E-book
27.3
drukowana A5
59.76
drukowana A5
Kolorowa
83.97
Krucjaty contra Jihad

Bezpłatny fragment - Krucjaty contra Jihad

Historia konfliktu

Objętość:
258 str.
ISBN:
978-83-8189-522-4
E-book
za 27.3
drukowana A5
za 59.76
drukowana A5
Kolorowa
za 83.97

Ta książka to jak reportaż z pola walki, a trwającej dziś od wielu wieków wojny religijnej, na planecie zwaną Ziemia. Zdjęcia w pochodzą wyłącznie z darmowego portalu Pixbey, oraz zbiorów własnych autora. Zdjęcia o charakterze zniszczenie i dewastacja za zgodą autorki, są wykonane przez tego ślicznego fotografa i zmieszczone, głównie w drugiej części książki

Diasi

Oto Dorota Domowicz

pseudonim artystyczny Diasi, na fotografii autorka części zdjęć.


A to jest pytanie które stawiam sobie jako autorowi i czytelnikowi na samym początku tego opowiadania. Czy chcemy aby tak wyglądał nasz świat? Jak to zdruzgotane i nie zagrające już nam nigdy pianino? Czy chcemy świata gdzie nie ma na czym, nawet usiąść i odpocząć? Na pewno nie. Zatem otwórzcie strony tej książki, zobaczmy razem co nam dziś i jutro grozi.

Pianino piękno w ruinie, foto Diasi

autor Krzysztof Jan derda-Guizot

Część Pierwsza

Chrystus

Można zacząć to opowiadanie od rozważania, czy uda się rozbić chrześcijaństwu, państwo islamskie i odeprzeć z granic Europy odwiecznie wrogi nam Jihad? Czy uda się rozwiązać jakoś ten odwieczny krwawy konflikt? Ja mówię wam nie jak Chrystus, który nakazywał miłować wrogów swoich. Otóż nie, nie da się! Krucjata i Jihad to wojna na śmierć i życie, w imie wiary trwa, a zakończy się tylko jednym z możliwych wyjść. Tym wyjściem jest upadek ludzkości zwany Armagedonem. Innej drogi ku zbawieniu świata niema. Bowiem od najwcześniejszych zamachów na naszą cywilizację zachodnią i pierwszej wyprawy krzyżowej, pokaże nam tło odwiecznego konfliktu pomiędzy chrześcijaństwem a islamem. Jednak już wcześniej były krwawe rzeźnie chrześcijan, pierwsze w samym Imperium Rzymskim i jeszcze wcześniej. Pierwsze prześladowania nastąpiły już wtedy, kiedy na krzyżu za świat, umarł i zmartwychstał Jezus Chrystus. Przed nim jeszcze umarł ścięty dla kaprysu Salome święty Jan Chrzciel, po nich przesladowany był sam święty Piotr i Paweł, czy święty Szczepan. Oraz tysiące, i setki tysięcy innych ochrzczonych wyznawców Chrystusa. Ale to zostawmy na później, teraz zacznijmy od przyczyn tego odwiecznego konfliktu, oraz pierwszej wyprawy krzyżowej do ziemi świętej. Ale jeszcze przed tym zajrzyjmy się najpierw. Do głównych zasad przeróżnych religi, na naszej planecie, pomijając wprawdzie pomniejsze wyznania, albowiem jednak walka o byt na ziemi, nie bądźmy naiwni, odbywa się pomiędzy wszystkimi wyznawcami religii świata. W mniejszym lub większym stopniu trwa ciągła wojna religijna. Zatem na pytanie kim jesteśmy my Chrześcijanie? Popatrzmy jak wygląda nasza własna religia i czym ona dla nas, jej wyznaców właściwie jest. Bowiem o przyszłej i nieuchronnej wojnie religijnej mówił już prorok i mistyk.

Nostradamus

Katedra chrześcijańska

Na wstępie przytoczę dla jednych wiarygodne dla innych nie, przepowiednie tego znanego wszystkim proroka, który wskazał na nieuchronną wojnę z islamem, i po prostu trzeba go przedstawić Po francusku nazwisko i imię tego mistyka, jasnowidza i co najważniejsze proroka, który przewidział na czas współczesny krwawą wojnę z Islamem to. Michel de Nostredame. Urodził się on 14 grudnia 1503 roku, w Saint Remy w Prowansji, a zmarł 2 lipca 1566 roku. To francuski lekarz, astrolog i autor proroctw, okultysta, mistyk, kabalista, badacz wiedzy tajemnej, doradca królowej Francji Katarzyny Medycejskiej. Miał przecież przepowiedzieć okoliczności śmierci jej męża Henryka II Walezjusza. Co oczywiście się sprawdziło, gdyż król uderzony kopią zmarł niedługo po tej przepowiedni. Jednak większość sceptyków i zdecydowana większość uczonych twierdzi, że powiązania pomiędzy tetrastychami napisanymi przez Nostradamusa a historycznymi wydarzeniami po ich napisaniu są wynikiem nadinterpretacji i złego tłumaczenia, a nie nadprzyrodzonych zdolności. Michel de Nostredame, znany jako Nostradamus, był z pochodzenia Żydem. Urodził się jako jedno z dziewięciorga dzieci Reynière de St-Rémy i handlarza zbożem oraz notariusza Jaumego de Nostradame. Dziadek Nostradamusa, Guy Gassonet, przeszedł na katolicyzm około 1455 roku, przybierając imię Pierre czyli z francuskiego Piotr i nazwisko Nostradame. Michel od początku wyróżniał się, głównie inteligencją jako młody chłopak opanował kilka języków obcych oraz matematykę wyższą. Popierał również teorię Kopernika. Za namową rodziców studiował medycynę na uczelni w Montpellier, a po trzech latach został licencjatem w tej dziedzinie. Pierwsze szlify zdobywał w trudnych warunkach, lecząc z dżumy mieszkańców południowej Francji. Odniósł tam spore sukcesy, chodząc od wsi do wsi i rozdając leki. Pragnął zrobić doktorat, wrócił więc do Montpellier. Jednak jego sława przyszła tam pierwsza, a zazdrosne środowisko lekarzy postanowiło uniemożliwić mu dalszą karierę naukową. Wyśmiewali jego umiejętności, leczenie ziołami i nieznanymi specyfikami nie mogło spodobać się lekarzom, którzy swoją praktykę opierali głównie na upuszczaniu krwi Nostradamus był temu przeciwny. Mimo wszystko głównie dzięki wstawiennictwu pacjentów oraz innych studentów, otrzymał doktorat i przez rok został na uniwersytecie jako wykładowca. W 1533 roku otworzył prywatną praktykę w Agen, małym miasteczku nad Garonną. W 1531 roku, Nostradamus został zaproszony do Agen przez Jules César Scaligera, uznanego renesansowego myśliciela. Tam poznał piękną, inteligentną i zamożną kobietę, Henriette d’Encausse w sprawie imienia i nazwiska tej kobiety istnieją jednak spory wśród badaczy, z którą się ożenił. Z małżeństwa tego narodziło się dwoje dzieci. W 1534 roku, żona i dzieci zmarły, prawdopodobnie na skutek wielkiej zarazy. Po ich śmierci kontynuował podróże po Francji i prawdopodobnie po Italii. Przeżył głęboko śmierć bliskich, na domiar złego miał problemy z rodziną zmarłej żony, mianowicie proces o zwrot posagu. Przez następne lata był wędrowcem, ale nadal leczył ludzi. Dzięki podróżom jego sława zataczała coraz szersze kręgi. W roku 1554 Nostradamus osiadł w Marsylii. Jesienią okolicę nawiedziła powódź, a następnie epidemia dżumy. Rozprzestrzenianiu się morowego powietrza sprzyjały wezbrane rzeki i rozkładające się ciała, których nie nadążano uprzątać. Nostradamus robił wszystko, by zwalczyć zarazę i uratować jak najwięcej chorych. Stosował w leczeniu metody, o których wówczas nikt nie miał jeszcze pojęcia, tępienie gryzoni, podawanie dużej ilości wody chorym, częste wietrzenie pomieszczeń, zmiana pościeli. Kiedy zaraza ustała, lekarz wybrał się w dalszą podróż tym razem do Salon-de-Provence, miasteczka leżącego w połowie drogi między Marsylią a Awinionem. Poznał tam bogatą wdowę, Annę Ponsart Gemelle. Poślubił ją i zamieszkał przy placu Poissonnerie, w domu, który istnieje do czasów współczesnych. Założywszy wytwórnię kosmetyków, spędził w spokoju resztę życia, pośród wielu ksiąg, gromadki dzieci i kochającej żony. Na strychu swojego domu zbudował centrum obserwacyjne. Na podstawie obserwacji gwiazd i ich zachowania przepowiadał przyszłość. Sposób czytania gwiazd, którym posługiwał się Nostradamus, pozostaje nieznany do dziś.Przepowiednie.Charakter przepowiedni. Wydanie Centurii Nostradamusa. W kulturze popularnej Nostradamus zasłynął głównie z proroctw spisywanych przezeń w formie rymowanych czterowierszy grupowanych po sto centurii. Pierwszych 7 rozdziałów Centurii Nostradamus zadedykował swojemu najstarszemu synowi z drugiego małżeństwa, Cezarowi żyjącemu w latach 1553 do 1639 roku, w momencie, gdy ten miał 2 lata.

Przepowiednie Nostradamusa

Został on historykiem i królewskim szambelanem, lecz nie posiadał zdolności ojca. Większość centurii opisuje katastrofy, takie jak plagi, trzęsienia ziemi, wojny, powodzie, inwazje, morderstwa czy bitwy wszystkie niedatowane. Główny i jednoczący temat tych tekstów to nieuchronna inwazja sił islamu na Europę ze wschodu i południa pod przewodnictwem Antychrysta. Wydaje się, że wizje te powstały pod wpływem aktualnych wówczas wydarzeń, związanych z podbojami dokonywanymi przez Imperium osmańskie. Wszystko to jest prezentowane w kontekście rzekomego nieuchronnie już nadchodzącego końca świata. Według niektórych interpretatorów zrozumienie wszystkich zagadek zapisanych w Centuriach należy rozpocząć od rozpoznania metody, której użył Nostradamus do ich uporządkowania. Metodę tę streszcza w liście do syna oto fragment. W oparciu o boskie nadnaturalne natchnienie wyodrębniam pojedyncze miejsca według ich specyfiki.

Świat w ogniu wojny

Opisywał swoją pracę i wizje jakie miewał tak.Patrzę w przyszłość potem łączę owe miejsca z niebiańskimi znakami. Podobnie określam okresy czasu, dla których charakterystyczny jest okultyzm, mocą łaski i siły potęgi Boga. W jego obecności od zawsze łączą się trzy czasy, ponieważ przecież wszystko obnażone i otwarte znajduje się przed twymi oczami, o Panie! Przy czym stosuję teorię obiegów planet do przeszłych, teraźniejszych i przyszłych przyczyn. Nostradamus był astrologiem i rozumował jak astrolog. Horoskop obliczony na dowolnie wybrany moment zawiera w sobie według niektórych całą wiedzę o przeszłości i o przyszłości tego momentu, wystarczy odjąć lub dodać odpowiednią liczbę lat obiegu którejś z planet. Nostradamus sugeruje zatem, że wydarzenia, których opis dał w Centuriach, odnoszą się do trzech czasów, czyli trzech kolejnych cykli, które należy uwzględnić w interpretacji przepowiedni. Mówiąc prościej, opis dany przede wszystkim w liście do Henryka Szczęśliwego, odnosi się do trzech podobnych do siebie punktów na linii czasu, powtarzających się w określonym rytmie i tak należy go rozumieć. W tym wypadku liczba lat trwania tych cykli oraz momenty, od których należy je zacząć liczyć, zostały podane, za jego życia wszystkie przepowiednie Nostradamusa jak i te które dotyczyć miały czasów późniejszych niemal zawsze się sprawdzały. Nie możemy przypuścić iż pisał wszystkie swoje centurie dla zabawy, czy osiągnięcia dodatkowej sławy. Gdyż był już sławny za swojego trudnego życia i przez wielu władców był doceniany jak i znienawidzony. Należy jednak bardziej z szacunkiem i w skupieniu oraz z większą uwagą popatrzeć i przeczytać podane przez Michaela Nostradamusa, wersy i przepowiednie w nich zawarte, ułożone w poszczególnych centuriach o nieuchronnym konflikcie religijnym mającym się zakończyć niemal, albo całkowitą Apokalipsą. Te rzeczy jak powiedział też sam Chrystus, dzieją się obecnie na naszych oczach. Patrcie uważnie a pokażą się znaki tak widoczne że sami poznacie że czas mojego ponownego przyjścia na ziemię się zbliża. Mówimy tu o ponownym zejściu Jezusa na ziemię określanym jako Paruzja. Paruzja oznacza tylko jedno. Jest to Sąd Ostateczny nad każdym z nas. Musimy tylko bardziej bacznie rozejrzeć się dokoła nas i zobaczymy nadchodzące jej nieuchronne oznaki.

Anioł zasmucony wizją Apokalipsy

Chrześcijaństwo

Wnętrze katedry rzymskokatolickiej

Jednak najpierw przyjżyjmy się religiom które stoją po jednej stronie i tej jednej która nam bezpośrednio zagraża. Zapytacie kto nam zagraża? Zagraża chrześcijanom jedna głównie wroga nam religia jest nią co chyba oczywiste jest dla każdego, religią tą jest głównie Islam. Jednak najpierw popatrzmy na nasze własne religie najbliższe sobie wzajemnie to generalnie wszyscy Chrześcijanie,niezależnie od kościoła z jakiego pochodzą. Z języka greckiego mówi się na nas, Χριστιανισμóς, po łacinie pisze się Christianitas jest to nasza w większości monoteistyczna religia objawiona, określana niekiedy jako chrystianizm. Jest oparta na nauczaniu Jezusa Chrystusa przekazanym w ewangeliach kanonicznych oraz treści pism religijnych składających się na Biblię. Chrześcijaństwo narodziło się w I wieku naszej ery w Palestynie. Obecnie jest ono największą religią, skupiającą 32% ludności świata, z czego ponad połowa to katolicy, ponad jedna trzecia, to protestanci, a pozostali wyznawcy chrześcijaństwa są to wierni Chrystusowi wyznawcy prawosławia. Chrześcijanie czyli my w większości wierzą, że Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla ludzkiego zbawienia, otaczają zatem kultem Miłosierdzie Boże, które daje przebaczenie i Ducha Świętego, a ich głównym przykazaniem jest miłość Boga i bliźniego. Bowiem zgodnie z najstarszymi Credo mówiąc prościej Wierzę już w IV wieku naszej ery, Jezus jest współistotny z Bogiem judaizmu i nosi boski tytuł. Pan, ale też Kyrios, i Adonai, którego to rzeczownika judaiści i zdecydowana większość chrześcijan używają jako zamiennika imienia własnego samego Stwórcy.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 27.3
drukowana A5
za 59.76
drukowana A5
Kolorowa
za 83.97