Krąg

Krąg


O książce

Zbiór opo­wia­dań możemy podzie­lić na dwie czę­ści, praw­dziwą, opartą na fak­tach oraz na wyima­gi­no­waną. Do czę­ści real­nej należy opo­wia­da­nie pt. „Amanda”. W kolej­nych dwóch opo­wia­da­niach pt. „Ali­cja” oraz „Świa­tło w tunelu”możemy ujrzeć wyobraź­nię auto­rek.

Opinie

Ta książka jeszcze nie została oceniona. Zostaw swoją opinię jako pierwszy!

Autorzy

Kacper Kozłowski, Anna Halicka, Halina Szmidt
Anna Halicka
Karina Szmidt
Kacper Jakub Kozłowski
Autorzy zbioru opowiadań pt. „Krąg” uczęszczają do drugiej klasy licealnej w VI liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie. W skład trzyosobowego zespołu wchodzą: Anna Halicka — Klasa Humanistyczno-Filmowa, Kacper Kozłowski Karina Szmidt — Klasa Wojskowa. Nadzór nad uczniami sprawowała pani Ewa Pelowska.
Do dzieła!
Wydaj swoją książkę z Ridero bezpłatnie.
To łatwe!