E-book
4.41
drukowana A5
14.58
drukowana A5
Kolorowa
35.01
Kurs Biblijny dla Katolików

Bezpłatny fragment - Kurs Biblijny dla Katolików


1
Objętość:
59 str.
ISBN:
978-83-8104-583-4
E-book
za 4.41
drukowana A5
za 14.58
drukowana A5
Kolorowa
za 35.01

Dla kogo jest to Studium?

Pismo Święte Studium dla katolików to lekcje oparte na tekstach katolickiej Biblii Tysiąclecia, komentarze oparte są na Katechizmie Kościoła Katolickiego wyd. Pallottinum 1994r. Są też własne komentarze których nie dało się uniknąć, aby całość lekcji była zrozumiała.

Nauki Kościoła Katolickiego są bardzo rozbudowane i nie jest możliwe przedstawienie wszystkiego co naucza Kościół. Wybraliśmy niektóre jak:


— Pismo Święte,

— Jezus nasz Zbawiciel

— Chwalebne przyjście Chrystusa

— Modlitwa

— Prawo Wolności i inne.


Studium nie jest przeznaczone dla teologów lub historyków kościoła. Jest ono przeznaczone dla przeciętnego wyznawcy Jezusa Chrystusa, któremu nieznane są nauki doktrynalne czy encykliki papieży. Wierny Który uczęszcza do Kościoła, aby spotkać się z Jezusem i posłuchać Jego Słowa potrzebuje bliskiej relacji z Bogiem.


Nie zastępuję Urzędu Nauczycielskiego kościoła bo nie wprowadzam nowych nauk, lecz niesę pomoc w zrozumieniu już ustanowionych nauk kościoła i Pisma Świętego


„Jedyny cel nauczania należy widzieć w miłości, która nigdy się nie skończy, można bowiem doskonale przedstawić to, co ma być przedmiotem wiary, nadziei i działania, ale przede wszystkim trzeba zawsze ukazywać miłość naszego Pana, by wszyscy zrozumieli że każdy prawdziwie chrześcijański akt cnoty nie ma innego źródła niż miłość ani innego celu niż miłość” Katechizm str.15


„Ten kto naucza powinien stać się wszystkim dla wszystkich (1Kor.9,22) by zdobyć wszystkich dla Chrystusa… niech nie uważa więc że wszystkie powierzone mu dusze są na tym samym poziomie… Jedni są jak nowo narodzone dzieci, inni zaczynają dopiero wzrastać w Chrystusie, a inni są w końcu rzeczywiście dorośli” Katechizm Kościoła Katolickiego str,15


„Dzięki pomocy Ducha Świętego w życiu Kościoła może wzrastać zrozumienie zarówno rzeczywistości, jak też słów depozytu wiary:- przez kontemplację oraz dociekanie wiernych, którzy rozważają je w swoim sercu, szczególnie przez dociekania teologiczne, które zmierzają do coraz głębszego poznania prawdy objawionej — przez głębokie zrozumienie prawd duchowych których doświadczają wierzący.. Słowa Boże wzrastają wraz z tym kto je czyta” Katechizm Kościoła Katolickiego. str.35—36


Cena jaką musisz zapłacić


Korespondencyjne Studium Pisma Świętego jest bezpłatne — nie wysyłam reklam, nie sprzedaję podręczników, książek, ulotek. Jedyną ceną jaką musisz zapłacić to twój czas, ale ten jest raczej zyskany niż utracony. Uczestnik nie ma żadnych zobowiązań po ukończeniu nauki.


Kupując tą książkę w Internecie musiałeś jakąś sumę zapłacić, takie są wymagania wydawnictwa Internetowego a nie naszego kursu. Na stronach Internetowych naszego kursu, studenci mają możliwość wpisania odpowiedzi na pytania i przesłania na nasz adres, celem sprawdzenia. W formie ebooka nie ma takiej możliwośći, odpowiedzi można wysyłać mailem na adres studiumpismasw@wp.pl. W przypadku jakichkolwiek trudności ze znalezieniem tekstu proszę pisać na podany tu e-mail.


Korespondencyjne Studium Pisma Świętego ma bogatą ofertę dla swoich uczestników. Prowadzimy kilka kursów. Podstawowy dla osób które chcą zacząć bliską relację z Jezusem, dla osób które słabo znają Biblię i potrzebują głębszej relacji z Bogiem.


Co mamy do zaoferowania


Skróty — nazwy ksiąg podaje się w skrótach pierwsze dwie litery to skrócona nazwa księgi np. Ps. to Psalm. 1Moj. to Pierwsza Księga Mojżeszowa, potem jest numer rozdziału i numer wiersza np. Iz.42,8 to Księga Izajasza rozdział 42 wiersz 8


Uczestnik może korzystać z własnego przekładu Biblii. Różnice są nie tyle w tekście co w tytule ksiąg


Biblia Warszawska pierwszą księgę w Biblii nazywa

1Mojżeszowa  a Biblia Tysiąclecia Księgą Rodzaju

Korzyści ze studiowania Słowa Bożego

„Kościół „usilnie i szczególnie upomina wszystkich wiernych … aby przez częste czytanie Pisma Świętego nabywali najwyższą wartość poznania Jezusa (Fil.3,8) „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa (Św. Hieronim)” Katechizm. str.43

Pytanie


1.) Jakie korzyści płyną ze studiowania Słowa Bożego? Zob. w Przysłów 30,5—6 Ps.119,103—105


Przysłów 30,5—6 to nazwa księgi Biblijnej 30 to rozdział a 5—6 to wiersze w tym rozdziale

Ps — To nazwa księgi Psalmów 119 to numer Psalmu a 103—105 to wiersze w tym Psalmie.


„Jak wielka tkwi w Słowie Bożym moc i potęga, jest ona dla kościoła podporą i siłą żywotną… Wierni Chrystusowi powinni mieć szeroki dostęp do Pisma Świętego” Katechizm str.43


Jak czytać Pismo Święte


„Według starożytnej tradycji można wyróżnić dwa rodzaje sensu Pisma Świętego dosłowny i duchowy” Kat. str.39


Pytanie


2.) Na podstawie poniższych tekstów co Bóg chce nam przekazać poprzez studiowanie Słowa Bożego?

Izaj.30,21 Przysłów 16,20 Hiob.33,14—30


„Sens dosłowny przekazuje wydarzenia, alegoria prowadzi do wiary. Sens moralny mówi co należy czynić, anagoria — dokąd dążyć” Katechizm str.40


/Izaj. to skrót do Księgi Izajasza nr.30 to rozdział a 21 to nr. wiersza

Hiob to nazwa księgi 33 to nr. rozdziału 14—30 to wiersze/

Pokarm duchowy

„W Piśmie Świętym kościół nieustannie znajduje swój pokarm i swoją moc, ponieważ przyjmuje w nim nie tylko słowo ludzkie, ale tym czym jest ono rzeczywiście Słowo Boże. W księgach świętych Ojciec który jest w niebie, spotyka się miłościwie ze swoimi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę” Katechizm str.37

Wiemy już że Pismo Święte jest pokarmem od Boga ale co to oznacza w praktyce? Przedstawię ci dwie strony chrześcijaństwa religijną bez obecności Boga i duchową z Bogiem na czele. Nie chcę powiedzieć że święta lub modlitwy które ustanowił kościół są nieważne, czy to że wykształcenie nie ma znaczenia, wręcz przeciwnie, Znajomość Pisma Świętego bez znajomości Boga jest tylko literaturą, historyczną i moralną


Apokalipsa Jana 2:20—21

"...ale mam przeciw tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane bożkom.

Dałem jej czas, by się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty.” (BT)


W poselstwie do kościoła w Tiatyrze Bóg mówi o Izabel która ma funkcję nauczycielską, a kościół pozwala jej nauczać. Wyobraźmy sobie kobietę o takim imieniu, Kobieta ta jest wykształcona, z tytułami naukowymi, podwójnie habilitowana, zajmuje wysokie stanowisko w kościele, zna Biblię dokładnie i potrafi z pamięci cytować teksty Biblijne na każdą okazję, napisała kilka książek historycznych i potrafi obronić każdy dogmat kościoła, a nawet sama stworzyła dogmaty które okazały się rewelacyjnym objawieniem. Wszyscy ją podziwiają i szanują, nic jej nie brak, poza jedną ukrytą cechą brak osobistej relacji z Bogiem. Izabel jest symbolem religijności opartej na wiedzy, rozumie, ceremoniach bez Boga


Pytanie


1). Jakie odbierasz przesłanie z listu do Kościoła w Tiatyrze dla współczesnego kościoła, dla ciebie i innych wiernych?


Jezus opowiedział historię o ludziach którzy w dniu sądu staną przed obliczem Pana, ludzie wiary, którzy nawet w imieniu Jezusa wypędzali demony. Ale coś im zabrakło.


Mt 7:22—23

22. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?

23. Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!


Jezus mówi „Nigdy was nie znałem” kiedy oni w Jego imieniu prorokowali i demony opuszczały ludzi, ale Jezus ich nie znał bo nie mieli z nim relacji.

Co to znaczy znać Jezusa?

Czy wyobrażasz sobie małżeństwo które nigdy ze sobą nie rozmawia, a kiedy rozmawiają to tylko służbowo, powiesz to nie jest normalne, to nie jest zdrowa relacja. Zacznij rozmawiać z Jezusem, a może zapytasz ile razy masz odmówić Ojcze Nasz? odpowiem ci wystarczy raz, ale ze zrozumieniem tego co mówisz. W Buddyzmie wymyślono kołowrotki do modlitwy, obrócenie takim kołowrotkiem oznacza raz odmówioną modlitwę, aby uczestnik nie musiał się trudzić mówieniem. Bóg nie chce takiej relacji. On chce z tobą rozmawiać o twoich troskach i problemach.


Słuchaj Jego głosu. Jak powiedzieliśmy na początku Pismo Święte to pokarm duchowy, i Ojciec prowadzi rozmowę ze swoimi dziećmi. Postaraj się odnieść słowa proroków, prawa czy historii do własnego życia, poproś Pana aby rozmawiał z tobą poprzez karty Pisma Świętego.


„Sens dosłowny przekazuje wydarzenia, alegoria prowadzi do wiary. Sens moralny mówi co należy czynić, anagoria — dokąd dążyć” Katechizm str.40


Słuchaj głosu Ducha Świętego On chce przemówić do ciebie poprzez Pismo Święte, doświadczenia lub inne osoby


Relacja z Jezusem to świadomy wybór strony dobra, nie można utrzymać relacji z kimś raniąc go. Każdy grzech zaczyna się w naszym umyśle i świadomie wyrażamy na niego zgodę. Nie niszczmy relacji poprzez zgodę na zło


Zadanie


2.) Napisz własnymi słowami co Bóg chce przez te wersety do ciebie powiedzieć


Kol 3:1—2

Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga.

Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

(BT)


Flp 4:8

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 4.41
drukowana A5
za 14.58
drukowana A5
Kolorowa
za 35.01