E-book
1.47
drukowana A5
9.5
Konsument 2.1

Bezpłatny fragment - Konsument 2.1

Prawa konsumenta.


Objętość:
23 str.
ISBN:
978-83-8221-118-4
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 9.5

Wstęp

W świetle obecnie obowiązującego prawa, konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej, która jest niezwiązana w żaden sposób z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Pojęcie konsumenta zostało wprowadzone do kodeksu cywilnego dopiero w roku 2000, w związku ustawą nowelizacyjną. Słowo konsument oznacza, zatem osobę, która uczestniczy w szeroko rozumianym obrocie gospodarczym, dokonując zakupu towarów i usług dla siebie, na potrzeby prywatne. Jest to węższe rozumienie pojęcia konsumenta, w znaczeniu szerokim, bowiem konsumentem jest także osoba, która korzysta z muzeum, czy dóbr nauki. Orzecznictwo niewątpliwie z punktu widzenia prawa pozwala na przybliżenie omawianego pojęcia w kontekście prawnym.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy, konsument to „spożywca, nabywca towarów oraz użytkownik”. Celami polityki konsumenckiej jest ochrona konsumentów przed zagrożeniami oraz ryzykiem, któremu nie mogą oni przeciwdziałać pojedynczo, jak również ochrona prawa do informacji jako podstawy podejmowania decyzji, oraz dostosowanie praw konsumenta do zmian w gospodarce i społeczeństwie. Inna interesująca kwestia, która znalazła swój wyraz w rozwiązaniu prawnym dotyczy sprzedaży rzeczy konsumentowi poza lokalem przedsiębiorstwa, co ma miejsce na przykład w sprzedaży wysyłkowej czy obwoźnej.

Wraz z rozwojem gospodarki poddawane regulacjom są nowe dziedziny, jak problematyka regulacji handlu elektronicznego, który wzbudzał wiele kontrowersji dotąd i był przedmiotem różnego rodzaju manipulacji czy kwestie odpowiedniej informacji w zakresie cen produktów. Działania prawne mają również na celu ujednolicenie norm i zasad w skali całej UE.

W ostatnich latach realizowane są implementacje prawa unijnego oraz zaostrzane rozmaite regulacje w zakresie stosunków przedsiębiorca-konsument, które wychodzą naprzeciw szerokiej potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa obrotu i zwiększenia zaufania do gospodarki i firm. Obowiązki te wpływają jednocześnie na rozwój nowoczesnej i nastawionej na konsumenta gospodarki.

Obowiązki przedsiębiorcy

Podstawową formą relacji między przedsiębiorcom a konsumentem jest umowa sprzedaży.Z umową sprzedaży związane są również instytucje rękojmi oraz gwarancji Istnieje również szczególna kategoria, tzw. umowy sprzedaży na raty regulowana przepisami kodeksowymi, jak również szczególna forma pozwalająca na sprzedaż rzeczy na próbę.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 9.5