O książce

Opinie

Autor

JUDYTA JANCZARA, ADA PIOTROWSKA, SEBASTIAN PROKOPOWICZ, WERONIKA KUCZYŃSKA
Autorzy są uczniami Akademickiego Liceum Kształcącego „Lingwista” w Gdańsku