drukowana A5
18.99
KOMUNIA ŚW. NA RĘKĘ — OSTATECZNY CEL MASONERII

Bezpłatny fragment - KOMUNIA ŚW. NA RĘKĘ — OSTATECZNY CEL MASONERII

Objętość:
101 str.
Blok tekstowy:
papier offsetowy 90 g/m2
Format:
145 × 205 mm
Okładka:
miękka
Rodzaj oprawy:
blok klejony
ISBN:
978-83-8221-712-4

WSTĘP

12 września 2021r. została dokonana beatyfikacja „Prymasa Tysiąclecia” kardynała Stefana Wyszyńskiego, wielkiego wojownika Maryi, dzięki któremu w Polsce nie było radykalnych zmian liturgicznych jakie miały miejsce na Zachodzie po II Soborze Watykańskim, a które przyniosły tam destrukcyjne skutki. Należałoby się odnieść do zastrzeżeń kard. Wyszyńskiego co do postawy przyjmowania Komunii Św. i przywrócić zalecenia 177 Konferencji Episkopatu Polski z 1980r., które jasno stwierdzają:

„Zgodnie z Uchwałą Konferencji Plenarnej Episkopatu, w diecezjach Polski przyjmuje się Komunię Świętą z rąk celebransa do ust w postawie klęczącej. […] Nie można wymagać klękania od ludzi obciążonych kalectwem lub chorobą”.

Prymas „Tysiąclecia” oraz „1000letnia” Tradycja przyjmowania Komunii Św. na kolanach — jak te dwie nazwy są zbieżne i wspaniale się łączą w tym temacie. Jak podaje Bp Athanasius Schneider, w jego kraju ustalona jest obecnie postawa, która w Polsce obowiązywała 40 lat temu: „Lecz, dzięki Bogu, Konferencja Biskupów Katolickich Kazachstanu ustanowiła normę, zgodnie z którą jedyny dopuszczalny sposób… to Komunia Święta przyjmowana w pozycji klęczącej i na język, z wyjątkiem przypadków osób, których kondycja fizyczna uniemożliwia uklęknięcie”.

Czy w Polsce uda się z czasem przywrócić dawną uchwałę? Niestety, jak na razie zapanował i zakorzenił się poważny „wirus” modernizmu w liturgii.

Obecna sytuacja, „upadek” związany z zachęcaniem, a w niektórych miejscach z przymuszaniem do Komunii Św. na rękę — z powodu tzw. „pandemii” — przyczynia się do zrealizowania ostatecznego celu masonerii jakim jest upowszechnienie tej formy we wszystkich Kościołach Rzymskokatolickich:

„Francuskie czasopismo VERS DEMAIN opublikowało w r. 1970 następującą wiadomość: są trzy fazy masońsko-diabelskiego planu:

1. Wszystkimi środkami należy osiągnąć, żeby w rzymsko-katolickich kościołach przyjmowano Komunię na stojąco.

2. Należy osiągnąć, by „chleb” był kładziony komunikującym do ręki, żeby powoli zanikała wiara i pobożność, i tak dążyć do trzeciego etapu.

3. Tak przygotowani wierni zostaną doprowadzeni do wiary, że Eucharystia jest tylko symbolem posiłku i w końcu symbolem powszechnego braterstwa”.

Niech przeciwwskazaniem do Komunii Św. na rękę będzie jeszcze do tego rewolucja protestancka negująca rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Eucharystii, więc wg nich nie trzeba klękać i przyjmować bezpośrednio do ust, bo to tylko symbol, zwykły opłatek. A w czasie Wigilii Bożego Narodzenia łamiemy się opłatkiem, trzymamy w ręce, podajemy bliskim, pateny nie potrzebujemy, nie klęczymy przed kimś.

Czy też tak mamy traktować Przenajświętszy Sakrament? Przy przyjmowaniu Komunii Św. nie klęczymy dla księdza, ale klęczymy przed żywym, prawdziwym Bogiem w Eucharystii — „Król królów i Pan panów” (Ap 19, 16). Nie przyjmujmy na rękę, bo to nie opłatek i nie mamy konsekrowanych dłoni.

Miejmy na uwadze fragment z książki włoskiego egzorcysty, która posiada polskie imprimatur(!), a w której jest wypowiedź demona Mefistofelesa z 1971r.: „Na próżno Papież błaga o sacrum, już nikt go nie słucha. […] Komunia udzielana na rękę jest powo­dem, że upadają na ziemię cząsteczki Hostii, a Ciało Chry­stusa jest deptane.


A nawet z medycznego punktu widzenia jak ocenili liczni polscy i zagraniczni lekarze, Komunia Św. na rękę jest — wprost przeciwnie — wysoce niehigieniczne, i zdecydowanie bardziej bezpieczna jest forma bezpośrednio do ust (i nawet na klęcząco). A jeżeli jakiś wierny mimo wszystko dalej ma obawy do postawy tradycyjnej, to zamiast Komunie Św. na rękę, niech przyjmie Komunie Św. duchowo, która ma taką samą wartość sakramentalną jak forma tradycyjna: „Komunia duchowa jest gorącym pragnieniem bycia w sakramentalnej jedności z Jezusem Chrystusem, wyrażonym na przykład w słowach: „Panie mój, Jezu Chryste, z całego serca pragnę być z Tobą teraz i zawsze”. Ponadto należy uczynić to samo, co zawsze się czyni przed i po Komunii sakramentalnej.

Szatan przez wieki krążył i wraz ze swoją armią próbował siłą, prześladowaniem, kłamstwem zniszczyć Kościół Katolicki od zewnątrz, ale i tak był nie do zdobycia, i wiedzieli, że podobne działanie zajęłoby jeszcze dużo czasu. Postanowili zniszczyć go od wewnątrz, wtargnąć do Kościoła — wrogowie „którzy przychodzą… w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami” (Mt 7, 15) — aby pod płaszczykiem „ubogaceń, zjednoczenia, otwarcia się” doprowadzić go do ruiny. Zaplanowana masowa infiltracja Kościoła w XIX i XX wieku pozwoliła już tak przedostać się modernistycznym, masońskim, komunistycznym biskupom i kardynałom do najwyższych władz hierarchii kościelnej, dając im możliwość wprowadzenia negatywnych, destrukcyjnych zmian m.in. w Liturgii Mszy Św. jakie zaszły po Soborze Watykańskim II (1962—1965).

Trzeba przeciwstawić się modernistyczno-masońskim katastrofalnym założeniom, protestantyzacji Kościoła Rzymskokatolickiego, które już wszechobecnie zapanowało.


Słowa dwóch kardynałów za pontyfikatu Benedykta XVI, wypowiedź kard. Joachima Meisner’a dla Die Tagespost:

Po Soborze tak bardzo dopasowaliśmy się do ducha czasu, że utraciliśmy gdzieś zmysł świętości. Karygodnie zaniedbaliśmy katechezę o sakramentach i całkowicie wykreśliliśmy zewnętrzne oznaki bojaźni Bożej. Takie oznaki — balaski, post eucharystyczny, klękanie czy Komunia do ust — były jak mur ochronny otaczający świętą Eucharystię. […] Przestaliśmy chronić Misterium i teraz przeżywamy totalną profanację świętości. […] To fatalna sytuacja, która wymaga pilnej naprawy. Oraz kard. Antonio Canizares Llovera: „Jeśli strywializujemy Komunię św., strywializujemy wszystko.

Obecnie mamy kolejne „ubogacenie”, ponieważ na początku 2021r. dopuszczono już formalnie kobiety do służby przy Ołtarzu i rozdawania Komunii Św., czyli to co na celu miał w dwóch punktach „Lucyferyczny plan zniszczenia Kościoła Świętego”:

5. Zachęcać kobiety… niech żądają one prawa do bycia kapłanami, lektorami i diakonami… […] 30. Pozwolić kobietom i osobom świeckim na rozdawanie Komunii Świętej. Argumentować, iż mamy teraz czas świeckich. Zacząć podawać Komunię Świętą na rękę i na stojąco lub siedząco jak protestanci, zamiast na klęcząco.

Miejmy na uwadze świadectwo Marii Simmy (1915-2004), która miała wyjątkowe przeżycia z duszami czyśćcowymi:

Zmarła niedawno pewna kobieta, która rozdawała Komunię i inspirowała wiele innych kobiet, by czyniły podobnie. Znałam ją niedługo, ale dużo o niej słyszałam. Przed pochówkiem trumna została otwarta, aby rodzina i przyjaciele mogli się pożegnać. Potem, w ustalonym wcześniej czasie, trumnę zamknięto.


Jednakże przed upływem godziny jakiś bliski krewny przybył z opóźnieniem i uprosił kapłana, który sprawował obrzędy, aby ponownie otworzył trumnę na krótką chwilę, tak by ukochany krewny mógł ujrzeć zmarłą, jak inni mogli to zrobić przedtem. Kapłan się zgodził i w obecności jednego lub dwóch innych świadków uniósł wieko trumny i zaglądnął do środka. Ta mała grupka ujrzała coś, co nie było widoczne jeszcze chwilę wcześniej: ręce kobiety stały się czarne jak smoła. Dla mnie, jak i dla innych był to znak, który potwierdzał, że niekonsekrowane ręce nie mogą rozdawać Jezusa w Komunii. […] Tak, przyjmowanie Komunii Świętej na stojąco i na rękę jest sprawką Szatana i jest na to wiele dowodów! Ten, kto nie jest w stanie tego zobaczyć, jest zaślepiony. […] Dopóki Komunia na rękę na stojąco nie zostanie surowo zabroniona w naszym Kościele katolickim, dopóty ludzie nie pogłębią wiary, ponieważ bardzo na tym cierpi postawa szacunku do Świętej Eucharystii. Gdy wykorzenia się szacunek wobec Najświętszego Sacrum, miłość do Boga i miłość bliźniego również na tym cierpią.

16 lipca 2021r. w święto Matki Bożej Szkaplerznej wydano dokument w Watykanie - w skutkach - drastycznie ograniczający sprawowanie Mszy Św. Trydenckiej tzw. Msza św. Wszechczasów. Ofiara Krzyżowo-Eucharystyczna, która osiągnęła swe dopełnienie w 1570r. za papieża św. Piusa V i która nieustannie była sprawowana prawie przez 400 lat. Zobaczymy jakie negatywne owoce, destrukcyjne zmiany przyniesie synod, który zakończy się w 2023r. Nie można niczego dobrego się spodziewać. Lucyferyczny plan: „23. Bądźcie śmiali. Osłabiajcie papieża przez ustanowienie Synodu Biskupów. Papież wówczas będzie figurantem, podobnie jak królowa angielska dzięki Izbie Lordów i Parlamentowi. Kościół będzie wówczas otrzymywał rozkazy od Synodu Biskupów. Następnie osłabić władzę biskupią przez ustanowienie odpowiednika synodu na poziomie księży. Mówić, iż jest to forma wyrażenia uznania księżom, na jakie od dawna zasługiwali. Potem zaś osłabić władzę księży przez utworzenie grup świeckich kierujących księżmi. Będzie wówczas wspaniale rozwijać się nienawiść tak, iż nawet kardynałowie porzucą Kościół. Głosić, że Kościół jest teraz demokratyczny”.

Pewnie masoneria szykuje kolejne dobijające kroki ku unieważnieniu Mszy św., na wzór protestancki. Słowa demona Akabora podczas egzorcyzmów w latach 1975—77: ”Nowy porządek Mszy biskupi zmienili… Wkrótce dojdzie do tego, że cała Msza będzie nieważna”. Tak, chodzą słuchy o zmianach słów konsekracji co doprowadzi do unicestwienia Mszy św. jako urzeczywistniającej się Ofiary Krzyżowo-Eucharystycznej.

Dla odrodzenia się w pełni kultu Najświętszego Sakramentu tak niewiele trzeba, a jak wiele dobrego można zyskać ku czci i chwale Boga gdy będziemy przyjmować Komunie Św. (oczywiście w łasce uświęcającej i gorliwym sercem) tylko na klęcząco (jeśli zdrowie pozwala) — tylko do ust, tylko z rąk Kapłana — przy balaskach, które nie są zwykłymi barierkami, ale „Stołem Pańskim”. A tam gdzie (ponoć) warunki architektoniczne nie pozwalają na balaski można przecież spokojnie postawić klęczniki. Wielkim błogosławieństwem byłoby również gdyby Kapłan przed podaniem Komunii Św. wiernemu czynił jeszcze znak Krzyża Hostią Św. tak jak to miało miejsce we Mszy Św. „przedsoborowej”.

Przeciwstawmy się szatanowi, który od dawna już nawołuje: „Powstańcie przed Bogiem, już nie klęczcie więcej. Okażmy chwałę Panu Jezusowi Eucharystycznemu również poprzez zewnętrzną, 1000letnią, katolicką postawę na kolanach. Przywróćmy najwłaściwszą, najgodniejszą formę przyjmowania Komunii Św. i „zachowajmy jedność”… i przywróćmy WODĘ ŚWIĘCONĄ!!!

Niech i w tej dziedzinie wyjdzie „iskra z Polski” jako przykład dla całego świata ku czci Najświętszego Sakramentu!

Mateusz Juszczyk

„ZEGNIJMY KOLANA PRZED PANEM, KTÓRY NAS STWORZYŁ”

(PS 95, 6)

Autor: Pietro Antonio Novelli (1729–1804)
Data: 1779
Opis: Eucharistie, aus einer Serie der sieben Sakramente: Federzeichnung, ca. 38,5 x 52,5 cm; hergestellt im Auftrag von Padre Ghedini
Źródło: Galerie Bassenge, https://bassenge.com/

DOMENA PUBLICZNA. WIKIMEDIA COMMONS, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pietro_Antonio_Novelli_Sakramente_Eucharistie.jpg?uselang=pl

.

Autor: AnRo0002
Opis: Deutsch: Kruzifix in meinem Zimmer
Data: 19 października 2014
Źródło: Praca własna
(Obrazek tu zamieszczony i na okładce książki po drobnej edycji — Mateusz Juszczyk)

DOMENA PUBLICZNA, CC0. WIKIMEDIA COMMONS: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20141019Kreuz.jpg?uselang=pl

"ZA WSZYSTKICH UMARŁ PO TO, ABY CI, CO ŻYJĄ, JUŻ NIE ŻYLI DLA SIEBIE, LECZ DLA TEGO, KTÓRY ZA NICH UMARŁ
I ZMARTWYCHWSTAŁ"
(2 Kor 5, 15)

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.