Łódź a strachy polskie

Łódź a strachy polskie

Zbiór opowiadań


ISBN:

O książce

Książka zawiera trzy opowiadania, nawiązujące tematycznie do legend i historii Łodzi i jej okolic (w tym gminy Andrespol, na terenie której znajduje się Gimnazjum w Wiśniowej Górze). Przewodnim tematem są strachy — szeroko pojęte.

Opinie

Autorzy

Julia Klepacz
Agata Nowak
Hubert Sójka
Autorzy opowiadań są uczniami Gimnazjum im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze. Julia Klepacz uczęszcza do klasy 3 c, Agata Nowak — do klasy 3 a, a Hubert Sójka — do klasy 2 d. Wszyscy są członkami działającej na terenie szkoły Grupy Literackiej „Tygrysięta”, prowadzonej przez pana Jarosława Andrasiewicza, nauczyciela katechetę.