskich i zagranicznych. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie przekrojowego omówienia tychże zagadnień, w zakresie szczegółowym odsyłając do pozycji szczegółowych literatury przedmiotu.

Korupcja, narkomania, alkoholizm, przestępstwa gospodarcze, szara strefa, przemyt, przemoc. To elementy towarzyszące demokracji. Czy tak właśnie powinno być, czy jest to norma, cena, jaką płacimy za wolnorynkową gospodarkę? Jednego dnia jesteśmy zasypywani informacji o wzrastającym bezrobociu, innego o pauperyzacji ludności we wschodniej części kraju, innego dnia wskazuje się na śmierć kilku pacjentów, jako dowód na niewydolność systemu opieki zdrowotnej. Czy to manipulacja czy przejawy głębszego procesu, który drąży nasz kraj. To trudne pytania, na które nie sposób znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Ograniczanie wydatków na siły i służby porządkowe z jednej strony, wzrost przestępczości

z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Aby zostać przestępcą, wystarczy nawet oglądnąć kilka popularnych seriali sensacyjnych. Wszystko jest dokładnie objaśnione, resztę możemy znaleźć w Internecie. Czy jedynym wyjściem jest kontrola, na wzór chiński? Zapewne każdy kraj musi dojść do własnych mechanizmów, które w skuteczny sposób wypracuje, opierając się niestety na błędach własnych i cudzych. Należy jednak dążyć do tego, aby zwiększyć skuteczność i zakres działań w zakresie różnego rodzaju patologii.

Alkoholizm i narkomania

Brak dostatecznego zainteresowania ze strony rodziców, jak również dostęp do używek, staje się coraz częściej, wraz z rosnącą agresją, powodem wzrastających patologii wśród dzieci i młodzieży. Problem narkomanii w naszym kraju, nadal często kojarzony z pracą MONARU, który wcześniej stanowił element o charakterze marginalnym, w chwili obecnej staje się coraz częściej poważnym problemem społecznym. W ciągu ostatnich dwudziestu lat nastąpił radykalny wzrost liczby przestępstw popełnianych przez nieletnich w związku z narkotykami. W latach 1992—2000 wzrost ten wynosił od 6 w roku 1992 do 4306 w roku 2000. Przewidywania w tym zakresie dowodzą, iż tendencja wzrostowa będzie się w tej mierze utrzymywać.Badania w zakresie źródeł wiedzy o narkotykach, jako jednej z głównych metod prewencji wczesnej, są nimi środki masowego przekazu. Badania te, przeprowadzone w roku 2002 stanowią o fakcie potrzeby zwiększania działań profilaktycznych w omawianym zakresie na terenie szkół. Od czasu owego badania nastąpiło wiele zmian w zakresie skutecznych programów antynarkotykowych na terenie placówek oświatowych. Ta patologia nie bez kozery została przedstawiona, jako pierwsza. Niestety mimo sporej skuteczności programów przeciwdziałania ubocznym skutkiem jest między innymi swego rodzaju militaryzacja szkół oraz wzrost agresywności sprzedawców narkotyków, którzy pozyskują młodych klientów w innych miejscach. Czy jedyna skuteczna metoda to zamknięcie młodzieży i dzieci w domu lub zamknięcie dyskotek?

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 11.57