E-book
1.47
drukowana A5
12.9
Kodeks etyczny pielęgniarek japońskich

Bezpłatny fragment - Kodeks etyczny pielęgniarek japońskich


Objętość:
47 str.
ISBN:
978-83-8221-871-8
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 12.9

Zasada 1

„Pielęgniarka respektuje życie ludzkie, szanuje drugiego człowieka i realizuje prawa człowieka”

Podstawą postępowania pielęgniarek jest szacunek dla ludzkiego życia i godności. Pielęgniarki, jako specjaliści, którzy mają wspierać zdrowie i życie ludzi, prezentują wysoki poziom etycznego w swoim postępowaniu i podejmowanych decyzjach. Postęp medycyny spowodował jednocześnie pojawienie się problemów etycznych. W ich rozwiązywaniu pielęgniarki kierują się zasadami ochrony życia i poszanowania godności, zapewniając dostęp do informacji i wspierając pacjentów w podejmowaniu decyzji.

Zasada 2

„Pielęgniarka realizuje opiekę pacjenta uwzględniając różnice w zakresie ich potrzeb społecznych i osobistych. Jednocześnie pielęgniarka w swoim postępowaniu zapewnia poszanowanie pacjenta bez względu na jego wiek, pochodzenie, religię, orientację seksualną, status ekonomiczny, styl życia czy rodzaj problemu zdrowotnego”

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 12.9