E-book
8.82
drukowana A5
31.33
Materiały do bibliografii numizmatyki polskiej za lata 2000—2003

Bezpłatny fragment - Materiały do bibliografii numizmatyki polskiej za lata 2000—2003


Objętość:
114 str.
ISBN:
978-83-8104-313-7
E-book
za 8.82
drukowana A5
za 31.33

Welker Lesław, Konspiracja w medalierstwie, BN, nr 1/2002, s. 56—65.

WYKAZ SKRÓTY

AAC- Acta Archeologica Carpathia

AML — Akademia Medyczna w Lublinie
BiK- Bank i Kredyt BN — Biuletyn Numizmatyczny BWN — Bydgoskie Wiadomości Numizmatyczne CMN — Częstochowski Magazyn Numizmatyczny GZN — Gdańskie Zapiski Numizmatyczne MN — Magazyn Numizmatyczny MKAN — Mławska Kronika Archeologiczno-Numizmatyczna LWN — Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne NL — Numismatické listy PH — Przegląd Historyczny PN — Przegląd Numizmatyczny Rocz. Hist. — Roczniki Historyczne S.A. — Slavia Antiqua WN — Wiadomości Numizmatyczne WrZN- Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne WZN — Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne SN — Slezský numismatik ŚZN — Śląskie Zapiski Numizmatyczne ZZA-N, Zagłębiowskie Zapiski Archeologiczno-Numizmatyczne
I. OGÓLNE

1. Bibliografie

Gula Małgorzata, Męclewska Marta, Bibliografia prac prof. Stanisława Suchodolskiego, [w:] Moneta Mediaevalis- studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane prof. S. Suchodolskiemu w 65 rocznicę urodzin, pod red. B. Paszkiewicza, Warszawa 2002, s. 21—50.

Machnik Adam, Literatura numizmatyczna w zbiorach Biblioteki Śląskiej, Katowice 2002, ss. 165 [poz. 848 ].

[Pieńkowski Robert], Uzupełnienia do bibliografii prac Prof. dra Mariana Haisiga zamieszczonej we Wrocławskich Zapiskach Numizmatycznych nr 12:1996, WZN, nr 1—2/2001, s. 8—9.

2. Czasopisma

Biuletyn Numizmatyczny, red. W. Kopicki

Bydgoskie Wiadomości Numizmatyczne, red. W. Kabaj

Częstochowski Magazyn Numizmatyczny, red. T. Sączek

Fontes Numismatici — Rocznik Katedry Archeologii UMCS, red. B. Paszkiewicz

Gdańskie Zapiski Numizmatyczne, red. A.M. Kuźmin

Grosz, red. A. Musiał

Magazyn Numizmatyczny, red. prof. W. Kaczanowicz,

Mławska Kronika Archeologiczno-Numizmatyczna, red. Andrzej Grzymkowski

Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne,

Przegląd Numizmatyczny, red. J. Dutkowski

Śląskie Zapiski Numizmatyczne, red. G. Skąpski

Warszawskie Zeszyty Numizmatycze, ukazują się od 2003, pod red. Waleriana Piotrowskiego

Wiadomości Numizmatyczne, red. prof. S. Suchodolski

Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne, red. Do 2002, R. Pieńkowski, od 2003, K. Choroś

Zagłębiowskie Zapiski Archeologiczno-Numizmatyczne, red.

3. Instytuty. Muzea. Towarzystwa. Zjazdy. Sesje naukowe

Aldek, Nowy Zarząd O/Gdańskiego PTN, GZN, nr 55/2003, s. 23.

Alemka, Jubileusz GZN, GZN, nr 51/2002, s. 14.-15.

Alemka, Z oddziału gdańskiego PTN, GZN, nr 42/2000, s. 28; GZN, nr 44/2000, s. 26—28, GZN, nr 48/2001, s.19., GZN, nr 49/2001, s. 19., GZN nr 50/2002, s. 19., GZN, nr 53/2002, s. 23—24., GZN, nr 57/2003, s. 22.

Bartkowiak Zbigniew, X Wszechosyjska Konferencja Numizmatyczna w Pskowie i jej polskie akcenty, GZN, nr 51/2002, s.29—32.

Błaszczyk Henryk, XV lat czasopisma „Grosz”, ZZA-N, nr 29, R. 2000, s. 19—201

Błaszczyk Henryk, 40 lat numizmatyki częstochowskiej, ZZA-N, nr 33, R. 2002, s. 19—21.

Błaszczyk Henryk, 50 lat Zagłebiowskiego Oddziału PTN w Będzinie, ZZA-N, nr 30, R. 2000, s. 8—15.

Błaszczyk Henryk, Jubileusze i działalność naszego Zagłębiowskiego Oddziału PTN, ZZA-N, nr 33, R. 2002, s. 4—7.

Błaszczyk Henryk, Uroczystosci jubileuszowe [ z okazji 50-lecia Oddziału PTN w Będzinie], ZZA-N, nr 30, R. 2000, s. 4—5.

Błaszczyk Henryk, Z życia Odziału [PTN w Będzinie], ZZA-N, nr 34, R. 2002, s. 4—8.

Borowczak Irena, Międzymuzealne kolegium numizmatyczne, BWN 2003 (maj), s. 10—11.

Chojnowski Kazimierz, 20-lecie powstania koła Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Świebodzicach, BN, nr 3/2003,

Cybulski Wiktor J., 5 lat wspópracy Muzeum Regionalnego z Polskim Towarzystwem Numizmatycznym w Bełchatowie, październik-grudzień CMN, R. 2003, s. 28—29

[Dutkowski Jarosław] J.D., Sesja numizmatyczna z okazji 65 rocznicy urodzin prof. Stanisława Suchodolskiego, PN, nr 2/2001, s. 15.

Działalność Oddziału PTN w Bełchatowie, BN, nr 1/2002, s. 73.

Garbaczewski Witodl, XIII Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny w Madrycie 15—19 września 2003, BN, nr 4/2003, s. 316—317.

Grabiński Kazimierz, V. Walny Zjazd Delegatów PTN, Grosz nr 86/2001, s. 16.

Grabiński Kazimierz, Dwudziestolecie w Jastrzebiu Zdroju, Grosz, nr 89, s. 15.

Grabiński Kazimierz, Działalność popularyzatorska Jastrzębskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, BN, nr 1/2002, s. 72.

Grabinski Kazimierz, Jubileusz XXX-lecia sanockich numizmatyków i II Międzynarodowa Konferencja Numizmatyków w Sanoku, Grosz, nr 91, s. 9—12.

Grabiński Kazimierz, Jubileusz trzydziestolecia wodzisławskich numizmatyków, Grosz, nr 90, s. 12—13.

Gruziński Tadeusz, Zebrania sprawozdawcze [ dot. O/Częstochowa PTN], MN, nr 31/2003, s.5—6.

Grzymkowski Andrzej, Oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w 25-leciu (1976—2001), MKAN, R. 2001, s. 3—9.

Gubała Eugeniusz, Jan Wysocki — patron Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, ŚZN, nr 1/2003, s. 22—23.

Jaśkiewicz Aleksander, 95 lat Muzeum w Częstochowie, CMN, stycz.-marzec 2001, s. 16.

Kałębasiak Łukasz, Perełką są fałszywki [informacja o Oddziale PTN w Będzinie], Gazeta Wyborcza z dnia 20 listopada 2000; przedruk ZZA-N, nr 31/32, R. 2001, s. 6—7.

Kaczanowicz, XIII Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny, Madryt, 15—19 IX 2003, MN, nr 102—103.

Kopicki Edmund, Uwagi o aukcji nr 1 Poznańskiego Domu Aukcyjnego, GZN, n42/2000, s. 9—12.

Kicman Wojciech, Oddział PTN w Pile, BN, nr 2/2001, s. 72—73.

Kokociński Lech, Aukcyjne praktyki — List otwarty ]dot. PDA], Grosz, nr 89, s. 1—3.

[Kopicki Wiesław] W.K., 30 lat jskielskich numizmatyków, BN, nr 3/2003, s. 234—236.

[Kopicki Wojciech] W.K., 35-lecie Oddziału PTN w Mrągowie, BN, nr 4/2003, s. 319.

[Kopicki Wiesław] W. K, Konferencja naukowa w Legnicy, BN nr 1/2001, s. 75.

[Kopicki Wiesław] W.K., Konferencja w Kremnicy na Słowacji, BN, nr 4/2003, s. 317.

[Kopicki Wiesław] W.K., Konferencja w Mińsku na Białorusi, BN, nr 4/2003, s. 317.

[Kopicki Wiesław[ W.K., Konferencja w Ołomuńcu wChechach, BN, nr 4/2003, 318.

[Kopicki Wiesław] W. K., Sesja naukowa w Grodnie, BN nr 1/2001, s. 76.

[Kopicki Wiesław] W. K., Uroczystości w Gliwickim Oddziale PTN im. Tadeusza Kałkowskiego, BN nr 1/2001, s. 77—78.

[Kopicki Wiesław] Wk., Międzynarodowa Sesja Numizmatyczna w Gdańsku, BN, nr 3/2001, s. 79.

Kopicki W[iesław], V Walny Zjazd Delegatów PTN Augustów 11—13 maja 2001 r., BN, nr 2/2001, s. 74—77.

Kopicki Wiesław, VI Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego — Konin 23—25 maja 2003 r., BN, nr 3/2003, s. 232—233.

Kotek Jacek, Mini przewodniki po muzealnych kolekcjach numizmatycznych nadmorskiej Chorwacji, Grosz, nr 93, s. 4—10.

Kozaczyńska Beata, Oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Siedlcach w latach 1975—2002, BN, nr 1/2000, s. 61—72.

Kozioł M, 35 lat zorganizowanej działalności numizmatycznej w Kielcach, BN nr 1/2001, s. 77.

Kuźmin Aleksander M., IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa [w Supraślu], GZN, nr 43/2000, s. 4—5.

Kuźmin Aleksander M., V Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Supraślu, GZN, nr 53/2003, s. 11.

Kuźmin Aleksander M., XII Ogólnopolskka Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli, GZN, nr 45/2000, s. 19.

Kuźmin Aleksnder M., Międzynarodowa Sesja Numizmatyczna z okazji 65 rocznicy urodzin prof. Stanisława Suchodolskiego, GZN, nr 48/2001, s. 15.

Kuźmin Aleksander M., Jubileusz 15-lecia czasopisma „Grosz”, GZN, nr 43/2000, s. 25.

Kuźmin Aleksander M., Jubileusz Częstochowskiego Magazynu Numizmatycznego, GZN, nr 42/2000, s. 20—21.

Kuźmin Aleksander M., Festiwal aukcji numizmatycznych, GZN, nr 42/2000, s. 17—20.

Kuźmin Aleksander M., Słów kilka o GZN, nr 50/2002, s.4—5.

Kuźmin Aleksander M., Wiosenne aukcje numizmatyczne, GZN, nr 47/2001, s.3—7.

Krasiński Zbigniew, 25-lecie oddziału PTN w Piotrkowie Trybunalskim, BN nr 1/2001, s. 78—79.

Lelek Zbigniew, Słowo wstępne [z okazji nowej edycji Śląskich Zapisek Numizmatycznych], ŚZN, nr 1/2003, s. 3.

Łonak Wojciech A., IV Miedzynarodowa Konferencja „Pieniądz na przestrzeni dziejów”, MN, nr 31/2003, s. 104—105

Maciaszek Janusz¸ 40-lecie Polisch American Numisamrtic Association, WrZN, nr 2/2003, s. 7—10.

Moneta i kontakty mennicze w rejonie Morza Bałtyckiego XIII- XVIII wiek. Materiały z konferencji w Toruniu, 12—13 listopada 1992, Toruń 2002, pod red. A. Musiałowskiego.

Moneta i mennictwo w Małopolsce i krajach sąsiednich. Materiały z Międzynarodowego Sympozjum z czech, Słowacji, Ukrainy i Polskii, Sanok, dania 10—12 września 1999, pod red. T. Ortyla, Sanok 200, s. 117.

Nowak Kazimierz., Pierwsze zebranie [w XXI w.], CMN, stycz.-marzec 2001, s. 34—35.

Nowe Koło Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Grosz nr 87/2001, s. 13—14.

Pawłowski M.[…], Konferencja numizmatyczna w Muzeum Narodowym w Szczecinie, WN, R. 46, nr2/2002, s. 211—212.

Paszkiewicz Borys [rec.] Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne, nr I, 1992 — nr VIII, 1999. Rocznik Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego — Oddziału w Lublinie oraz Lubelskiego Klubu Kolekcjonerów, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. VI, 2001 [2002], s. 352—3.

Paszkiewicz Borys, Muzealnictwo numizmatyczne na Śląsku na tle środkowoeuropejskim, [w:] Cieszyńskie Studia Muzealne. Těšínský muzejní sborník, nr 1/2003, s. 121—130.

Paszkiewicz Borys, Peníze v proměnách času III. — konferencja numizmatyczna na Morawach, WN, R. 45, nr 2/2001, s. 229—31.

Paszkiewicz Borys, Pieniądz z biegiem czasu II [sprawozdanie z konferecji], WN, R. 44, nr 1/2000, s. 99—100.

Paszkiewicz Borys, „Silisia numismatica. Ducatus Lignicensis et Bregensis: międzynarodowa konferencja naukowa w Legnicy (Muzeum Miedzi 24 i 25 listopada 2000 r.), Szkice Legnickie, t. 22 (2001), s. 247—249.

Paszkiewicz Borys, Silesia numismatica. Konferencja naukowa w Legnicy, WN, R. 45, nr 1/2001, s. 110—111.

[Paszkiewicz Borys] BRP, Ius regale montanorum. Konferencja w Kutnej Horze, WN, nr 1/2001, s. 103—105.

[Paszkiewicz Borys] BRP., Dziewięćdziesięciolecie Philipa Griersona i IV Sympozjum Numizmatyczne w Cambridge, WN, nr 1/2001, s. 108—110.

[Paszkiewicz Borys] BRP., Silesia numismatica. Konferencja naukowa w Legnicy, WN, nr 1/2001, s. 110—111.

[Paszkiewicz Borys] BRP., Peníze v proměnách času III — konferencja numizmatyczna na Morawach, WN, nr 2/2001, z. 2, s. 229—231.

Pieńkowski Robert, Historia ruchu numizmatycznego we Wrocławiu po II wojnie światowej, BN nr 1/2001, s. 67—70.

Pieńkowski Robert, Konferencja w Brnie „Mincovní a medailérská tvorba”, WN, R. 46, nr 2/2002, s. 212—214.

Pieniądz zastępczy Nysy, Otmuchowa i Paczkowa [mat. z sesji w Jesseniuku], BN, nr 1/2002, s. 76.

Pierwsze w kraju Koło Sympatyków Numizmatyki, BN, nr 1/2002, s. 71.

Piniński Jerzy, Czwarta konferencja numizmatyczna w Supraślu, WN, nr 1/2001, s. 105—107.

Pustułka Władysław R., Sprawozdanie z działanosci Zagłebiowskiego Oddziału PTN w Bedzinie za rok 2002, ZZA-N, nr 4—8.

[R[, 5- lecie Zagłębwskiego Oddziału PTN, Wiadomosci Zagłębia, nr 48, z dnia 28 listopada 2000 r., s. […]; przedruk ZZA-N, nr 31/32, s. 7—8.

Sawecki Stanisław, Obchody 30-lecia Lubelskiego Klubu Kolekcjonerów, LWN, nr 12/2003, s. 97—107.

[Sączek Tadeusz] T.S., Spotkanie w Bełchatowie, CMN, stycz-marzec 2001, s. 26—28.

Silesia numismatica. Ducatus Lignicensis et Bregensis, Liber I, Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Miedzi w Legnicy, 24—25 listopada 2000 r., pod red. B. Paszkiewicz, Legnica 2001, Źródła i materiały do dziejów Legnicy i księstwa legnickiego, t. II, s. 224.

Skorupa Stanisław, 25-lecie działalności wydwaniczej Oddziału PTAiN i PTN w Mławie, MKAN, R. 2001, s. 15—17.

Soczewiński Edward, Lubelski Klub Kolekcjonerów przy Wojewódzkim Domu Kultury w Lublinie 1973—2003, s.110—111.

[Suchodolski Stanisław] S.S., XII sesja numizmatyczna w Nowej Soli, WN, nr 1/2001, s. 107—108.

[Suchodolski Stanisław] S.S., Nowy doktorat z numizmatyki, WN, R. 46, nr 2/2002, s. 214—215.

[Suchodolski Stanisław] S.S., Roztrzygnięcie VII Konkursu im. Jana Gawronskiego, WN, R. 46, nr 2/2002, s. 215.

Suchodolski S[tanisław], Sprawozdanie z działalności Komisji Numizmatycznej w 2000 r., WN, nr 1/2001, s. 111—112.

Suchodolski Stanisław, Sprawozdanie z działalności Komisji Numizmatycznej w 2002 r., WN, nr 2/2002, s. 220—223.

Szczerbik Zbiginiew, Koło Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Praszce, BN, nr 4/2001, s. 74.

Vorel Peter, Modrzyński J., Wystawa „Od denara — do złotówki”, NL (45), R. 2000, s. 31

Wrzesiński Andrzej, Dwie wystawy, dwa zebrania, BWN 2002 (grudzień), s. 30—32.

Zarząd Zagłebiowskiego Oddziału PTN w Będzinie, Po jubileuszu, ZZA-N, nr 31/32, R. 2001, s. 4—5.

Ziobrowski Andrzej, Jublieusz XX-lecia Oddziału PTN we Włocławku, BN, nr 3/2003, s. 236—237.

4.Wystawy

Alemka, Skarby monet wystawa na Zamku w Olsztynie, GZN, nr 47/2001, s. 20.

Aldek, Wystawy, GZN, nr 50/2002, s.26, GZN, nr 51/2002, s. 21.

Chełminiak Wiesław, Skarb z wysypiska śmieci [dot. wystawy „Klejnoty monarsze — skarb ze Środy Śląskiej” w Warszawie], Nowe Państwo nr 18/19 z 2001, s. 36—37.

Choroś Kazimierz, Wystawy medali z Janem Pawłem II w Trzciance i we Wrocławiu, WZN, nr 1/2003, s. 38—39.

Cybulski Witold, Kolejna Wystawa w Bełchatowie, BN, nr 2/2001, s. 79.

Cybulski Witold, Kolejna Wystawa w Bełchatowie, BN, nr3/2003, s. 237—238.

Czarnecka Katarzyna, Klejnoty monarsze: skarb ze Środy Śląskiej: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie kwiecień-czerwiec 2001, Przegląd Powszechny, nr 7—8/2001, s. 129—131.

Garbaczewski Witold, Świat brakteatów — Średniowiecze w zwierciadle monet- Katalog wystawy, Bydgoszcz 2002, ss. 160.

Garbaczewski Witold, Wystawa „Świat brakteatów — Średniowiecze w zwierciadle monet” w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy, WN, R. 46, nr 2/2002, s. 214.

Hanc-Maik E., Mielczarek Mariusz, Piniński Jerzy, Pieniądz na ziemiach polskich [folder wystawy], Łódź 2001.

Horoszko Genowefa, Skarby numizmatyki: wystawa z kolekcji z okazji 50-cio lecia Działu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Szczecinie, Szczecin 2002,

Jawrucka-Draht A., Memoriae Donatorum wystawa numizmatyczna ze zbiorów Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie, Częstochowski Magazyn Numizmatyczny nr 33/2003, s. 6—7.

Fidem 2000 — Weimar. Wystawa medali polskich, [folder MSM] Wrocław 2001.

Francesson Stefan., Wystawa w Żorach, BN nr 1/2001, s. 76.

Januszkiewicz Zofia, Wystawa „Skarby monet” w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, BN, nr 4/2001, s. 75—76.

Kamieński Ireneusz J., W stronę alternatywnej historii Muzeum Lubelskiego — Kustosz, LWN, nr 10/2001, s. 16—27.

Kicman Wojciech, Symbole powstań śląskich, BN, nr 1/2002, s. 74.

Koperwas Małgorzata, Nowa ekspozycja numizmatyczna w Lublinie, WN XLVI, 2002, z.1, s.107 — 108.

Koperwas Małgorzata, Ścibor Jolanta, Monety i medale na ziemiach polskich X — XX w. Informator do wystawy, Lublin 2001, ss. 35.

[Kopicki Wiesław] Wk, Skarb monet z Kozienic XVII—XVIII w., BN, nr 2/2001, s. 78—79.

Kozarska-Barbara, Współcześni wrocławscy medalierzy [katalog wystawy], Wrocław 2002, ss. 32.

Kozarska-Orzezek Barbara, Twórczość medalierska Magdaleny Dobruckiej, WZN, nr 1/2003, s. 29—30.

Kozarska — Orzeszek Barbara, Józef Stasiński — medale, [Wrocław 2001], s. 58

Leopodlitana 1751—1939. Medale, plakiety, odznaczenia i odznaki [folder MSM, Wrocław 2001]

Kuźmin Aleksander M., Wystawa brakteatów, GZN, nr 56/2002, s. 12.

Kuźmin Aleksander M., Wystawa numizmatyczna Muzeum Narodowego w Krakowie, GZN, nr 57/2003, s. 21.

[.M.F.], Wystawa medali Piotra Soleckiego, GZN, nr 47/2001, s. 15.

Musiałowski Adam, „Mennice i monety toruńskie 1233/1238—1765” — stała wystawa numizmatyczna w Muzeum Okręgowym w Toruniu, [w:] WN, R. XLVI. 2002, s. 105—106.

Naratowski Andrzej, Chwała darczyńcom [dot. ekspozycji Memoriae donatorum — W hołdzie ofiarodawcom, Gazeta Bankowa, nr 27/2003, s. 32—33.

Piniński Jerzy, ”Pieniądz na ziemiach Polskich”, nowa stała wystwa numizmatyczna w Muzeum Archeologicznym w Łodzi, WN, R. 46, nr 1/2002, s. 108—110.

Sakwerda Jan, Medalierskie portrety wrocławian, t. 1. 1733—2002, Wrocław 2003, ss. 145.

Sakwerda Jan, Kozarska Orzeszek Barbara, Wratislavia In nummis: wystawa medali wrocławskich, Wrocław 2002, ss. 30.

Skarby z kolekcji polskich towarzystw naukowych: katalog wystawy, pod red. A. Mierzejewska, A. Kardas, Toruń 2002, ss. 184.

Solarik Mieczysław, Wystawa „Muzyka w numizmatyce” — moje refleksje, MN, nr 31/2003, s. 106.

Szczerbik Zbigniew, Pieniądz zastępczy na Śląsku 1914—1924 na wystawie w Muzeum Miejskim w Praszce, Grosz nr 86/2001, s. 10—12.

Wielce i sławni wrocławskiej nauki i kultury XX wieku. Wystawa medali [folder MSM], Wrocław 2001.

Włodarczyk Roman, Medale Muzeum Zamkowego w Malborku 1961—2001, GZN, nr 47/2001, s. 15—16.

Wrzesiński Andrzej, Wystawa w Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle, BN, nr 2/2001, s. 78

II. Zbiory

1. Ogólne

Korcz Janusz, Znak pielgrzymi św. Stanisława znajdujący się w zbiorze prywatnym na Kujawach, datowanym na drugą połowę XVIII w., wykonany w Krakowie, BN, nr 2/2003, s. 135—138.

Kolendo Jerzy, Kolekcje numizmatyczne rodziny Lelewelów, WN, nr 1/2001, s. 45—60.

Niemirycz Wojciech, Specjalizacja w kolekcjonerstwie, GZN, 46/2001, s. 7—10.

Pieńkowski Robert, Несколко слов о пропавшей нумизматической коллекции Силезского музея художественного ремесла и древностей [w:] Восьмая Всероссийская Нумизматическая Конференция. Москва 17—21 апрела 2000 г. Тезисы докладов и сообщений, Москва 2000, s. 279—280.

2. Zbiory państwowe

Ajewski Konrad, Zbiory numizmatyczne Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich w Warszawie. Przyczynek do kolekcjonerstwa Czapskich, Krasińskich i Konstantego Świdzińskiego, WN, R. 46., nr 1/2002, s. 15—50.

ALEMKA. [rec.], — Baran E., Katalog monet polskich w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. E. Baran, Średniowieczne monety polskie, śląskie i pomorskie, Wrocław 1998 — GZN, nr 44/2000, s. 13.

Baran Elżbieta, Historia i zasoby monet legnicko — brzeskich w kolekcji Gabinetu Numizmatyczno — Sfragistycznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu [w:] Silesia Numismatica. Ducatus Lignicensis et Bregensis. Liber primus. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Miedzi w Legnicy, 24 — 25 listopada 2000 r., Legnica 2001, s. 195 — 198.

Baran Elżbieta, Monety legnicko — brzeskie w kolekcji Gabinetu Numizmatyczno — Sfragistycznego, Czasopismo ZNiO, z.12, 2001, s. 153 — 159.

Bokota Piotr, Brakteaty krzyżackie ze skarbu z Płowiec w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Rocznik Muzealny Muzeum Ziemi Dobrzynskiej, t. 8, R. 2000, s. 35—50.

Butent-Stefaniak Barbara, Katalog średniowiecznych monet niemieckich w zbiorach Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, Wrocław 2000, ss. 159 +60 tabl. [rec.] Pieńkowski Robert, WN, R. 45, nr /2001, s. 222—224

Chmielecki Czesław, Ciekawy żeton w brodnickich zbiorach muzealnych, BN, nr 1/2002, s. 44—45.

Chmielnicki Czesław, Żeton synagogalny w brodnickich zbiorach muzealnych, Kwartalnik Historii Żydów, nr 3/2002, s. 388—389.

Gębczyk Władysław, Dzieje oręża w medalierstwie: katalog wystawy, Gliwice 2003, ss. 39.

Haczewska, Bogumiła, Monety książąt legnicko-brzeskich w zbiorach Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie. [w:], Silesia Numismatica. Ducatus Lignicensis et Bregensis. Liber I, Legnica 2001, s. 191—194.

Hanc-Maik E., Mielczarek Mariusz, Piniński Jerzy, Numizmatyczne skarby Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Łodź 2001, ss. 40.

Januszkiewicz Zofia, Skarby monet w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 2001, s.

Karnicka Magdalena, Katalog monet i medali wykonanych w Manufakturze Porcelany w Miśni w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, aneks w: J. Sozańska, Porcelana z wytwórni europejskich, Wrocław 2002, s. 140- 144.

Karnicka Magdalena, Medale i plakiety z wrocławskimi zabytkami w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w: Biuletyn Numizmatyczny, R. 2003, nr 4 (332), s. 271- 282.

Karnicka Magdalena, Medale nagrodowe liceum przy kościele Pokoju w Świdnicy w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Rocznik Świdnicki, t. 28, R. 2000, s. 34—36.

Karnicka Magdalena, Medale nagrodowe liceum przy kościele Pokoju w Świdnicy w zbiorach Muzeun Narodowego we Wrocławiu a osiemnastowieczne medale i monety nagrodowe szkół wrocławskich, w: Dziedzictwo Artystyczne Świdnicy, pod red. B. Czechowicza, Wrocław- Świdnica 2003, s. 189- 195.

Karnicka Magdalena, Monety i medale księstwa legnicko- brzeskiego w zbiorach Działu Numizmatyczno- Sfragistycznego Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w: Silesia Numismatica. Ducatus Lignicensis et Bregensis. Liber Primus. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, pod red. B. Paszkiewicz, Legnica 2001, s. 199—200.

Kolendo Jerzy [ rec.], Strzyżewska Z.[…]. Konfiskaty warszawskich zbiorów publicznych po Powstaniu Listopadowym, WN, R. 46, nr 2/2002, s. 203—205

Koperwas Małgorzata, Medaliony i plakiety w zbiorach Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Lubelskiego, LWN nr XI, 2002 r., s.31 — 55.

Koperwas Małgorzata, Zbiory numizmatyczne Muzeum Lubelskiego w latach 1906 — 1939, LWN nr X, 2001, s. 5 — 15.

Koperwas M., Złote monety w zbiorach Muzeum Lubelskiego w Lublinie, LWN, nr 12/2003, s. 48—62.

Korczyńska Elżbieta, Donatywy w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, PN, nr 2/2001, s. 3—8;PN nr 3/2001, s. 9—11; PN, nr 1/2002, s. 3—8

Marcisz Beata, Notgeldiana w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, w: Biuletyn Numizmatyczny, R. 2003, nr 4 (332), s. 297- 300.

Męclewska Marta, Medale i plakiety z fundacji zbiorów im, Ciechanowieckich i Gabinetu Zamku Królewskiego Królewskiego Warszawie, Warszawa [2001], ss. 16.

Paszkiewicz Borys, Trzy brakteaty z XIII wieku w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie, [w:] Moneta medievalis. Studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 65. rocznicę urodzin, pod red. B. Paszkiewicz, Warszawa 2002, s. 429—438.

Pieńkowski Robert [rec.] Elżbieta Baran, Katalog monet polskich w zbiorach Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, t. 1: Średniowieczne monety polskie, śląskie i pomorskie, Wrocław 1998 — Wiadomości Numizmatyczne, R. 44, nr 1/2000, s. 100—103.

Pieńkowski Robert, Nieznane monety i medale księstwa legnicko-brzesko-wołowskiego we współczesnych zbiorach polskich i czeskich, [w:] Silesia Numismatica. Ducatus Lignicensis et Bregensis. Liber Primus. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Miedzi w Legnicy, 24—25 listopada 2000 r., pod red. B. Paszkiewicza, Legnica 2001, s. 165—177.

Piniński Jerzy, Walenta K., Skarb monet z Rynku Starego Miasta w Chojnicach, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne” t. 6, R. 2000, s. 181—186.

Puchalski Zbigniew, Unikatowe odznaczenia i odznaki ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, BN, nr 3/2001, s. 59—68.

Rjancewicz Walntij, Monety z kontrmarką E.Hutten-Czapskiego w zbiorach Muzeum Narodowego USA przy Smitson Institut (Waszyngton), [w:] Pieniądz pamiątkowy i okolicznościowy — wspólnota dziejów. Materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej Supraśl 7—9 IX 2000, Warszawa 2000, s. 150—152.

Sakwerda Jan, Medale — silesiaca XVIII wieku w zbiorach Muzeum Sztuki Medalierskiej Oddziale Muzeum Miejskiego Wrocławia. Katalog zbiorów, Wrocław 2000, s.

Sakwerda Jan, Medale — silesiaca XIX wieku w zbiorach Muzeum Sztuki Medalierskiej Oddziale Muzeum Miejskiego Wrocławia. Katalog zbiorów, Wrocław 2001, s. 170.

Sakwerda Jan, Medale — Silesiaca XX wieku (do 1945 roku) w zbiorach Muzeum Sztuki Medalierskiej, wrocław 2002, ss. 282.

Skowronek Stefan, Moneta Heroda Wielkiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, [w:] Studia Archeologica. Prace dedykowane profesorowi Januszowi A. Ostrowskiemu w sześćdziesięciolecie urodzin, pod red. Papuci-Władyka Ewdoksia, Śliwa Joachim, Kraków 2001, s. […]

Szyszko-Czyżak Anna, Medale i medaliony z XIX wieku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu, Toruń 2001, ss. 128

Wiercińska Janina, A unknown gold medalion of Walentinan I, Polisch Numismatic News VII, WN, nr 1./2003, s. 61—732.

3. Zbiory prywatne

Kuźmin A.M. i A.R, Ciekawstki z mojego zbioru, GZN, nr 49/2001, s.3—6.

Reinhold Jordan, Mój zbiór medali Ullr, CMN, nr 24/2001, s. 3—7.

Sawicki Zdzisław, Wielechowski Adam, Odznaki Wojska Polskiego 1989—2002, Warszawa 2002, s. 303.

Sawicki Zdzisław, Wielechowski Adam, Odznaki Wojska Polskiego 1943—2003: szkolnictwo wojskowe wojskowe nauka, odznaki wyróżniające, odznaki specjalistów wojskowych, Warszawa 2003, ss. 213.

Tur Fabrycy., Monety francuskie w moich zbiorach, CMN, stycz.-marzec 2001, s. 23—25.

III. Znaleziska

1. Inwentarze Ogólne

Alemka, Ceny aukcyjne sopockiego kasyna gry, GZN, nr 57/2003, s. 7.

Kopicki Wiesław [rec.], Kubiak Stanisława, Znaleziska monet z lat 1146—1500 z terenu Polski: Inwentarz, Poznań 1998 — WN, nr 1/2001, s. 103—106.

Kuźmin Aleksander M, Znaleziska, GZN, nr 55/2003, s. 6—9.

Leciejewicz Lech, Kim byli właściciele skarbów ukrytych w okolicy Kołobrzegu w XI wieku?, Moneta Mediaevalis- studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane prof. S. Suchodolskiemu w 65 rocznicę urodzin, pod red. B. Paszkiewicza, Warszawa 2002, s. 103—112.

Metcalf D.M. Interpreting coin boards for Polisch monetary history: the quarter-century 1025—150, [w:] Moneta Mediaevalis- studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane prof. S. Suchodolskiemu w 65 rocznicę urodzin, pod red. B. Paszkiewicza, Warszawa 2002, s. 245—253.

Migdal Robert, Dukaty nieszczęścia, Super Expres z dnia 21 lutego 2003, s. […]’ przedruk ZZA-N, nr 35, s. 11—14

Mische Wojciech, Wokół kujawskiego znaleziska znaku pienięznego św. Śtanisława, BN, nr 4/2003, s. 307—312.

Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski, II, Warszawa 2001 (Korpus znalezisk rzymskich z europejskiego Barbaricum. Polska. Suplement, t, II), pod red. B. Paszkiewicza, s. 241

Paszkiewicz Borys, Monety, [w:] Badania archeologiczne terenu przyszłego Centrum Dominikańskiego w Gdańsku. Sezon 2000, red. A. Gołembnik, Warszawa 2001, Światowit. Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages, vol. VI, s. 181—183.

Paszkiewicz Borys, Znaleziska monet zarejestrowane w Katedrze Archeologii UMCS w 1999 r., FN, t. I, 2000, s. 79+7 tabl., Zap.: J. Gurba, „Wiadomości Uniwersyteckie”, nr 6 (83), R. 11, 2001, s. 26; tenże szerzej: „Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne”, IX, 2000, s. 62—64.

Paszkiewicz Borys, Znaleziska monet zarejestrowane w Katedrze Archeologii UMCS w 2000 r. FN, t. II, 2000, s. 5—84+10 tabl.

Suchodolski Stanisław, Kultowa czy ekonomiczna geneza skarbów epoki Wikingów?, BN, nr 3/2003, s. 185—196,

Suchodolski Stanisław, Reedycja inwentarza znalezisk monet wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski (VI — połowa XII w.), WN, nr 2/2000, s. 161—170.

2. Znaleziska monet starożytnych

Abramek Bogusław, Monety rzymskie z osady kultury przeworskiej w Walkowie-Kurnicy i Bebnowie w woj. Łodzkim i Bebnowie w woj. łódzkim — nowe znaleziska, MN, 30/2002, s. 84—86

Adamkiewicz Piotr, Nowe znalezisko monety celtyckiej, MN, nr 29/2000, s. 56—57.

Bodzej Jarosław, Denar Trajana ze stanowiska 3 w Bessowie, gm.Bochnia, w: J. Okoński, Osada na stanowisku 3 w Bessowie, gm. Bochnia, na tle nadrabskiego mikroregionu osadnicznego, Acta Archeologica Carpathia, XXXV, 1999—2000, s. 168.

Bodzek Jarosław, Kieferling Grzegorz, Moneta partyjska z kompleksu leśnego pomiędzy Radawą, Cetulą i Łapajówką w pow. Jarosławskim, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiej Archeologii, t. 21, R. 2000, s. 225—230.

Bursche Aleksander, 4th century solidi from Zagórzyn hoard, Polish Numismatic News VI, WN, nr 1/2003, s. 41—60.

Bursche Aleksander, Denar Trajana z cmentarzyska Nur-Kolonia, pow. Ostrów Mazowiecka, (in:) Neue Funde römische Importe aus Polen II (red. J. Kolendo, A. Bursche), Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Polen, Supl. 2, Warszawa 2001, 165 n.

Bursche Aleksander, Piotr Kaczanowski, J. Rodzińksa-Nowak, Monety rzymskie z Jakuszowic, (w:) Svperiores Barbari. Księga ku czci Profesora Kazimierza Godłowskiego (red. R. Madyda-Legutko, Tomasz Bochnak), Kraków 2000, s. 101—130.

Chojecki Dariusz, Powielanie znalezisk monet rzymskich na terenie ziemi raciborskiej, MN, nr 30/2002.

Chodecki Dariusz, Rzymskie czy nie rzymskie? Rzecz o znalezisku srebrnych monet w Kietrzu, pow. Głubczyce, Magazyn Numizmatyczny, R. 2003, nr 31, s. 19—22.

Chojecki D.[ariusz], O znalezieniu rzymskiej monety miedzianej cesarza Konstansa I [w:] Ziemia Raciborska, nr 6—8/2002, s. 61

Ciołek Renata, Die Rőmischen Münzfunde in Pommeran, Polisch Numizmatic News VII, WN, nr 1/2003, s. 25—40.

Ciołek Renata, Katalog znalezisk monet rzymskich na Pomorzu, Warszawa 2001, s. 261, 7 map, 12 tabl.

Ciołek Renata, Znaleziska monet rzymskich ze zbiorów Muzeum Okręgowego im.. L.. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, [w:] Nowe znaleziska importów rzymskich rzymskich ziem polskich, t. 2 Korpus znalezisk rzymskich rzymskich europejskiego Barbaricum — Polska. Suplement, pod red. J. Kolendo i A. Bursche, Warszawa 2001, s. 125—135.

Ciołek Renata [rec.], Wolters Reinhard, Nummi signati: untersuchungen zur römischen Münzprägung und Geldwirtschaft, München 1999, — WN, nr 2/2000, s. 215—217.

Ciołek Renata, Znaleziska monet rzymskich na tle osadnictwa Pomorza w okresie wpływów rzymskich i wędrówek ludów, Światodwid, t. 3, fasc. B. R. 2001, s. 11—15.

Czopek Sylwester, Morawiecki Lesław, Znalezisko monety bizantyjskiej ze stanowiska nr 22 w Grodzisku Dolnym, pow. Leżajsk, Sprawozdania Archeologiczne, T. 53, R. 2001, s. 391—402.

Fedorowicz W., Trzecia cześć skarbu denarów rzymskich z Romanowa, LWN, nr 12/2003, s. 5—47.

Ignasik P.Maciej, Monety rzymskie z osady kultury przeworskiej w Walkowie Kurnicy-Bębnowie w 2000 r.- nowe znaleziska, MN, nr 29/2000, s. 52—55

Kamyszek Lidia, Moneta rzymska z Gogolina, MN, nr 29/2000, s. 58—59.

Kolendo Jerzy, Monety celtyckie z okolic Zatoru, Acta Archaeologica Carpathica, t. 35 (1999/2000), s. 75—88.

Kolendo Jerzy, O kilku znaleziskach monet rzymskich rzymskich z ziem Polski, [w:] Korpus znalezisk rzymskich europejskiego Barbaricum — Polska, t. 2. Nowe znaleziska importów rzymskich rzymskich ziem Polskich II, pod red. J. Kolendo, A. Bursche, B. Paszkiewicz, Warszawa 2001, s. 143—164

Kaczanowicz Wiesław, Moneta Allektusa znaleziona w Kownie [w:] Korpus znalezisk rzymskich europejskiego Barbaricum — Polska, t. 2. Nowe znaleziska importów rzymskich rzymskich ziem Polskich II, pod red. J. Kolendo, A. Bursche, B. Paszkiewicz, Warszawa 2001, s. 137—141.

Krzyżanowska Aleksandra [rec.], Kunisz Andrzej, Wojny i pieniądz: z badań nad obiegiem srebrnej monety na wschodnim pograniczu Imperium Rzymskiego w epoce Sewerów (193—235), — WN, nr 1/2000, s. 92—94.

Maciejewski Marcin, Znaleziska monet rzymskich odkrytych na trenie powiatu chrzanowskiego, MN, nr 31/2003

Malarczyk Dorota, Znaleziska dirchemów z Gdańska, PN, nr 2/2001, s. 17—18.

Morawiceki Lesław, Nowe znaleziska monet rzymskich rzymskich południowej Polski, [w:] Korpus znalezisk rzymskich europejskiego Barbaricum — Polska, t. 2. Nowe znaleziska importów rzymskich rzymskich ziem Polskich II, pod red. J. Kolendo, A. Bursche, B. Paszkiewicz, Warszawa 2001, S. 167—170

Olszta-Bloch Magdalena, Wojny markomańskie i jeńcy rzymscy w Barbaricum środkowoeuropejskim: przyczynek do interpretacji napływu rzymskich monet na teren Europy Środkowej w świetle wykupu rzymskich jeńców z niewoli barbarzyńskiej, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia, t. 28 (2001), s. 3—18.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 8.82
drukowana A5
za 31.33