Ridero

Krąg

Kacper Kozłowski, Anna Halicka, Halina Szmidt

Autor książki

O książce

Zbiór opo­wia­dań możemy podzie­lić na dwie czę­ści, praw­dziwą, opartą na fak­tach oraz na wyima­gi­no­waną. Do czę­ści real­nej należy opo­wia­da­nie pt. „Amanda”. W kolej­nych dwóch opo­wia­da­niach pt. „Ali­cja” oraz „Świa­tło w tunelu”możemy ujrzeć wyobraź­nię auto­rek.

O autorze

Kacper Kozłowski, Anna Halicka, Halina Szmidt

Autorzy zbioru opowiadań pt. „Krąg” uczęszczają do drugiej klasy licealnej w VI liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie. W skład trzyosobowego zespołu wchodzą: Anna Halicka — Klasa Humanistyczno-Filmowa, Kacper Kozłowski Karina Szmidt — Klasa Wojskowa. Nadzór nad uczniami sprawowała pani Ewa Pelowska.

Najmad Szewczyk
5

WOW

super książka,jeszcze nie czytałem.

Guest
5

Książka

Super książka ! Polecam !

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla pani Ewy Pelowskiej oraz dla pani Marzanny Magierskiej za pomoc graficzną i merytoryczną.

Poleć znajomym

Twoi znajomi mogą rozpowszechnić informację o Twojej książce,
bo jest to łatwe a Tobie sprawi przyjemność