E-book
2.94
drukowana A5
10.45
drukowana A5
Kolorowa
28.04
Komórki. Tkanki. Budowa, rodzaje, funkcje

Bezpłatny fragment - Komórki. Tkanki. Budowa, rodzaje, funkcje


Objętość:
19 str.
ISBN:
978-83-8189-945-1
E-book
za 2.94
drukowana A5
za 10.45
drukowana A5
Kolorowa
za 28.04

Wstęp

Budowa organizmu człowieka stanowi przedmiot nieustannych badań. Znajomość zagadnień fizjologii i budowy tego „cudu natury” stanowi jeden z fundamentów współczesnej wiedzy medycznej i biologicznej. Mimo, iż ludźmi jesteśmy od zawsze i posługujemy się naszymi narządami sprawnie i efektywnie, nadal wiele zagadnień oczekuje na wyjaśnienia ze strony nauki. Niniejsza praca ma na celu zapoznanie z zasadniczymi zagadnieniami podstaw budowy organizmu.

Komórki i tkanki ciała

W ciele dorosłego człowieka znajduje się 1014komórek ciała. Ich wielkość jest zróżnicowana, od płytek krwi wielkości 2 mikrometrów po komórki nerwowe o wielkości 150 mikrometrów. Komórka stanowi podstawową strukturę budowy organizmu, a jej wyspecjalizowane rodzaje tworzą tkanki i narządy, zintegrowane w odpowiednie układy. Komórka posiada podstawową strukturę na którą składa się błona komórkowa i jądro, zawierające jej organelle, obejmujące między innymi mitochondria, aparat Golgiego, siateczke śródplazmatyczną, lizosomy i perokrysomy. W organizmie człowieka występują rozmaite rodzaje komórek, które różnią się od podstawowego schematu. Szczególnym rodzajem są komórki krwi. Erytrocyty, wytwarzane w szpiku kostnym nie posiadają jądra komórkowego, pełnią funkcję nośnika dla hemoglobiny, transportując tlen i dwutlenek węgla. Z kolei fragmenty komórek, trombocyty, biorą udział w procesie krzepnięcia krwi. Leukocyty, czyli krwinki białe, pełnią funkcje obronne wobec bakterii i wirusów. Dzielą się one na granulocyty, które mogą występować jako obojętnochłonne, kwasochłonne lub zasadochłonne, przyjmując odpowiednio nazwy bazofili, neutrofili oraz eozynofilii, oraz agranulocyty. Te ostatnie stanowią limfocyty B, T i Th, które biorą udział w odpowiedzi humoralnej i komórkowej, oraz monocyty. Ich funkcją jest szeroko rozumiana obrona organizmu. Specyficznym rodzajem są z kolei komórki nerwowe, których liczba u dorosłego człowieka wynosi nawet do 15 mld. Neurocyty tworzą ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy, odpowiadając za przewodzenie impulsów. Innym ich rodzajem są komórki glejowe, które między innymi współtworzą barierę krew-mózg, wspomagają odżywianie komórek nerwowych, syntetyzują enzymy niezbędne do budowy neuroprzekaźników.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 2.94
drukowana A5
za 10.45
drukowana A5
Kolorowa
za 28.04