E-book
58.8
drukowana A5
Kolorowa
103.99
malarstwo — painting

Bezpłatny fragment - malarstwo — painting


Objętość:
71 str.
ISBN:
978-83-8245-394-2
E-book
za 58.8
drukowana A5
Kolorowa
za 103.99

wstęp/ introduction

o książce

Kozi — malarstwo — painting jest katalogiem malarstwa na płótnie, płycie pilśniowej i papierze artysty związanego ze sceną Art. Brut. W katalogu wystawy znalazły się prace olejne, akryle, akwarele, tempery, oraz techniki mieszane. Pochodzą z różnych lat: 2001—2020. Twórczość tego artysty na przestrzeni wielu lat zmieniała się. Ukazane są tutaj autoportrety, portrety gitarzystów, prace figuratywne, fragmentaryczne i fotografie ujawniające kulisy pracy, takie jak paleta malarska czy obrazy ściągnięte z blejtramów naruszone zębem czasu. Wyboru prac dokonał autor. Większość prac była prezentowana w Galerii Internetowej Art. Brut. 19 maja 2016 roku.


autor

Damian Kozi tworzy w obszarze sztuki współczesnej polemizując ze sztuką Art Brut. W jego dorobku są zarównano wystawy online jak i w galeriach stacjonarnych. Nieustannie poszerza zakres działań artystycznych, ale ulubioną formą jest malarstwo i rysunek.


about the book

Kozi — malarstwo- painting is a catalog of paintings on canvas, fibreboard and paper by an artist associated with the Art Brut scene. The exhibition catalog includes oil works, acrylics, watercolors, temperas, and mixed techniques. They come from different years: 2001—2020. The work of this artist has changed over the years. It shows self-portraits, portraits of guitarists, figurative and fragmentary works, and photographs revealing the backstage of the work, such as a painting palette or pictures taken off stretchers, disturbed by time. The works were selected by the author. Most of the works were presented in the Art Brut Internet Gallery. May 19, 2016.


author

Damian Kozi creates in the field of contemporary art arguing with Art Brut. His achievements include both online and stationary galleries. He is constantly expanding the range of artistic activities, but his favorite forms are painting and drawing.


galeria/ gallery: https://sites.google.com/view/brutart

autoportrety/ self-portraits

gitarzyści/ guitarists

misie/ teddy bears

malarstwo/ painting

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 58.8
drukowana A5
Kolorowa
za 103.99