E-book
1.47
drukowana A5
10.64
Nowoczesne koncepcje zarządzania

Bezpłatny fragment - Nowoczesne koncepcje zarządzania


Objętość:
31 str.
ISBN:
978-83-8221-698-1
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 10.64

Benchmarking

Benchmarking polega na podejmowaniu działania polegającego na porównaniu organizacji z innymi firmami, które są w danej dziedzinie liderami, a jednocześnie na wzorowaniu się na ich najlepszych praktykach. W ten sposób nie ma potrzeby poszukiwania we własnym zakresie nie zawsze trafnych metod działalności. Jest to bowiem proces kosztowny i długotrwały. Benchmarking pozwala zatem wykorzystywać pomysły innych poprzez naśladowanie. Wzorując się na skutecznych i efektywnych działaniach stosowanych przez inne podmioty, organizacja może uniknąć strat wynikających z ryzyka wprowadzania niesprawdzonych zmian. Określenie benchmarking oznacza punkt orientacyjny, który jest wykorzystywany w geodezji. Definicja określa omawiane pojęcie jako proces mierzenia i porównywania działalności jednej firmy w kontekście liderów procesów gospodarczych, dla uzyskania informacji, która ułatwi działanie firmy. Można zatem zwrócić uwagę, iż benchmarking pozwala na uczenie się od najlepszych, a jednocześnie jest metodą poszukiwania najbardziej efektywnych metod dla określonej działalności, dzięki czemu możliwe staje się uzyskanie przewagi konkurencyjnej, poprzez dokonywanie porównywania w zakresie procesów, usług, produktów, z odpowiednikami u konkurencji.

Benchmarking jest metodą, która, poprzez porównywanie się z najlepszymi, umożliwia określenie, czy procesy i funkcje realizowane przez organizację powinny być doskonalone. Powoduje to konieczność szukania innych podmiotów, które wykonują te same formy działalności, ale osiągając przy tym szczególnie dobre wyniki. W dalszej kolejności przeprowadzana jest profesjonalna ocena czynników, dzięki którym te organizacje odnoszą sukcesy. W ten sposób firma uzyskuje dane, które dają asumpt do inicjowania procesu doskonalenia firmy, jak również rozwoju kompetencji jej kierownictwa.

Metoda ta stała się szczególnie popularna w ostatnim czasie. Jednocześnie należy podkreślić, iż cele bezpośrednie benchmarkingu to lepsza identyfikacja w zakresie procesów, jak również identyfikowanie słabych i mocnych stron firmy w kontekście firmy wzorca, uczenie się od innych jak również doskonalenie istniejącej praktyki. W zakresie pośrednich celów to w szczególności działania w zakresie rozwoju zdolności zarządczych, jak również innowacyjność, zwiększenie poziomu satysfakcji klientów oraz uzyskanie przewagi.

Reenginering

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 10.64