E-book
73.5
drukowana A5
86.58
Obywatelstwo i paszport za inwestycje

Bezpłatny fragment - Obywatelstwo i paszport za inwestycje

Do wyboru 29 państw


4.6
Objętość:
152 str.
ISBN:
978-83-8273-016-6
E-book
za 73.5
drukowana A5
za 86.58

Kraje migracji inwestycyjnej

Coraz więcej krajów organizuje programy zamieszkania lub obywatelstwa według inwestycji, które oferują różnorodne atrakcyjne opcje inwestycyjne, zaprojektowane w celu zaspokojenia wyjątkowych wymagań każdej rodziny.

Posiadanie opcji jest zasadniczą częścią polisy ubezpieczeniowej każdej zamożnej rodziny na XXI wiek — uzyskanie alternatywnego miejsca zamieszkania lub obywatelstwa poprzez migrację inwestycyjną zapewnia większą elastyczność, bezpieczeństwo i dostęp do wiodących światowych gospodarek.

Dywersyfikacja jest teraz tak samo istotna w planowaniu stylu życia, jak w zarządzaniu majątkiem — inwestowanie w zestaw miejsc zamieszkania na całym świecie zapewnia lepsze połączenie krótkoterminowej wartości i długoterminowej rentowności.

Im większy dostęp ma rodzina, tym bardziej zdywersyfikowane są jej aktywa i tym mniejsza jest jej ekspozycja na zmienność regionalną i globalną.

Poniżej znajduje się pełna gama programów migracji inwestycyjnej.


Wiodące programy obywatelskie według inwestycji

Programy obywatelstwa według inwestycji dają rodzinom przywilej nabycia alternatywnego obywatelstwa, co z kolei daje im prawo do swobodnego podróżowania do różnych miejsc i osiedlania się w innym kraju.

Ponad 100 krajów na świecie posiada jakąś formę ustawodawstwa dotyczącego migracji inwestycyjnej.

Spośród nich około 29 programów zamieszkania i/lub obywatelstwa według inwestycji działa, z których wiele zostało zaprojektowanych i wprowadzonych.

Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, zamożni ludzie wybierają opcje obywatelstwa jako najskuteczniejszy sposób uzyskania dostępu do wcześniej niewyobrażalnych możliwości.

Poniżej wymieniono szczegóły najbardziej wiarygodnych i udanych programów obywatelskich.

Antigua i Barbuda

Inwestycja — Minimalna darowizna 100 000 USD

Czas przetwarzania — Trzy-cztery miesiące

Kluczowa korzyść — Prawo do swobodnego przemieszczania się m.in. do Rosji, Singapuru, Wielkiej Brytanii i Europejskiej Strefy Schengen


— Paszport Antigui i Barbudy zapewnia bezwizowy dostęp do 151 miejsc docelowych, w tym Hongkongu, Singapuru, Wielkiej Brytanii i europejskiej strefy Schengen

— Wnioskodawcy mogą obejmować współmałżonka, dzieci poniżej 31 roku życia na utrzymaniu (jak również ich współmałżonka i dzieci), rodziców i dziadków w wieku 55 lat i więcej oraz niezamężne rodzeństwo głównego wnioskodawcy i ich współmałżonka w dowolnym wieku.

— Antigua i Barbuda jest członkiem Wspólnoty Narodów, uprawniającym obywateli do pewnych przywilejów w Wielkiej Brytanii i innych państwach członkowskich

— Państwo jest atrakcyjnym miejscem do życia lub posiadania drugiego domu, z doskonałymi połączeniami lotniczymi z Ameryką Północną i Europą


Wymagania dotyczące obywatelstwa Antigui i Barbudy według inwestycji


Aby zakwalifikować się do obywatelstwa, główny wnioskodawca musi mieć ukończone 18 lat, spełnić wymagania aplikacyjne i wybrać jedną z następujących czterech dostępnych opcji:

— Zakup nieruchomości o minimalnej wartości 200 000 USD z zatwierdzonego projektu nieruchomości. Nieruchomość nie może być zbywana w okresie pięciu lat

— Bezpośredni zakup kwalifikującego się przedsiębiorstwa za minimalną kwotę 1,5 mln USD jako osoba fizyczna. Alternatywnie wspólny zakup, w którym każda osoba wniesie co najmniej 400 000 USD, co daje w sumie co najmniej 5 mln USD

— Wpłata do Narodowego Funduszu Rozwoju w minimalnej bezzwrotnej wysokości 100 000 USD

— Wpłata na Uniwersytet Indii Zachodnich w minimalnej bezzwrotnej kwocie 150 000 USD


Procedury i ramy czasowe programu Antigua i Barbuda


Organ rządowy odpowiedzialny za administrowanie programem, jednostka ds. obywatelstwa według inwestycji (CIU), jest odpowiedzialna za przetwarzanie wszystkich wniosków. CIU dokładnie rozpatruje wniosek i, jeśli uzna to za konieczne, może wezwać wnioskodawcę do wzięcia udziału w rozmowie.

CIU przeprowadza ścisłą kontrolę due diligence i odrzuci wniosek, jeśli wnioskodawca złoży fałszywe oświadczenie lub pominie we wniosku jakiekolwiek istotne informacje.


Wymagania dotyczące dokumentów programu Antigua i Barbuda


Program są rozsądne, a procedury są proste. Po zatwierdzeniu wniosku paszporty można odebrać w Antigui i Barbudzie.

Szacuje się, że proces trwa od trzech do czterech miesięcy od złożenia wniosku do wydania paszportu, przy założeniu, że wniosek nie budzi zastrzeżeń.

Istnieje wymóg przebywania na Antigui i Barbudy przez co najmniej pięć dni w ciągu pierwszych pięciu lat od uzyskania obywatelstwa.

CIU tymczasowo zawiesił jednak ten wymóg ze względu na różne ograniczenia w podróżowaniu wynikające z pandemii COVID-19.

Zawieszenie wygasa 31 sierpnia 2021 r. W przypadku opcji nieruchomości ramy czasowe mogą się różnić w zależności od projektu.

Dlatego ważne jest, aby wybrać projekt nieruchomości, który może zapewnić niezbędną dokumentację wymaganą od dewelopera do wniosku o obywatelstwo.


Inwestycja w nieruchomości na Antigui i Barbudy


Antigua i Barbuda mają długą historię dostarczania luksusowej turystyki.

Wysoko rozwinięty przemysł turystyczny na Antigui i Barbudzie sprawia, że bliźniacze wyspy są atrakcyjnym miejscem dla inwestorów pragnących uzyskać obywatelstwo poprzez inwestycje w nieruchomości.

Silna globalna konkurencja wpłynęła na branżę turystyczną, a tym samym na gospodarkę kraju, i doprowadziła po części do stworzenia programu obywatelstwa.

Wartości nieruchomości na Antigui i Barbudzie są stosunkowo niskie i oferują szeroki wachlarz opcji wysokiej jakości.

Program obywatelstwa według inwestycji oferuje możliwość inwestowania w nieruchomości, a tym samym odzyskania środków (po minimalnym pięcioletnim okresie posiadania).

Austria

Jako obywatel Austrii możesz w każdej chwili mieszkać i pracować w kraju oraz w każdym innym miejscu w UE.

Paszport austriacki cieszy się doskonałą reputacją i oferuje bardzo wszechstronne podróże bezwizowe w tym bezwizowy dostęp do USA.

To bez wątpienia jeden z najlepszych dokumentów podróżnych na świecie.

Po nabyciu obywatelstwa na podstawie austriackiej ustawy o obywatelstwie, Ty i Twoja rodzina macie pełne obywatelstwo na całe życie, które może zostać przekazane przyszłym pokoleniom przez pochodzenie.


Wymagania dotyczące obywatelstwa austriackiego według inwestycji


Inwestycja — Minimalny wkład w wysokości 3 mln EUR

Czas przetwarzania — Różni się w zależności od aplikacji, ale zwykle trwa od 24 do 36 miesięcy

Kluczowa korzyść — Ruch bezwizowy w momencie przyjazdu do 189 miejsc docelowych, w tym do Kanady, Hongkongu, reszty UE i europejskiej strefy Schengen

Zgodnie z przepisami dotyczącymi obywatelstwa według inwestycji, wnioskodawca jest zobowiązany do aktywnego inwestowania w gospodarkę austriacką, na przykład w formie joint venture lub bezpośredniej inwestycji w przedsiębiorstwo, które tworzy miejsca pracy lub generuje nową sprzedaż eksportową.

Zasadniczo wymagane są znaczne inwestycje bezpośrednie.

Na przykład pasywne inwestycje w obligacje rządowe lub nieruchomości nie kwalifikują się.

Oprócz standardowych wymagań dotyczących dokumentów (takich jak paszporty, akty urodzenia i akty małżeństwa), wszyscy muszą przedstawić całkowicie czyste akta osobowe (zaświadczenie o niekaralności), wyczerpujące CV i informacje o tle biznesowym, a także nienaganne referencje wnioskodawców.

Ustawa o obywatelstwie austriackim zasadniczo wymaga, aby wnioskodawca zrezygnował z obecnego obywatelstwa jako warunek wstępny przyznania obywatelstwa austriackiego.

Jednakże w przypadku nadania obywatelstwa na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy o obywatelstwie, dotychczasowe obywatelstwo może zostać zgodnie z prawem zachowane, to znaczy nie można wymagać od wnioskodawcy rezygnacji z dotychczasowego obywatelstwa.


Obywatelstwo austriackie według procedur i ram czasowych


Nadanie obywatelstwa na podstawie wkładu kapitałowego wiąże się z różnymi procedurami i wymaga zgody rządu na kilku poziomach.

Dlatego ważne jest, aby wnioskodawca był odpowiednio poinformowany od samego początku, aby każdy indywidualny przypadek był starannie przygotowany i aby uzyskać nieformalne zgody kluczowych ministerstw przed realizacją inwestycji i rozpoczęciem formalnego procesu aplikacyjnego.

Procedura obejmuje dokładne sprawdzenie przeszłości.

Dokumenty potwierdzające obywatelstwo są wydawane po zatwierdzeniu wniosku o obywatelstwo.

Średni czas na złożenie wniosku to 24—36 miesięcy.

Wybrani kandydaci otrzymują pełne obywatelstwo Republiki Austrii decyzją rządu Austrii i mogą natychmiast wystąpić o paszport.

Paszporty wydawane są w ciągu kilku dni.

Przyznanie obywatelstwa nie jest publikowane ani zgłaszane żadnemu innemu krajowi, ponieważ podlega przepisom rządowym dotyczącym prywatności lub tajemnicy urzędowej.


Wymogi dotyczące zamieszkania w Austrii według inwestycji


Austria rozróżnia 10 różnych rodzajów zezwoleń na pobyt.

Zezwolenia te różnią się po pierwsze w zależności od tego, czy wnioskodawca może pracować w Austrii, a po drugie, czy wnioskodawca może pracować jako pracownik najemny lub jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek.

Inne zezwolenia istnieją dla studentów i członków rodzin osób już mieszkających w Austrii.

W przypadku niektórych z tych zezwoleń, w tym dla osób posiadających środki, zastosowanie mają roczne kontyngenty, które są wdrażane każdego roku na mocy dekretu.

W przypadku wszystkich innych zezwoleń na pobyt muszą być spełnione surowe warunki.


Procedury i ramy czasowe Austriackiego Programu Prywatnej Rezydencji


W trakcie procesu aplikacyjnego kandydaci muszą osobiście złożyć obowiązkową dokumentację w austriackim konsulacie lub przedstawicielstwie dyplomatycznym w ich obecnym kraju zamieszkania.

Ze względu na ścisłe ograniczenia kontyngentowe w przypadku niektórych zezwoleń na pobyt kluczowe znaczenie ma termin złożenia wniosku.

Po wydaniu zezwolenia wnioskodawca musi odebrać specjalną wizę w ambasadzie austriackiej, która umożliwia mu podróż do Austrii w celu odebrania zezwolenia na pobyt we właściwym urzędzie.

Minimalny okres rozpatrywania wniosków wynosi jeden miesiąc, ale zatwierdzenie wniosków trwa zwykle trzy miesiące.

Po wydaniu zezwolenia na pobyt należy je odebrać osobiście w organie wydającym w Austrii.

Ponadto wszyscy obywatele spoza UE i EFTA muszą podpisać umowę integracyjną, jeśli będą mieszkać w Austrii przez ponad 24 miesiące.

Zezwolenia na pobyt i osiedlenie wydawane są w formie karty i mogą być odnawiane co roku.

Dominika

Wspólnota Dominiki, jedna z najpiękniejszych wysp na Karaibach, ustanowiła w 1993 r. program obywatelstwa według inwestycji, aby zwiększyć swoje inwestycje.

Dominika jest dawną kolonią brytyjską i członkiem Wspólnoty Narodów, ONZ, Organizacji Państw Amerykańskich, CARICOM i innych organizacji międzynarodowych.


Dominika Obywatelstwo według inwestycji


Inwestycja — Minimalna darowizna 100 000 USD

Czas przetwarzania — Trzy miesiące

Kluczowa korzyść — Prawo do swobodnego przemieszczania się m.in. do europejskiej strefy Schengen, Hongkongu, Rosji, Singapuru i Wielkiej Brytanii

Program Dominiki Obywatelstwo przez Inwestycję działa na podstawie §101 konstytucji państwa oraz §8 i 20 ustawy o obywatelstwie.

Program umożliwia rządowi nadanie obywatelstwa osobom, które spełniają określone kryteria i wytyczne polityczne, jednocześnie zwiększając inwestycje gospodarcze Dominiki.


Korzyści płynące z posiadania obywatelstwa Dominiki


— Ruch bezwizowy do 143 miejsc docelowych, w tym do europejskiej strefy Schengen, Hongkongu i Singapuru

— Możliwość włączenia małżonka, dzieci poniżej 31 roku życia, niezamężnego rodzeństwa poniżej 26 roku życia oraz rodziców i dziadków w każdym wieku, a także dodania osób pozostających na utrzymaniu po przyznaniu obywatelstwa głównemu wnioskodawcy

— Obywatelstwo według pochodzenia dostępne dla przyszłych pokoleń

— Prawo do życia, pracy i nauki na Dominice

— Brak ograniczeń dotyczących podwójnego obywatelstwa na Dominice

— Nie jest wymagany minimalny pobyt


Wymagania obywatelstwa dominikańskiego według inwestycji


Aby zakwalifikować się do obywatelstwa zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnioskodawcy mogą wybrać jedną z dwóch opcji:

— Bezzwrotna wpłata na Fundusz Rozwoju Gospodarczego w wysokości 100 000 USD

— Inwestycja w zatwierdzoną nieruchomość o wartości min. 200 000 USD


Procedury i ramy czasowe programu Dominica


Wnioskodawca i jego rodzina są zobowiązani do złożenia przysięgi wierności przed upoważnionym notariuszem, sędzią pokoju lub komisarzem ds. przysięgi. Po zadeklarowaniu posłuszeństwa wniosek o nadanie obywatelstwa jest rozpatrywany dalej.

Nie ma wymogu fizycznego zamieszkania.

Jednak rząd zachęca nowych obywateli do dalszego angażowania się w gospodarkę i oferuje znaczne zachęty, aby większe zaangażowanie stało się atrakcyjną opcją.

Wybrany wnioskodawca ma prawo do zamieszkania na Dominice w dowolnym czasie i na dowolny okres.

Osoby pozostające na utrzymaniu głównego wnioskodawcy oraz przyszli małżonkowie osób, które uzyskały obywatelstwo w ramach programu mogą ubiegać się o obywatelstwo, pod warunkiem uiszczenia dodatkowych opłat.

Nowo narodzone dzieci osób, które uzyskały obywatelstwo w ramach programu, urodzone po uzyskaniu obywatelstwa, mogą zostać zarejestrowane na obywatelstwo w dowolnym momencie.

Wnioski rozpatrywane są przez jednostkę do spraw obywatelstwa według inwestycji, dedykowaną instytucję rządową w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialną za zarządzanie programem.

Czas rozpatrywania wniosków wynosi obecnie trzy miesiące od otrzymania w pełni wypełnionego i złożonego wniosku.

Grenada

Program został uruchomiony w sierpniu 2013 r., kiedy parlament Grenady uchwalił ustawę o obywatelstwie przez inwestycje z 2013 r.


Grenada Obywatelstwo według inwestycji


Inwestycja — Minimalny wkład 150 000 USD

Czas przetwarzania — Trzy-cztery miesiące

Kluczowa korzyść — Prawo do swobodnego przemieszczania się m.in. do Grenady, Chin, Rosji, Singapuru, Wielkiej Brytanii i Europejskiej Strefy Schengen

Kluczowe zalety posiadania obywatelstwa Grenady to:

— Bezwizowy dostęp do 144 miejsc docelowych, w tym do Chin, Hongkongu, Singapuru, Wielkiej Brytanii i europejskiej strefy Schengen

— Jedyny program obywatelstwa Karaibów według inwestycji, który zapewnia bezwizowy dostęp do Chin

— Jedyny program obywatelstwa Karaibów według inwestycji, który posiada umowę E-2 Investor Visa z USA, umożliwiającą obywatelom ubieganie się o wizę nieimigracyjną

— Obywatelstwo, które można przenieść na nowych małżonków i przyszłe pokolenia

— Możliwość włączenia małżonka, dzieci poniżej 30 roku życia, niezamężnego rodzeństwa w wieku powyżej 18 lat, rodziców i dziadków głównego wnioskodawcy.

— Brak ograniczeń dotyczących podwójnego obywatelstwa w Grenadzie

— Nie jest wymagany minimalny pobyt


Droga do obywatelstwa Grenady


Program wymaga od wnioskodawców wniesienia znaczącego wkładu ekonomicznego do kraju lub nabycia zatwierdzonego przez rząd kwalifikującego się składnika aktywów. W zamian i z zastrzeżeniem rygorystycznej weryfikacji i procesu należytej staranności, w tym dokładnej kontroli przeszłości, wnioskodawcy i ich rodziny otrzymają obywatelstwo. Aby kwalifikować się do obywatelstwa, główny wnioskodawca musi mieć ukończone 18 lat, spełniać wymagania aplikacyjne i spełniać jedną z dwóch podstawowych opcji kwalifikacyjnych:

— Opcja darowizny z Narodowego Funduszu Transformacji: Minimalny bezzwrotny wkład do NTF w wysokości 150 000 USD dla pojedynczych wnioskodawców

— Opcja nieruchomości: zakup co najmniej 220 000 USD jako współwłaściciel z zatwierdzonego przez rząd projektu nieruchomości


Procedury i ramy czasowe


Proces ubiegania się o obywatelstwo Grenady jest sprawny i nieskomplikowany, a wnioskodawca nie musi odwiedzać Grenady w celu zakończenia procesu.

Wniosek będzie zawierał całą odpowiednią dokumentację wraz ze szczegółowymi instrukcjami.

Po złożeniu wniosku rząd zazwyczaj udziela odpowiedzi w ciągu 90 dni.

Paszporty dla wybranych kandydatów zostaną wydane w ciągu 10 dni roboczych.

Wnioskodawcy nie są zobowiązani do osobistego odbioru paszportów.

W przypadku opcji nieruchomości ramy czasowe mogą się różnić w zależności od projektu.

Dlatego ważne jest, aby wybrać projekt nieruchomości, który jest w stanie dostarczyć niezbędne dokumenty od dewelopera.


Opodatkowanie


Zgodnie z definicją w ustawie o podatku dochodowym w Grenadzie Cap. 149, indywidualna roczna stawka podatku dochodowego wynosi 15% do 24 000 XCD i 30% od kwoty powyżej 24 000 XCD.

Stawka podatku liniowego dla firm wynosi 30%. Istnieje podatek u źródła w wysokości 15%, który należy potrącić od wszelkich płatności wysyłanych do nierezydenta z tytułu odsetek (z wyjątkiem depozytów bankowych), wynagrodzeń, czynszu, premii leasingowych, licencji, tantiem, opłat za zarządzanie, prowizji i opłat.

VAT w Grenadzie wynosi 15%, a podatek od przeniesienia własności dla obywateli wynosi 5%, płatny przez sprzedawcę.

Roczne podatki w Grenadzie obejmują podatek od nieruchomości, który wynosi 0,2% wartości rynkowej nieruchomości mieszkalnych, oraz podatek skarbowy od wpływów z działalności gospodarczej, który wynosi 0,75%, jeśli wpływy brutto przekraczają 300 000 XCD, oraz 0,5% od wszelkich kwot poniżej tego progu.

Pierwsze 36 000 XCD jest zwolnione z rocznego podatku skarbowego.

Malta

Położona w centrum Morza Śródziemnego Malta cieszy się doskonałą reputacją ze względu na wspaniały klimat, przyjaznych ludzi, niski wskaźnik przestępczości i doskonałą jakość życia. Atrakcyjne miejsce do zamieszkania lub posiadania drugiego domu, Malta ma również doskonałe połączenia lotnicze.


Maltańskie obywatelstwo według naturalizacji


Inwestycja: 738 000 EUR (lub 888 000 EUR w drodze wyjątku) w zależności od długości statusu pobytu (odpowiednio 36 lub 12 miesięcy)

Czas przetwarzania: Wnioskodawcy i wszyscy dorośli pozostający na utrzymaniu muszą posiadać status pobytu na Malcie przez co najmniej 36 miesięcy (lub w drodze wyjątku 12 miesięcy), zanim będą mogli ubiegać się o obywatelstwo

Kluczowa korzyść:

Atrakcyjne miejsce do zamieszkania lub posiadania drugiego domu, strategicznie zlokalizowane, z doskonałymi połączeniami lotniczymi


Proces Obywatelstwa Malty poprzez inwestycje bezpośrednie pozwala na nadanie obywatelstwa poprzez zaświadczenie o naturalizacji cudzoziemców i ich rodzinom, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju.

Jest to możliwe po 36-miesięcznym (lub wyjątkowo 12-miesięcznym) okresie pobytu.

Każdy wniosek podlega rygorystycznemu procesowi należytej staranności, w tym dokładnej kontroli przeszłości.

Wspólnotowa Agencja Maltańska jest właściwą agencją rządu maltańskiego odpowiedzialną za administrowanie przepisami.


Korzyści z obywatelstwa maltańskiego


— Ruch bezwizowy przy przyjeździe do 186 miejsc docelowych

— Dostęp do przejrzystego i renomowanego centrum finansowego oraz najlepszej jurysdykcji dla międzynarodowego biznesu

— Najsurowsze na świecie standardy należytej staranności i weryfikacji kandydatów, zapewniając w ten sposób obywatelstwo tylko wysoce szanowanym kandydatom.

— Atrakcyjne miejsce do zamieszkania lub posiadania drugiego domu, strategicznie zlokalizowane z doskonałymi połączeniami lotniczymi.


Wymagania obywatelstwa maltańskiego przez naturalizację


Wniosek o przyznanie obywatelstwa Malty przez naturalizację przez inwestycje bezpośrednie jest dokładnie sprawdzany i oceniany oraz przechodzi czterostopniowy proces due diligence. Aby się zakwalifikować, muszą być spełnione następujące wymagania:

— Minimalny wiek wszystkich kandydatów to 18 lat

— Inwestycja w wysokości co najmniej 600 000 EUR (lub w drodze wyjątku 750 000 EUR) w zależności od długości statusu pobytu (odpowiednio 36 miesięcy lub 12 miesięcy)

— Zakup nieruchomości mieszkalnej na Malcie o wartości co najmniej 700 000 EUR, który musi być utrzymywany przez pięć lat. Alternatywnie, dzierżawa nieruchomości mieszkalnej o wartości czynszowej co najmniej 16 000 EUR rocznie, również utrzymywana przez pięć lat. W tym pięcioletnim okresie obiekt nie może być podnajmowany. W okresie zamieszkania wymagana jest 36-miesięczna (lub wyjątkowo 18-miesięczna) umowa najmu lub zakup nieruchomości

— Darowizna w wysokości co najmniej 10 000 EUR na rzecz zarejestrowanej organizacji pozarządowej lub stowarzyszenia sportowego, kulturalnego, naukowego, filantropijnego.

— Legalny pobyt na Malcie przez co najmniej 36 miesięcy (lub 12 miesięcy, w drodze wyjątku), co obejmuje dzierżawę nieruchomości mieszkalnej o wartości czynszowej co najmniej 16 000 EUR rocznie, utrzymywanej przez ten sam okres.

— Wnioskodawcy potrzebują ważnej karty pobytu, aby ubiegać się o obywatelstwo


Procedury i ramy czasowe


Wnioski należy składać na formularzach i dołączyć do nich odpowiednie opłaty oraz określone dokumenty.

Przeprowadzane są bardzo szczegółowe kontrole due diligence i wniosek zostanie odrzucony, jeśli okaże się, że zawiera nieprawdziwe informacje lub pominięcia.

W przypadku pozytywnego wyniku kontroli należytej staranności na poziomie 1, przeprowadzonej przez Wspólnotową Agencję Malty, zostanie złożony wniosek o zezwolenie na pobyt. Po okceptacji miejsca zamieszkania zostanie złożony wniosek o przyznanie uprawnień, a następnie (poziomy 2, 3 i 4) agencja dokona kontroli due diligence i przedstawi ją właściwemu maltańskiemu ministrowi, który zadecyduje o tym, czy wnioskodawca kwalifikuje się do ubiegania się o obywatelstwo.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosek o obywatelstwo zostanie złożony do Agencji Wspólnoty Maltańskiej po 36 miesiącach pobytu (lub 12 miesiącach w drodze wyjątku).

Po tym, jak minister zdecyduje, czy wnioskodawca może otrzymać obywatelstwo maltańskie, wybrany wnioskodawca będzie musiał spełnić wyjątkowe wymagania dotyczące inwestycji, darowizn i własności.

Następnie wnioskodawca zostanie zaproszony do złożenia przysięgi wierności na Malcie i otrzyma maltański certyfikat naturalizacji.

Wspólnotowa Agencja Malta będzie prowadzić ciągły monitoring przez pięć lat.

Podwójne obywatelstwo — na Malcie nie ma ograniczeń dotyczących podwójnego obywatelstwa.


Rynek nieruchomości na Malcie


Maltański rynek nieruchomości w ostatnich latach odniósł sukces w Europie, odnotowując pięć lat ciągłego wzrostu zarówno pod względem liczby zakupionych nieruchomości, jak i ogólnego wolumenu.

Maltańczycy, naród właścicieli domów, lubią inwestować w nieruchomości.

Ta perspektywa kulturowa, wraz z przybyciem wielu obcokrajowców, szczególnie z zamożnych sektorów finansowych, stworzyła popyt na nieruchomości zarówno ze strony lokalnych, jak i zagranicznych inwestorów.

Podczas gdy rynek nieruchomości wydaje się stabilizować, nadal istnieje popyt na nieruchomości dobrej jakości. Sliema i St. Julians to bardzo poszukiwane miejsca, z wieloma popularnymi restauracjami i obiektami rozrywkowymi.

Wybrzeże w Sliemie i St. Julians jest zdominowane przez bloki mieszkalne z widokiem na morze, podczas gdy tradycyjne maltańskie kamienice można znaleźć wzdłuż ulic wybrzeża.

Valetta, kolejne popularne miejsce zakupu nieruchomości, to tradycyjnie dzielnica handlowa, w której dostępnych jest bardzo niewiele nieruchomości mieszkalnych.

Powoli się to zmienia, ale ze względu na status wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz bogactwo pięknych starych budynków pełnych uroku i charakteru, rozwój miasta jest bardzo ograniczony.


Program stałego pobytu na Malcie


Malta to bardzo atrakcyjna lokalizacja do prywatnego zamieszkania.

Kraj wyspiarski cieszy się stabilnym klimatem politycznym i jest strategicznie położony, z doskonałymi połączeniami lotniczymi.

Program stałego pobytu na Malcie oferuje osobom spoza Malty możliwość uzyskania europejskiego zezwolenia na pobyt w kraju UE oraz podróżowanie bezwizowe w obrębie europejskiej strefy Schengen.


Korzyści z pobytu na Malcie według inwestycji


— Pobyt w kraju UE i ruch bezwizowy w strefie Schengen Schengen

— Prawo do nieograniczonego pobytu na Malcie

— Inwestycja wymagana tylko przez pierwsze pięć lat

— Brak wymogu zamieszkania


Wymagania programu stałego pobytu na Malcie


Główny wnioskodawca musi mieć co najmniej 18 lat, aby się zakwalifikować musi złożyć oświadczenie pod przysięgą, że od dnia złożenia wniosku posiada kapitał w wysokości co najmniej 500 000 EUR (z czego 150 000 EUR powinno być w aktywach finansowych). Aby zakwalifikować się do programu, należy spełnić następujące wymagania dotyczące aplikacji:

— Zakup nieruchomości o wartości 350 000 EUR (300.000 EUR na Malcie Południowej lub Gozo) lub dzierżawa nieruchomości o wartości 12 000 EUR rocznie (10 000 EUR na Malcie Południowej lub Gozo)

— Wkład w wysokości 28 000 EUR w gospodarkę maltańską w przypadku zakupu nieruchomości mieszkalnej lub 58 000 EUR w przypadku wynajmu nieruchomości.

— Darowizna na rzecz organizacji pozarządowej w wysokości 2000 euro

— Bezzwrotna opłata administracyjna w wysokości 40 000 EUR


Procedury i ramy czasowe pobytu według inwestycji na Malcie


Wymogi dotyczące składania wniosków i procedury dotyczące programu stałego pobytu na Malcie są rozsądne i proste.

Wniosek składa się do Agencji Rezydencji Maltańskiej, agencji rządowej odpowiedzialnej za wnioski.

Po rygorystycznych kontrolach due diligence, wnioskodawcy zostaną poproszeni o ukończenie kwalifikujących się inwestycji, a następnie otrzymają zezwolenie na pobyt.

Agencja Residency Malta wyda wybranym kandydatom maltański certyfikat pobytu, który działa jako zezwolenie.

Czarnogóra

Położona na Półwyspie Bałkańskim w Europie Południowo-Wschodniej Czarnogóra znana jest ze wspaniałego i niezrównanego piękna przyrody.

Powstając jako suwerenne państwo w 2006 r., Czarnogóra jest członkiem NATO, używa euro jako swojej waluty i jest oficjalnym krajem kandydującym do członkostwa w UE.


Obywatelstwo Czarnogóry według inwestycji


Minimalny wymóg finansowy 350 000 EUR (inwestycja w nieruchomości 250 000 EUR i darowizna 100 000 EUR na rzecz państwa)

Czas przetwarzania — Około 3 miesiące od złożenia wniosku do zatwierdzenia

Kluczowa korzyść — Prawo do swobodnego przemieszczania się m.in. do Czarnogóry, krajów strefy Schengen, Rosji i Turcji

Czarnogórski program obywatelstwa na podstawie inwestycji został uruchomiony przez rząd Czarnogóry w ramach bieżących wysiłków na rzecz przyciągnięcia bezpośrednich inwestycji zagranicznych i zwiększenia aktywności gospodarczej w kraju.

Program na rzecz obywatelstwa Czarnogóry według inwestycji wymaga od wnioskodawców wniesienia określonego wkładu ekonomicznego na rzecz społeczeństwa czarnogórskiego poprzez inwestycję w zatwierdzony projekt rozwojowy oraz wniesienie wkładu kapitałowego do funduszu wyznaczonego przez rząd na rozwój obszarów słabo rozwiniętych.

W zamian i z zastrzeżeniem rygorystycznej weryfikacji i procesu należytej staranności, w tym dokładnej kontroli przeszłości, wnioskodawcy i ich rodziny.

Korzyści z Czarnogórskiego Programu Obywatelstwa według Inwestycji:

— Bezwizowy dostęp do 124 miejsc docelowych, w tym do europejskiej strefy Schengen, Rosji i Turcji

— Obywatelstwo w kraju, który jest oficjalnym krajem kandydującym do UE

— Obywatelstwo w wielonarodowej i wielojęzycznej społeczności europejskiej, która cieszy się łagodnym klimatem śródziemnomorskim, piękną scenerią i niskimi kosztami życia

— Obywatelstwo w państwie członkowskim Europejskiej Unii Walutowej, Sojuszu NATO, OBWE i WTO

— Pełne obywatelstwo przyznane wnioskodawcy i obejmujące członków rodziny

— Stabilność polityczna i gospodarcza


Wymagania dotyczące obywatelstwa czarnogórskiego według inwestycji


Aby zakwalifikować się do programu na rzecz obywatelstwa Czarnogóry według inwestycji, główny wnioskodawca musi mieć ukończone 18 lat, spełniać wymagania aplikacyjne i wpłacać kwalifikujące składki na rzecz rządu Czarnogóry. Aby zakwalifikować się do programu, do wyboru są dwie drogi:

— Inwestycja 450 000 EUR w projekty nieruchomościowe w stolicy Podgoricy lub w regionach nadmorskich

— Inwestycja w wysokości 250 000 EUR w projekty dotyczące nieruchomości w północnej lub środkowej Czarnogórze, z wyłączeniem Podgoricy

Ponadto istnieją opłaty rządowe w wysokości 100 000 EUR za wniosek.

Wkład ten zostanie skierowany do specjalnego funduszu na rzecz rozwoju obszarów słabo rozwiniętych.

Procedury i ramy czasowe Czarnogórskiego Programu Obywatelstwa według Inwestycji:

Po otrzymaniu przez odpowiedni departament rządowy wnioski są rozpatrywane w ciągu trzech miesięcy.


Podwójne obywatelstwo


Wybrani kandydaci do Czarnogórskiego programu obywatelstwa na podstawie inwestycji są zwolnieni z ograniczeń dotyczących podwójnego obywatelstwa, o których mowa w art. 8 ustawy o obywatelstwie czarnogórskim.

Artykuł 12 ustawy stanowi, że obywatelstwo może być wyjątkowo przyznane osobom fizycznym na podstawie specjalnych uprawnień (takich jak interesy ekonomiczne) na rzecz kraju.

St. Kitts i Nevis

St. Kitts i Nevis to miejsce na dwóch wyspach na Karaibach, oferujące dziewicze plaże i tropikalne krajobrazy.

Jej kultura jest zróżnicowana, z wpływami afrykańskimi, brytyjskimi, karaibskimi i francuskimi.

Jest to atrakcyjna lokalizacja do posiadania drugiego domu na Karaibach, z dobrymi połączeniami lotniczymi z Europą i Ameryką Północną.


Obywatelstwo St. Kitts i Nevis według inwestycji


Inwestycja — 150 000 USD

Czas przetwarzania — Trzy-sześć miesięcy

Kluczowa korzyść — Prawo do swobodnego przemieszczania się m.in. do St. Kitts i Nevis, Hongkongu, Rosji, Singapuru, Wielkiej Brytanii i europejskiej strefy Schengen

Kilka krajów, w tym St. Kitts i Nevis, przyjęło programy umożliwiające nabycie obywatelstwa na podstawie inwestycji lub bezpośredniego wkładu na rzecz państwa jako środka rozwoju kraju.


Kontekst i względy prawne


Program obywatelstwa St. Kitts został ustanowiony w 1984 roku i wymaga od kandydatów wniesienia wkładu ekonomicznego do kraju. W zamian oni i ich rodziny otrzymują pełne obywatelstwo.

Podstawa prawna dotycząca obywatelstwa według inwestycji zawarta jest w części II, §3 (5) ustawy o obywatelstwie z 1984 r. oraz w Saint Christopher i Nevis Citizenship-by-Investment Regulations z 2011 r. Przepisy te pozwalają rządowi na prowadzenie programu na mocy którego obywatelstwo jest przyznawane osobom, które kwalifikują się na podstawie kryteriów określonych decyzją rządu.


Korzyści z programu


Po uzyskaniu obywatelstwa w ramach programu St. Kitts and Nevis, Ty i Twoja rodzina cieszycie się pełnym obywatelstwem na całe życie, które może zostać przekazane przyszłym pokoleniom przez pochodzenie.

— Paszport St. Kitts i Nevis umożliwia podróżowanie bez wiz lub z wizą w momencie przyjazdu do 157 miejsc docelowych, w tym do Hongkongu, Rosji, Singapuru, Wielkiej Brytanii i europejskiej strefy Schengen.

— Obywatelstwo według pochodzenia jest dostępne dla przyszłych pokoleń.

— Wnioskodawcy mogą uwzględnić współmałżonka, dzieci poniżej 31 roku życia, rodziców, dziadków w wieku 55 lat i więcej oraz niezamężne, pozostające na utrzymaniu rodzeństwo poniżej 31 roku życia bez dzieci, a także dodać osoby pozostające na utrzymaniu.

— St. Kitts i Nevis jest członkiem Wspólnoty Narodów, która uprawnia obywateli do pewnych przywilejów w Wielkiej Brytanii i innych krajach Wspólnoty Narodów.

— St. Kitts i Nevis to atrakcyjna lokalizacja do posiadania drugiego domu, z dobrymi połączeniami lotniczymi z Europą i Ameryką Północną.

— St. Kitts i Nevis zezwala na podwójne obywatelstwo.

— Nie ma wymogu minimalnego pobytu.


Wymogi dotyczące obywatelstwa St. Kitts i Nevis według inwestycji


Program St. Kitts and Nevis Citizenship-by-Investment wymaga od wnioskodawców znaczącego wkładu gospodarczego w kraj. W zamian i z zastrzeżeniem rygorystycznej procedury składania wniosków, w tym dokładnego sprawdzenia przeszłości, wnioskodawcy i ich rodziny otrzymują pełne obywatelstwo.

Aby zakwalifikować się do obywatelstwa, główny wnioskodawca musi mieć ukończone 18 lat, spełniać wymagania aplikacyjne i wybrać jedną z dwóch następujących opcji:

— Bezzwrotna wpłata w wysokości 150 000 USD na Fundusz Zrównoważonego Rozwoju dla pojedynczego wnioskodawcy lub rodziny do czterech osób (w ramach oferty ograniczonej czasowo, ważnej do 31 grudnia 2021 r.). Dodatkowe 20 000 USD na każde rodzeństwo i 10 000 USD na każdą dodatkową osobę na utrzymaniu.

— Zakup nieruchomości o minimalnej wartości 200 000 USD (z możliwością odsprzedaży po 7 latach) lub 400 000 USD (z możliwością odsprzedaży po 5 latach) od zatwierdzonej inwestycji deweloperskiej.


Procedury i ramy czasowe programu St. Kitts i Nevis Citizenship-by-Investment Program


Za rozpatrzenie wszystkich wniosków odpowiedzialna jest jednostka St. Kitts and Nevis Citizenship-by-Investment Unit (CIU).

Dostępny jest również przyspieszony proces składania wniosków z czasem rozpatrywania od 45 do 60 dni.

CIU dokładnie rozpatruje wniosek i może wezwać wnioskodawcę na rozmowę, chociaż rzadko jest to konieczne.

CIU przeprowadza ścisłą kontrolę due diligence i odrzuci wniosek, jeśli wnioskodawca złoży fałszywe oświadczenie lub pominie jakiekolwiek istotne informacje.

Wnioskodawca musi osobiście wypełnić wymagane formularze rządowe, które są dostępne tylko u autoryzowanego dostawcy usług.

Wymagania dotyczące dokumentacji programu są rozsądne, a procedury proste.

Większość wnioskodawców zwykle odwiedza wyspy przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości, nie jest to jednak warunek wstępny procesu składania wniosku, który zwykle trwa od trzech do czterech miesięcy od złożenia wniosku do CIU do zatwierdzenia.

W przypadku opcji nieruchomości ramy czasowe mogą się różnić w zależności od inwestycji, dlatego ważne jest, aby wybrać projekt nieruchomości, który skutecznie uzupełni wniosek o obywatelstwo.

Po zatwierdzeniu wniosku, co do zasady, środki na nieruchomość, wkład SGF, opłaty rządowe i inne opłaty zostaną przekazane różnym stronom.

Następnie premier podpisze zaświadczenie o rejestracji, które nadaje obywatelstwo.

Po wydaniu zaświadczenia o rejestracji wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o paszport.


Opłaty i koszty


Pełna uzgodniona opłata (pomniejszona o wszelkie zaliczki wpłacone na początku) jest wpłacana z góry na rachunek powierniczy i jest uwalniana po złożeniu wniosku do rządu.

St. Kitts i Nevis dopiero niedawno zdywersyfikowały się z przemysłu cukrowniczego na turystykę wysokiej klasy, stając się jednym z najpopularniejszych luksusowych miejsc na Karaibach.

Po zakończeniu obecnych nowych inwestycji w budowie, St. Kitts i Nevis zaoferują szereg nieruchomości, od ekskluzywnych pięciogwiazdkowych domków po udogodnienia lifestyle w marinie superjachtów.

Ogólnie rzecz biorąc, ceny nieruchomości w St. Kitts i Nevis pozostają niskie w porównaniu z innymi wyspami karaibskimi i zapewniają znaczną aprecjację kapitału.

Nasze badanie due diligence wykazało, że w latach 2009–2012 wartość mieszkań wzrosła o 5–9% rocznie, podczas gdy wybrane przedbudowlane inwestycje uzdrowiskowe wzrosły o 7–12% rocznie w tym samym przedziale czasowym.

Liczby te opierają się na 238 transakcjach w tym okresie.

Najnowsze dane wskazują na przyspieszenie wzrostu wartości nieruchomości w porównaniu z ostatnimi statystykami Urzędu Skarbowego.

Saint Lucia

St. Lucia leży na wschodnim Morzu Karaibskim, na północny zachód od Barbadosu i na południe od Martyniki. Wyspa wulkaniczna, w większości pokryta lasem deszczowym, słynie z bliźniaczych szczytów — Pitons — i magicznych plaż. St. Lucia jest członkiem Wspólnoty Narodów i CARICOM i ma doskonałe połączenia lotnicze z Europą i Ameryką Północną.


Obywatelstwo Saint Lucia według inwestycji


St. Lucia Citizenship-by-Investment Program wymaga od wnioskodawców wniesienia znaczącego wkładu ekonomicznego do kraju. W zamian, z zastrzeżeniem rygorystycznego procesu składania wniosków i kontroli należytej staranności, wnioskodawcom i ich rodzinom przyznaje się pełne obywatelstwo. Program St. Lucia „Obywatelstwo według inwestycji” reguluje ustawa nr 14 o obywatelstwie według inwestycji z 2015 roku.


Korzyści z programu Saint Lucia Citizenship-by-Investment Program


Inwestycja — Minimalny wkład 100 000 USD

Czas przetwarzania — Trzy-cztery miesiące

Kluczowa korzyść — Prawo do swobodnego przemieszczania się m.in. do Hongkongu, Singapuru, Wielkiej Brytanii i europejskiej strefy Schengen

— Paszport St. Lucian zapewnia podróż bezwizową do 146 miejsc docelowych, w tym do europejskiej strefy Schengen, Hongkongu, Singapuru, Wielkiej Brytanii i wielu innych.

— Wnioskodawcy mogą włączyć współmałżonka, dzieci poniżej 31 roku życia, rodzeństwo poniżej 18 roku życia oraz rodziców w wieku 56 lat i starszych, a także dodać osoby pozostające na utrzymaniu po uzyskaniu obywatelstwa.

— Program charakteryzuje się atrakcyjnymi kosztami inwestycyjnymi.

— Św. Łucja uznaje podwójne obywatelstwo.


Wymagania dotyczące obywatelstwa Saint Lucia według inwestycji


Program St. Lucia Citizenship-by-Investment reguluje ustawa nr 14 z 2015 r. o obywatelstwie według inwestycji. §33 tej ustawy ustanowił Narodowy Fundusz Gospodarczy Saint Lucia (NEF), który otrzymuje kwalifikujące się inwestycje z darowizn z program. Środki te będą wykorzystywane przez rząd w ramach krajowej agendy rozwoju.

Program wymaga od wnioskodawców wniesienia znaczącego wkładu gospodarczego do kraju. W zamian, z zastrzeżeniem rygorystycznego procesu składania wniosków i kontroli należytej staranności, wnioskodawcom i ich rodzinom przyznaje się pełne obywatelstwo. Główny wnioskodawca musi mieć co najmniej 18 lat, aby się zakwalifikować, spełnić wymagania aplikacji i wybrać jedną z następujących opcji inwestycyjnych:


1. Inwestycja w zatwierdzoną nieruchomość o minimalnej wartości 300 000 USD, która musi być utrzymywana przez okres co najmniej pięciu lat. W zależności od dewelopera mogą powstać dodatkowe koszty.


2. Inwestycja w zatwierdzony projekt przedsiębiorstwa (zgodnie z przepisami) o minimalnej inwestycji 3,5 mln USD oraz utworzenie co najmniej trzech stałych miejsc pracy. Ewentualnie łączny wkład w wysokości 6 milionów USD (przy czym każdy wnioskodawca wnosi co najmniej 1 milion USD) plus utworzenie nie mniej niż sześciu stałych miejsc pracy.

W przypadku powyższych dwóch opcji obowiązują również następujące opłaty administracji rządowej:

— Główny wnioskodawca — 30 000 USD

— Główny wnioskodawca z małżonkiem — 45 000 USD

— Każda osoba pozostająca na utrzymaniu w wieku 18 lat i więcej — 10 000 USD

— Każda osoba pozostająca na utrzymaniu w wieku 17 lat i starsza — 5000 USD

— Każdy kolejny członek rodziny po szóstym — 10 000 USD


3. Bezzwrotna wpłata na NEF w wysokości 100 000 USD (dla jednego wnioskodawcy). Wnioskodawca może dokonać wpłaty w jednej z czterech następujących kategorii:

— Główny wnioskodawca — 100 000 USD

— Główny wnioskodawca i małżonek — 140 000, USD

— Główny wnioskodawca, małżonek i maksymalnie dwie inne kwalifikujące się osoby pozostające na utrzymaniu — 150 000 USD

— Każdy dodatkowy kwalifikujący się na utrzymaniu składający wniosek z głównym wnioskodawcą, małżonkiem i dwoma innymi kwalifikującymi się osobami na utrzymaniu — 15 000 USD

— Każdy dodatkowy kwalifikujący się — 25 000 USD


4. Inwestycje w nieoprocentowane obligacje rządowe, które muszą być utrzymywane przez pięć lat:

za. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o obywatelstwie przez inwestycje, rozdz. 1,20

— Główny wnioskodawca — 500 000 USD

— Główny wnioskodawca i małżonek — 535 000 USD

— Główny wnioskodawca, małżonek i maksymalnie dwie inne kwalifikujące się osoby pozostające na utrzymaniu — 550 000 USD USD

— Każda dodatkowa kwalifikacja zależna w dowolnym wieku — 25 000 USD

— Opłata administracyjna rządowa — 50 000 USD

b. W ramach Covid-19 Relief Bond, dostępny przez ograniczony okres do 31 grudnia 2021 r.

— Główny wnioskodawca — 250 000 USD (okres posiadania obligacji wynosi pięć lat)

— Główny wnioskodawca składający wniosek z jedną kwalifikującą się osobą na utrzymaniu — 250 000 USD (okres posiadania obligacji wynosi sześć lat)

— Główny wnioskodawca składający wniosek z maksymalnie czterema kwalifikującymi się osobami na utrzymaniu — 250 000 USD (okres posiadania obligacji wynosi siedem lat)

— Główny wnioskodawca składający wniosek z maksymalnie czterema kwalifikującymi się osobami na utrzymaniu — 300 000 USD (okres posiadania obligacji wynosi pięć lat)

— Każdy kolejny kwalifikujący się zależny — 15 000 USD

— Rządowa opłata administracyjna — 30 000 USD

Już zatwierdzeni obywatele mogą dodać osoby pozostające na utrzymaniu w ciągu pięciu lat od zatwierdzenia wniosku. Darowizna w wysokości 35 000 USD dotyczy małżonków, natomiast darowizna w wysokości 25 000 USD dotyczy każdego dodatkowego kwalifikującego się dziecka na utrzymaniu w dowolnym wieku.

Ponadto istnieje opłata za należytą staranność w wysokości 5000 USD za każdą kwalifikującą się osobę na utrzymaniu w wieku 16 lat i więcej.

Opłata manipulacyjna rządowa wynosi 1000 USD za każdą kwalifikującą się osobę na utrzymaniu.

Wszystkie kwalifikujące się osoby pozostające na utrzymaniu muszą mieć czyste przeszłość, nie być karnym i nie podlegać żadnemu dochodzeniu karnemu (z wyjątkiem drobnego wykroczenia).

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 73.5
drukowana A5
za 86.58