E-book
1.47
drukowana A5
47.27
Konstytucja Laosu

Bezpłatny fragment - Konstytucja Laosu

Wybór


Objętość:
291 str.
ISBN:
978-83-8221-923-4
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 47.27

Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna jest niezależnym krajem z własną suwerennością i integralnością terytorialną.

Artykuł 2

Władza należy do ludzi i jest wykonywana w interesie Multi-etnicznego społeczeństwa wraz z pracownikami, farmerami i inteligencją, jako kluczowymi składnikami społeczeństwa.

Artykuł 3

Prawa wieloetnicznego narodu są realizowane przez system polityczny w którym przewodnią rolę realizuje Rewolucyjna Partia Obywateli Lao.

Artykuł 4

Obywatele wybierają Zgromadzenie Narodowe i Lokalne Zgromadzenia Ludowe. Wybory są tajne. Obywatele mają prawo wnioskować o usunięcie ich przedstawicieli jeśli przedstawiciele ci stracą zaufanie obywateli i zachowują się w sposób który godzi w honor sprawowanego urzędu.

Artykuł 5

Zgromadzenie Narodowe, lokalne zgromadzenia ludowe i inne organizacje państwowe funkcjonują zgodnie z zasadą demokratycznej centralizmu demokratycznego.

Artykuł 6

Państwo chroni wolność i demokratyczne prawa ludzi, które nie mogą być naruszone przez kogokolwiek. Wszystkie organizacje państwowe i urzędnicy państwowi muszą rozpowszechniać i tworzyć świadomość na temat wszystkich polityk, przepisów i praw wśród i wspólnie z ludźmi, zapewniać ich realizację. Każdy akt postępowania, który narusza honor, fizyczny dobrostan, życie lub własność jest zabroniony.

Artykuł 7

Laotański Front Budownictwa Narodowego, Laotańska Federacja Weteranów, Laotańska Federacja Weteranów Federacja Związków Zawodowych, Unia Młodych, Związek Kobiet i inne organizacje społeczne są organizacjami, które mają się zjednoczyć i mobilizować wszystkie warstwy wieloetnicznej ludności do udziału w zadaniach ochrony i budowy kraju, aby rozwijać prawo do samostanowienia oraz chronić uzasadnione prawa i interesy członków ich rodzin. Mają one prawo i obowiązek monitorować działalność Zgromadzenia Narodowego, zgromadzeń ludowych i ich członków.

Artykuł 8

Państwo prowadzi politykę promowania jedności i równości wśród wszystkich grup etnicznych.Wszystkie grupy etniczne mają prawo do ochrony, zachowania i promowania własnych obyczajów i kultury własnych plemion i narodu. Każdy akt prowadzący do dyskryminacji pomiędzy grupami etnicznymi jest zabroniony. Państwo wykorzystuje każdy środek do stopniowego rozwoju i poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej poziomów wszystkich grup etnicznych.

Artykuł 9

Państwo szanuje i chroni wszelkie zgodne z prawem działania buddystów i przedstawicieli innych religii, jednocześnie wspierając tychże do podejmowania działań na rzecz obywateli państwa. Wykorzystywanie różnic religijnych i klasowych jest zabronione.

Artykuł 10

Państwo zarządza społeczeństwem i chroni je poprzez postanowienia Konstytucja i prawa. Organizacje partyjne i państwowe, Laotański Front na rzecz Budownictwa Narodowego, organizacje społeczne i wszyscy obywatele muszą działać w ramach wyznaczonych granic Konstytucji i ustaw.

Artykuł 11

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 47.27