E-book
13.65
drukowana A5
61.46
drukowana A5
Kolorowa
86.77
Kościoły i sztuka Romańska w Europie

Bezpłatny fragment - Kościoły i sztuka Romańska w Europie

Pracę dedykuję ukochanej Catherinie

Objętość:
280 str.
ISBN:
978-83-8189-884-3
E-book
za 13.65
drukowana A5
za 61.46
drukowana A5
Kolorowa
za 86.77

Pracę dedykuję Ukochanej Catherinie jako Pani mojego serca, i jej anielskiej duszy ...autor

Catherina


autor

Ja, kiedy tylko zamknę oczy

widzę świat jak przez sen

a kiedy jej jeszcze obok jest

brak, zrywa się jak ulewa

w łzach i krzyczy Je Taime

a ona i tak nic nie słyszy bo

jak może słyszeć i płacz

czy śmiech jeszcze sprzed

kilku lat które osłoniła mgła

Jak opar, jak dym, jak żar

to uczucie spala nas i ciebie

ale i mnie, zapłaczesz kiedy

mnie nie będzie już tu, a tylko

pozostanie po mnie cień

dopiero wtedy będziesz w

pustkę dnia i nocy krzyczeć

Je taieme ale i ja nie będę

już słyszał, to Paryż tylko

w deszczu spowity będzie

stał oniemiały z przerażenia

a nad nim tylko twoje łzy

za późno popłyną jak deszcz

z płaczu będziesz stała, jak

i płakała całe dnie, mówiąc

do ducha Je taime, je taime

wróć mój rycerzu nie chcę

bez ciebie ani jednej chwili

na deszczu przy twoim

grobie tak stać, porwij mnie

weź w ramiona i powiedz

mi Je taime, No nie to

nie jest tak, jak chcesz

nie ma już Je taime? czy

tylko czarna jak mgła w

nocy śmierć? bo nie widać

nic, tylko słychać echo

odbite od mokrych jak łzy

romańskich szarych ścian

katedry Notre Dame

powtarza Je Taime i nic

już tylko cisza otacza nas

Quand je ferme les yeux Je vois le monde comme dans un rêve et quand elle est à côté d’elle aucun, se brise comme une averse en larmes et en criant Je Taime et elle n’entend rien de toute façon comme peut entendre et pleurer ou rire d’avant quelques années couvertes de brouillard Comme de la vapeur, comme de la fumée, comme des braises ce sentiment nous brûle et vous mais moi tu pleureras quand Je ne serai plus là une ombre restera après moi alors seulement vous serez crie le vide du jour et de la nuit Je taieme mais je ne veux pas déjà entendu, c’est Paris seulement sous la pluie il sera masqué il resta sans voix avec terreur et seulement tes larmes au-dessus de lui trop tard pour couler comme la pluie de pleurer tu seras debout comme et elle a pleuré toute la journée en parlant à l’esprit de Je taime, je taime reviens mon chevalier, je ne veux pas sans toi, pas un instant sous la pluie avec le tien tombe comme ça, kidnappe moi embrasser et dire Je Je taime n’est pas ce que tu veux Je taime est parti seulement noir comme brouillard nuit de la mort, tu ne peux pas voir rien que l'écho reflété par murs morts de Notre Dame il répète Je Taime et rien seul le silence nous entoure

autor

Romański kościół w Laach Niemcy

Na okładce i obok przedstawiony jest romański kościół opactwa Maria Laach w Niemczech, opracowania i wybór materiałów dokonał Krzysztof Jan Derda Guizot. Książka powstała przy pomocy własnych materiałów autora, oraz pomocy Polskiej Wikipedii i portalu zdjęć Pixbey

Portal romański

Aby przybliżyć czytelnikowi w najprostszy i bardziej zrozumiały sposób, różnicę w budowie na przykład portali, wejść do kościołów romańskich i późniejszych gotyckich, przedstawię na początku dwie ilustracje wejścia romańskiego i wejścia gotyckiego. Różnice te są bardzo znaczące zobaczmy sami jak się one kształtwały przez wieki.

Portal Gotycki

Musimy na samym początku opowieści o sztuce romańskiej zaznaczyć różnice w trudnej sztuce,budownictwa romańskiego i gotyckiego. widoczne one są bowiem na pierwszy rzut nawet niewprawnym okiem. Portale czy też same budowle romańskie są zawsze niskie jak by można to najprościej określić, krępe przysadziste, natomiast budowle gotyckie są bardzo wysokie i zawsze strzeliste. Wynika to poprostu z postępu w dziedzinie budownictwa na przestrzeni wieków i nabywanym doświadczeniem budowniczych. Jak również rozwojem nauki w tej dziedzinie sztuki.

Architektura przedromańska

Kościół świętego Piotra w Viennie

Rozważania nad sztuką budowania kościołów romańskich musimy zacząć od samej genezy czyli samej sztuki przed romańskiej na której nurcie rozwinęło się budownictwo romańskie a po nim wczesno gotyckie i gotyckie jak pokrewne z nimi. Toteż pomimo wielu cech wspólnych, wykazuje sztuka przedromańska, także pewne różnice wynikające z nieco odmiennych tradycji tworzących ją plemion barbarzyńskich osiedlających się w różnych prowincjach dawnego Imperium Rzymskiego. Poprzedziła czasy narodzin architektury romańskiej związane z powstawaniem później powstających samodzielnych państw chrześcijańskich w całej Europie.

Architektura przedromańska Italii i Galii

Baptysterium Saint Jean w Potiers

Na terenie Italii i Galii osiedlili się Ostrogoci jest to teren dawniejszej Italii a najważniejszym jej miastem była Rawenna, Longobardowie osiadli stąd nazwa północna Lombardia i Frankowie, twórcy sztuki merowińskiej na terenie ówczesnej Galii. Powstaje także zbieżnie z nią inna jej odmiana.

Architektura ostrogocka i longobardzka

Kościół San Sulfino w Austrii

Jako że królowie Gotów preferowali na swoje siedziby miejsca ułatwiające obronę. Często były to wzgórza lub żyzne doliny. Siedzibę władcy otaczały liczne zabudowania gospodarcze a umacniały je palisady. Wykorzystywano także istniejące już, wcześniejsze, rzymskie budowle oraz naśladowano dzieła cesarzy rzymskich i współcześnie panujących w Bizancjum. Do budowy nowych obiektów wykorzystywano elementy pochodzące ze starszych budowli. Przy wznoszeniu nowych wzorowano się na motywach zdobniczych pochodzących z czasów antycznych oraz wprowadzano własne dekoracje wzorowane na osiągnięciach sztuki złotniczej. W budownictwie sakralnym zachowano wypracowany wcześniej bazyliki oraz budowli centralnej dla baptysterium i martyrium. Architektura Ostrogotów i Longbardów dość szybko uległa silnym wpływom bizantyjskim. Wśród świeckich budowli wzniesionych przez Ostrogotów zachowało się jedynie Mauzoleum Teodoryka w Rawennie. Wygląd pałacu zbudowanego przez Teodoryka uwieczniony jest w mozaice zdobiącej kościół Sant Apollinare Nuovo w Rawennie. Do ulubionych dekoracji longobardzkich należy płaska plecionka złożona z ornamentów roślinnych. Zaczerpnięte z wzorów antycznych fryzy z postaciami ludzi i zwierząt przedstawiane są płasko, w mocno stylizowanej i zgeometryzowanej formie. Zewnętrzne ściany dzielono zazwyczaj na mniejsze pola lizenami i arkadkami jest to układ lombardzki. Najciekawsze przykłady architektury longobardzkiej zachowały się w Cividale del Friuli w północno wschodnich Włoszech. Jak baldachim nad basenem chrzcielnym w katedrze z około 740 roku juznaszej oczywiście ery jako ozdobiony płaskim ornamentem złożonym z postaci zwierząt i ludzi uzupełnionym fryzem z plecionki czy też dekoracja tempietto to oratorium Santa Maria della Valle jest to okres drugiej połowy VIII wieku, złożona jest z płaskorzeźby przedstawiającej procesję niewiast. Poniżej fryzu, łuk nad portalem wejścia zdobi płaskorzeźba złożona z owoców i liści winorośli. Kolejny odłam to.

Architektura merowińska

Germanie posiadali umiejętności pozwalające jedynie na budowę konstrukcji drewnianych, przez co prawdopodobnie ich budowle przypominały skandynawskie kościoły klepkowe. Bazyliki w czasach Chlodwiga budowano według wzorów wczesnochrześcijańskich. Do przykładów takich kościołów należą Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Clermont Ferrand jest to pierwsza katedra z V wieku, czy Bazylika świętego Remigiusza w Reims. Jedynym lepiej zachowanym kościołem jest trójnawowa bazylika kolumnowa Kościół świętego Piotra w Vienne we francuskim języku to Église Saint-Pierre de Vienne pochodzi z końca V lub z VI wieku. Najlepiej zachowanym zabytkiem merowińskim jest Baptysterium Saint Jean w Poitiers z początku V wieku. W jednym z dwóch prostokątnych pomieszczeń znajdował się basen chrzcielny. Przebudowane w VII wieku, otrzymało dwa boczne pomieszczenia zastąpione w okresie romańskim apsydami. Większość elewacji zachowała się z pierwszej, merowińskiej budowli. Górną jej część zdobią ją płaskie pilastry, co wskazuje na wpływy architektury rzymskiej. Przyścienne kolumny we wnętrzu baptysterium pochodzą z starszych, rzymskich budowli. Głowice wykonane w czasach późniejszych wzorowane są na porządku korynckim. Inne budowle centralne występowały nielicznie. W architekturze merowińskiej występują jednocześnie dekoracje naśladujące detale architektury antycznej i w budownictwie drewnianym. Do cech charakterystycznych tej architektury należą. Trójnawowa bazylika kolumnowa bez transeptu, półkolista apsyda środkowa, ślepe arkady we wnętrzach, i empory.

Architektura przedromańska Hiszpanii

Jest to architektura wizygocka.Na początku V wieku Wizygoci utworzyli własne państwo na terenie dzisiejszej Hiszpanii. Pozostawione przez nich budowle charakteryzuje bogate zdobnictwo o różnej stylistyce. Widoczne są dekoracje rzeźbiarskie złożone z wici roślinnych i ornamentów geometrycznych i zwierzęcych. Niektóre detale przypominają wzornictwo wczesnochrześcijańskie Wschodu i koptyjskie. Spotykane są także wyobrażenia ptaków wykazujące związki z dekoracjami bizantyjskimi i sasanidzkimi. Wśród motywów geometrycznych najbardziej popularne są kompozycje z rozetami i gwiazdami. Styl wykonania płaskich reliefów pokrywających fryzy i kapitele jest wspólny z tzw. stylem longobardzkim. Istotną cechą charakterystyczną dla architektury wizygockiej, nie występującą w sztuce przedromańskiej innych plemion germańskich jest zastosowanie podkowiastych łuków. Łuki o tym kształcie występowały na terenie Hiszpanii jeszcze przed opanowaniem tych ziem przez ludy arabskie. Najstarszy wizygocki zabytek to kościół San Juan Bautista w Baños de Cerrato, ufundowany przez króla Reccesswinta w 661 roku. Niewielki kościółek na planie bazyliki poprzedza prostokątna kruchta. Do transeptu, oprócz prezbiterium przylegały na zakończeniach nawy jeszcze dwa niezachowane, prostokątne pomieszczenia, służące jako kaplice lub pastoforia. Na zewnątrz kościoła zbudowano równolegle do ścian bocznych kolumnadę łączącą się z ramionami nawy poprzecznej i skręcającą w kierunku kruchty. Kolumnada i potrójny plan prezbiterium wskazuje na wpływy Wschodu na architekturę wizygocką. Nawy rozdzielają wewnętrzne kolumny z głowicami wzorowanymi na porządku korynckim z uproszczeniami stylizacyjnymi występującymi także na terenie Galii. Łączą je arkady o podkowiastych łukach. Taki sam kształt nadano łukowi sklepień kolebkowych nad prezbiterium oraz w portalu wejściowym. Innym ciekawym zabytkiem tego okresu są to, kościół San Pedro de la Nave koło Zamory przeniesiony do El Campillo podczas budowy zalewu a zbudowany około roku 680 do 711 na planie trójnawowej bazyliki z mocno rozbudowaną częścią prezbiterialną, którą tworzą trzy prostokątne pomieszczenia przylegające do transeptu na szerokości trzech naw. Prezbiterium zakończone jest absydą na planie kwadratu. Najciekawszym elementem jest płaskorzeźba zdobiąca kapitele kolumn dostawionych do filarów na skrzyżowaniu nawy głównej i transeptu. Przedstawiono na niej sceny Starego Testamentu, jak Ofiara Abrahama i Daniel w lwiej jamie jest to nawiązanie do sztuki wczesnochrześcijańskiej. Na trzech innych głowicach wyrzeźbiono ptaki zjadające winogrono. Głowice ukształtowano w formie ściętych ostrosłupów rozszerzających się ku górze. Nad każdą z nich umieszczono poziomą płytkę impost ozdobiony ornamentem złożonym z wici roślinnej. W splotach wyrzeźbiono niewielkie sylwetki ptaków i innych zwierząt. Płaski, linearny relief świadczy o rozpowszechnieniu się sztuki longobardzkiej, sylwetki ptaków przypominają wzory znane z sztuki bizantyjskiej. Czy też kościół Santa Maria w Quintanilla rozpoczęty w VII wieku i niedokończony połozony na Półwyspie Pirenejskim został opanowany przez Arabów, a na uwagę zasługują wbudowane w ściany zewnętrzne rzeźbione ciosy kamienne ułożone w poziome fryzy. Koliste pola tworzy plecionka uformowana z linii przypominających sznur (sznurowa plecionka). Wewnątrz pól wyrzeźbiono rozety oraz wizerunki zwierząt i monogramy. Oprócz ptaków ukazano także skrzydlate zwierzęta przypominające fantazyjne stwory występujące w sztuce sasanidzkiej Persji. Podobne fryzy umieszczono wewnątrz na archiwolcie i impostach łuku tęczowego oddzielającego transept od prezbiterium ukończono tylko te dwie części kościoła.

Architektura asturyjska

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 13.65
drukowana A5
za 61.46
drukowana A5
Kolorowa
za 86.77