E-book
1.47
drukowana A5
9.79
Organizacja eventu sportowego

Bezpłatny fragment - Organizacja eventu sportowego


Objętość:
25 str.
ISBN:
978-83-8221-927-2
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 9.79

Wstęp

Event sportowy stanowi świetne narzędzie promowania dla podmiotów gospodarczych, jak również dla samorządów, miast, krajów. To sposób na promowanie marki, na zwiększenie zainteresowania danym krajem, regionem, a także określoną dziedziną sportu. Event stanowi wydarzenie, które może mieć charakter ogólnokrajowy, ale również lokalny, przeznaczony zarówno dla profesjonalistów jak i dla amatorów.

Zasadnicza cecha eventu to długofalowość. Mimo, iż przy tej okazji ponoszone są spore wydatki, dzięki cyklowi wydarzeń o charakterze sportowym, jednocześnie możliwe jest zwielokrotnienie efektu promocyjnego. W praktyce organizowanie eventów wiąże się z zaangażowaniem profesjonalnych podmiotów, agencji marketingowych, oraz oparte jest na współpracy z samorządem lokalnym a także z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Event wiążę się również z potrzebą poszukiwania sponsorów takie wydarzenia, a zatem z przygotowaniem określonej oferty.

Event jest postrzegany w kategorii różnych wydarzeń. To z jednej strony uroczystości o charakterze kulturalnym, jak festiwal, rocznica, z drugiej zaś to wydarzenia polityczne, szczyty przedstawicieli władz, to spotkania, konferencje, targi.

W wymiarze całościowym eventy mogą mieć charakter mega eventów, oraz tzw. lokalnych eventów, eventów regionalnych i tzw. charakterystyczne eventy. Inna z definicji eventu określa go, jako marketingowe wydarzenie, specjalną imprezę, która ma charakter jednorazowy lub powtarzalny, a który wybiega poza typowy i normalny program działania sponsorów i organizatorów.

To jednocześnie wydarzenie, które dla odbiorcy staje się sposobem rekreacji, udziału w wydarzeniu społecznym i kulturalnym, które służy budowaniu wizerunku miejsca, zaistnieniu w świadomości odbiorców określonej destynacji, miejsca atrakcyjnego turystycznie czy wzmocnieniu takiego wizerunku.

Event stanowi bez wątpienia sposób połączenia emocji, sportu, zdrowia, z jednoczesnymi elementami marketingowymi. Tylko w roku 2013 liczba imprez sportowych na terenie kraju stanowiła 3164, w tym 168 imprez miało charakter interdyscyplinarny. Liczba ta rośnie z roku na rok. Oznacza to znaczące zainteresowanie zagadnieniem sportu, oraz możliwościami, jakie niesie za sobą organizowanie eventów sportowych.

Aspekty prawne

Organizowanie eventów sportowych wiąże się z formalnoprawnym aspektami tego rodzaju przedsięwzięcia. Jest to związane z uzyskaniem specjalnych pozwoleń władz lokalnych, jak również współpracy z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na danym obszarze.

Szczególne obostrzenia odnoszą się do imprez, w których uczestniczy co najmniej tysiąc osób, w przypadku stadionu lub innego obiektu, jak również imprez w których uczestniczy co najmniej 500 osób, w hali sportowej, lub innym budynku.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 9.79