E-book
16.17
drukowana A5
38.46
Книга карта поляка

Bezpłatny fragment - Книга карта поляка

Poradnik polsko-rosyjski

Objętość:
122 str.
ISBN:
978-83-8126-842-4
E-book
za 16.17
drukowana A5
za 38.46

Для людей, которые хотят получить Карту Поляка
и расширить словарь польского языка

Dla osób, które chcą otrzymać Kartę Polaka i poszerzyć słownictwo języka polskiego

Rozmowa w konsulacie. Собеседование
Wezwani po nazwisku, wchodzą do biura na rozmowę

Вызванные по фамилии входят в офис на собеседование

Przywitanie się / Приветствие:

Dzień dobry. Jestem zapisany/ zapisana na rozmowę.

Добрый день. Я записан / записана на собеседование.

Nie zapomnijcie się przedstawić /

Не забудьте представиться:

!!! zapomnieć — забыть, zapamiętać — запомнить

!!! Возвратная частица się никогда не пишется в конце предложения, а перед глаголом.

Nazywam się /Меня зовут: Irena Trojanowska, Alina Ludwicka, Waleria Żukowska, Ludmiła Lewicka, Aleksander Małyszewicz, Bogdan Zalewski, Witalij Antonowicz

imię — имя, nazwisko — фамилия

Могут спросить / Mogą zapytać: Panа/Pani nazwisko? Pana godność?

godność: 1) достоинство,

2) в формуле вежливости фамилия

Proszę opowiedzieć o sobie / Pасскажите о себе:

Nazywam się Stanisław Kowalski, jestem z Żytomierza. Mam dwadzieścia pięć lat.

31- trzydzieści jeden lat, 40- czterdzieści lat,

52- pięćdziesiąt dwa lata


Ukończyłem/ukończyłam Technikum handlowe. Pracuję jako sprzedawca techniki AGD. Jestem żonaty. Mam dwoje dzieci: syna Romana i córkę Weronikę, które są bliźniakami. Żona Natalia z zawodu jest nauczycielką języka angielskiego.


Pochodzę z polskiej rodziny. Mój ojciec, Michał Kowalski, ma polskie korzenie. Moja babcia Jadwiga ze strony ojca opowiadała mi z dzieciństwa polskie ludowe bajki, Babcia nauczyła mnie wierszyka Kto ty jesteś? Moje ulubione rodzinne święta — to Wigilia i Boże Narodzenie. Cała rodzina zbiera się razem.

Zgodnie z polską tradycją sygnałem do rozpoczęcia wigilijnej kolacji jest pierwsza gwiazdka. Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej zwiastującej narodziny Jezusa.

Wieczerzę postną, rozpoczyna się modlitwą i czytaniem fragmentu Ewangelii Mateusza lub Ewangelii Łukasza w części dotyczącej narodzin Jezusa. Potem uczestnicy wieczerzy wzajemnie przełamują się opłatkiem, jednocześnie składając sobie życzenia. Na stole przykrytym białym obrusem z wiązką sianka pod spodem ustawia się o jedno nakrycie więcej, niż wynosi liczba zgromadzonych osób. Dodatkowe miejsce przy stole wigilijnym przeznaczone jest dla niezapowiedzianego gościa, który może zapukać do naszych drzwi 24 grudnia. Na wigilijnym stole powinno znaleźć się dwanaście postnych, czyli bezmięsnych potraw. Każdej należy spróbować, co ma zapewnić szczęście przez cały rok. Te najbardziej tradycyjne potrawy, znane w całej Polsce to: barszcz z uszkami, karp smażony i w galarecie, kapusta z grochem, kapusta z grzybami, kasza z suszonymi grzybami, kutia, pierogi z kapustą, kotlecikiryżusosem grzybowym, kluski z makiem, cukrem i miodem, makowiec, kompot z suszonych owoców. Potem zawsze śpiewaliśmy kolędy: Cicha noc, Lulaj że Jezuniu, Jezus malusieńki i inne.


Перевод текста

Меня зовут Станислав Ковальский, я из Житомира. Мне двадцать пять лет. Я окончил коммерческий техникум. Работаю продавцом бытовой техники. Я женат. У меня двое детей: сын Роман и дочь Вероника, близнецы. Моя жена Наталья по профессии учитель английского языка.

Я родом из польской семьи. У моего отца, Михала Ковальского, есть польские корни. Моя бабушка Ядвига со стороны отца с детства рассказывала мне польские народные сказки, бабушка научила меня стихотворению Кто ты есть? Мои любимые семейные праздники — Сочельник и Рождество. Вся семья собирается вместе.

Согласно польской традиции, первая звезда — это сигнал начать рождественский ужин. Это символическая ссылка на Вифлеемскую звезду, объявляющую о рождении Иисуса.

Постный ужин начинается с молитвы и чтения фрагмента Евангелия от Матфея или Евангелия от Луки в части, касающейся рождения Иисуса. Затем участники ужина ломают друг у друга оплатки (рождественские хлебцы), в то же время делая пожелания. На вигилийном столе, покрытом белой скатертью, с пучком сена под ней, оставлено на одно место больше, чем количество собравшихся людей. Дополнительное место на столе в канун Рождества предназначено для неожданного гостя, который может постучать в нашу дверь 24 декабря. На рождественском столе должно быть двенадцать постных блюд, то есть без мяса. Каждое нужно попробовать, чтобы обеспечить себе счастье в течение всего года. Самые традиционные блюда, известные в Польше: борщ с ушками (пельмени с грибами), жареный карп и заливное из карпа, капуста с горохом, капуста с грибами, каша с сушёнными грибами, кутя, вареники с капустой, рисовые пирожки с грибным соусом, клёцки с маком, сахаром и мёдом, пирог с маком, компот из сухофруктов. Затем мы всегда пели рождественские колядки: Тихая ночь, Люлай же Иисусик, Иисус маленький и другие. (Тексты приводятся ниже).


Dodatkowe informacje/ Дополнительная информация:

Urodziłem się /urodziłam się w Berdyczowie, Kijowie, Korosteniu

Я родился / Я родилась в Бердичеве, Киеве, Коростене

Skończyłem/skończyłam Szkołę Podstawową numer pięć, Szkołę Średnią nr 10

Я закончил / закончила начальную школу № 5, среднюю школу № 10

Po ukończeniu Szkoły Średniej podjąłem /podjęłam prace.

После окончания средней школы я начал/ начала работать.


Pracuję od ukończenia szkoły średniej na stanowisku kucharza, hydraulika, niani

После окончания средней школы я работаю на должности поварa, сантехникa, няни


Pracuję jako sprzedawczyni, kierowca, kelner, kelnerka, barman, elektromonter

Я работаю продавщицей, водителем, официантом, официанткой, барменом, электриком


Obecnie mieszkam w …/ Сейчас я живу в …

Mieszkam od pięciu lat w … В течение пяти лет я живу в …


Po szkole średniej rozpocząłem /rozpoczęłam studia na Uniwersytecie Pedagogicznym

na Wydziale Języków Obcych


После окончания средней школы я начал/начала учиться в Педагогическом университете

на факультете иностранных языков


na Uniwersytecie Medycznym, Ekonomicznym, Rolniczym, na Wydziale

в Медицинском, Экономическом

и Сельскохозяйственном Университете, на факультете


Po ukończeniu szkoły studiowałem, studiowałam na Uniwersytecie

После окончания университета я учился / училась в университете


Studiuję na (pierwszym), (drugim), (trzecim), (czwartym), (piątym), (ostatnim) roku.

Я учусь на (первом), (втором), (третьем), (четвертом), (пятом), (последнем) курсе.


Na Wydziale Ekonomicznym, kierunek „«Handel”

На факультете экономики, направление «Торговля»


Na Wydziale matematycznym, kierunek «Analiza»

На факультете математики, направление «Анализ»


Na Wydziale Języków Obcych, kierunek «Język niemiecki»

На факультете иностранных языков, направление «немецкий язык»


Na Wydziale Technicznym, kierunek «Maszyny rolnicze»

На Техническом факультете,

направление «Сельскохозяйственная техника»


Od trzech lat pracuję w banku jako kasjerka, w przedszkolu jako sprzątaczka, na poczcie jako listonosz, jako inżynier, jako chemik


В течение трех лет я работаю в банке в качестве кассира, в детском саду в качестве уборщицы, на почтовом отделении в качестве почтальона, в качестве инженера, в качестве химика


Pracuję jako księgowa w prywatnej firmie turystycznej, jako manikiurzystka, jako fryzjerka w salonie fryzjersko-kosmetycznym, jako pielęgniarka w szpitalu.

Я работаю бухгалтером в частной туристической компании; как маникюрша, парикмахер в салоне, как медсестра в больнице.


Jestem (kim?) taksówkarzem, spawaczem, inżynierem, chemikiem, fryzjerem

Я (кто?) таксист, сварщик, инженер, химик, парикмахер


Prowadzę własną firmę handlową we Lwowie.

Я руковожу собственной торговой фирмой во Львове.


Jestem nauczycielem matematyki/ historii/ przyrody/w szkole podstawowej/ w szkole średniej/w przedszkolu.

Я учитель математики /истории /природы/в начальной школе/в средней школе/в детском саду.


Jestem wychowawcą w Domu Dziecka. Jestem ochroniarzem w supermarkecie.

Pracuję jako sklepowa we wsi Baranówka

Я воспитатель в детдоме. Я — охранник в супермаркете. Я работаю в магазине в селе Барановка


Pracuję w sowchozie/ kołhospie „Czerwony kołos” (we wsi Berezówka) jako elektryk, jakotechnik — mechanik, jako weterynarz, jako traktorzysta, jako operator maszyn rolniczych.

Я работаю в совхозе / колхозе «Красный колос» (в селе Березовка) в качестве электрика, техником — механиком, ветеринаром, трактористом, оператором сельскохозяйственных машин.


Jeszcze się nie pobrałem. (Jeszcze się) nie ożeniłem. (Do dziś) nie pobrałam się (nie wyszłam za mąż). Jestem kawalerem, panną, rozwiedziony/rozwiedzioną, wdowcem/wdową, wolny/wolną

Я ещё не женат. Я ещё не женился. По сей день не обвенчана, (не вышла замуж). Я холостяк, незамужняя девушка, разведённый /разведённая, вдовец /вдова, свободный/ свободная.


Przed trzema laty pobrałam się z moim mężem: Mikołajem.

Три года назад я вышла замуж за Николая.


Od roku mieszkam z moją narzeczoną w mieszkaniu moich teściów.

Уже год я живу с моей невестой в квартире моих тестей.


Pobierzemy się na wiosnę (w lecie), gdy skończymy studia.

Мы поженимся весной (летом), когда мы закончим учёбу.


Jestem zamężna (jestem żonaty) od dwóch lat ale dzieci jeszcze nie mamy. Planujemy dzieci gdy dostaniemy własne mieszkanie, (gdy mąż wróci z wojska), (gdy trochę się dorobimy).

Я замужем (женат) в течение двух лет, но у нас ещё нет детей. Мы планируем детей, когда мы получим свою собственную квартиру, (когда мой муж возвратится из армии), (когда мы заработаем немного денег).


Mamy już własne mieszkanie (od trzech miesięcy).

Уже три месяца, как у нас есть своя собственная квартира.


Jestem na urlopie macierzyńskim (można powiedzieć „na urlopie wychowawczym” jeśli mama jest już po porodzie). Я нахожусь в декретном отпуске (вы можете сказать «в отпуск по уходу за ребенком», если мать уже после родов).


Przetłumacz słowa na język rosyjski/

Переведи слова на русский язык:

Ukończyłem…

Technikum handlowy…

sprzedawca…

technikа AGD…

córkа…

bliźniaki … zawód…

nauczycielka języka angielskiego…

pochodzę rodzina…

ojciec…

polskie korzenie…

babcia …

dzieciństwo …

ludowe bajki …

wierszyk…

ulubione…

rodzinne święta…

Wigilia…

Boże Narodzenie…

cała rodzina…

zbiera się … razem…


Nazwy zawodów/ Названия профессий


!!! zawód — профессия завод — fabryka, wytwórnia, huta

huta szkła — стекольный завод,

huta żelaza — металлургический завод,

huta porcelany — фарфоровый завод


Przetłumacz słowa na język polski/

Переведи слова на польский язык:


повар … сантехник…


няня … продавщица…


водитель … официант…


официантка … бармен…


электрик … кассирша…


уборщица … воспитатель…


почтальон … инженер…


химик … ветеринар…


бухгалтер … маникюрша…


тракторист … охранник…


парикмахер … медсестра…


таксист …сварщик…


техник — механик…


Miejsce pracy/ Место работы:

детский сад …

больница…

салон … магазин…

колхоз…

завод…

стекольный завод…

фарфоровый завод …

металлургический завод…

Dlaczego uważa się Pan (Pani) za Polaka (za Polkę)?

Почему вы считаете себя поляком (полькой)?

Uważam się za Polaka (za Polkę) bo: w naszym domu rodzice zawsze nam to przypominali.

Я считаю себя поляком (полькой), потому что в нашем доме родители всегда нам об этом напоминали.


W domu rodziców w sali dotychczas wisi obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.

В доме его родителей в зале до сих пор висит икона Матери Божией Ченстоховской.


Na Boże Narodzenie nasza rodzina zawsze śpiewa polskie kolędy.

На Рождество наша семья всегда поет польские колядки.


W domu mamy możliwość oglądać programy telewizji polskiej, również dzieci oglądają „Dobranockę”. Дома у нас есть возможность смотреть программы польского телевидения, а дети смотрят «Спокойной ночи малыши».


Co najbardziej lubisz oglądać w telewizji? Что вам больше всего нравится смотреть по телевизору?

najbardziej — больше всего


Lubię oglądać w telewizji wszystkie programy na żywo, rozmowy śniadaniowe, wywiady, mecze piłki nożnej, konkursy: „Jaka to melodia?” Taniec z gwiazdami”, seriale: „Barwy szczęścia”, „Policjanci i policjantki”, „Szkoła” i inne.


Я люблю смотреть по телевизору все программы вживую, разговоры во время завтрака, интервью, футбольные матчи, конкурсы: „Какая это мелодия?” „Танцы со звёздами”, сериалы „Цвета счастья”, „Полицейские и женщины-полицейские”, „Школа” и другие.


Pokochałem Polskę, kiedy byłem w Polsce po raz pierwszy. Я полюбил Польшу, когда впервые был в Польше.

po raz pierwszy — впервые przede wszystkim — прежде всего krajobrazy — пейзажи.

Polskę kocham przede wszystkim za to, że jest bardzo pięknym krajem, w szczególności mam na myśli przyrodę — piękne polskie krajobrazy.

Я люблю Польшу прежде всего потому, что это очень красивая страна, в частности я имею в виду природу — красивые польские пейзажи.

Najbardziej zdumiewającym momentem podczas podróży do Polski było zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce. Również najciekawszą atrakcją w Polsce są ukryte i tajemnicze zamki. Polacy kochają dowcipy i dobrze opowiedziane historie.

Самым удивительным моментом во время поездки в Польшу было посещение Соляной шахты в Величке. Также самая интересная достопримечательность Польши — скрытые и загадочные замки. Поляки любят шутки и хорошо рассказываемые истории.

zdumiewający — удивительный kopalnia — шахтa zwiedzanie — посещение

atrakcja — достопримечательность, развлечение dowcipy — шутки

Władysław Bełza. Katechizm polskiego dziecka (fragment) Kto ty jesteś?

— Kto ty jesteś?

— Polak mały.

— Jaki znak twój?

— Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?

— Między swemi.

— W jakim kraju?

— W polskiej ziemi.


Zmiana pierwszej strofki dla dziewczątek:

— Kto ty jesteś?

— Polka mała.

— Jaki znak twój?

— Lilia biała.

Владислав Белза. Катехизис польского ребенка (отрывок). Кто ты есть?


— Кто ты есть?

— Маленький поляк.

— Какой знак твой?

— Белый Орёл.

— Где ты живёшь?

— Между своими.

— В какой стране?

— На польской земле.


Изменение первой строфы для девочек:


— Кто ты?

— Маленькая полька.

— Какой знак твой?

— Белая лилия.

Переведи слова на русский язык:

Zgodnie z polską tradycją…

rozpoczęciе…

kolacjа…

pierwsza gwiazdka …

Gwiazdа Betlejemskа

zwiastującа…

narodziny…

Wieczerzа postną …

rozpoczyna się…

dotyczącej…

kolędy … śpiewaliśmy…

uczestnicy…

jednocześnie…

składają sobie życzenia…

biały obrus…

liczba …

zgromadzonych osób…

dodatkowe miejsce …

przy stole …

przeznaczone …

zapukać…

niezapowiedziany gość …

dwanaście …

24 grudnia …

potrawy …

zawsze … należy…

spróbować …

ma zapewnić …

szczęście …

barszcz z uszkami …

karp smażony …

karp w galarecie …

z grochem …

z grzybami …

sos grzybowy

pierogi … ryż

kluski … z cukrem …

makowiec…

Cicha noc (fragment)

Cicha noc, święta noc,

Pokój niesie ludziom wszem,

A u żłóbka Matka Święta

Czuwa sama uśmiechnięta

Nad dzieciątka snem,

Nad dzieciątka snem.


Cicha noc, święta noc,

Pastuszkowie od swych trzód

Biegną wielce zadziwieni

Za anielskim głosem pieni

Gdzie się spełnił cud,

Gdzie się spełnił cud.


Тихая ночь (фрагмент)

Тихая ночь, святая ночь,

Покой приносит людям всем

И в яслях, Святая Мать

Смотрит, улыбаясь,

На ребёнка спящего,

На ребёнка спящего.

Тихая ночь, святая ночь,

Пастухи от своих стад

Бегут сильно удивлённые

За голосом ангела

Где произошло чудо

Где произошло чудо.


Переведи слова на польский язык:

ясли … покой …

ребёнок … святая…

пастушки…

удивлённые…

произошло … чудо…

Lulajże Jezuniu (fragment)

Lulajże Jezuniu, moja Perełko,

Lulaj ulubione me Pieścidełko.

Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj

A ty go matulu w płaczu utulaj


Zamknijże znużone płaczem powieczki,

Utulże zemdlone łkaniem usteczki.

Lulajże, Jezuniu…


Сон маленького Исусика (отрывок)

Убаюкивайся Иисусик, моя Жемчужинка,

Убаюкивайся Иисусик, мой любимый человечек

Убаюкивайся Иисусик, люли люли А ты его матушку в плаче обнимай

Закрой же утомлённые плачем веки, Обними измученные рыданием губки. Убаюкивайся Иисусик, люли люли…


Переведи слова на польский язык:

Жемчужинка …

закрой …

любимый человечек …

измученные …

Jezus malusieńki (fragment)

Jezus malusieńki, leży wśród stajenki,

Płacze z zimna, nie dała mu Matula sukienki.


Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,

W który Dziecię uwinąwszy, siankiem Go okryła.


Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,

We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.


Dziecina się kwili, Malusieńka lili,

W nóżki zimno, żłóbek twardy, stajenka się chyli.


Иисус, маленький (фрагмент)

Иисус маленький, лежит в яслях,

Он плачет от холода, не дава ему Матушка платья.


Поскольку она была бедной, она сняла платок со своей головы,

В который ребёнка завернула, сеном его покрыла.


Нет никаких колыбельки, ни подушечки,

В ясли ему положила сено под головку.


Ребёночек хнычет, маленький люли,

В ножки холодно, ясли твёрдые, конюшня клонится.


Переведи слова на польский язык:


маленький … ясли…

от холода … платье …

бедная … платок …

сено …

колыбелька…

подушечка…

ребёночек…

хнычет…

В ножки … холодно…

ясли твёрдые …

конюшня клонится …

Polskie święta religijne. Польские религиозные праздники

6 stycznia Trzech Króli. Jest to święto chrześcijańskie związane z trzema mędrcami, którzy wędrowali do Betlejem, by oddać pokłon Chrystusowi.


6 января, Трёх Королей. Это христианский праздник, связанный с тремя волхвами, которые прибыли в Вифлеем, чтобы поклониться Христу.


Tłusty czwartek. Tłusty Czwartek to ostatni czwartek przed wielkim postem rozpoczynającym się w Środę Popielcową. Rozpoczyna on ostatni tydzień Karnawału. Ze względu na zależność od daty Wielkanocy jest on świętem ruchomym. Wedle tradycji w Tłusty Czwartek dozwolone jest objadanie się. Obecnie najpopularniejszymi potrawami w tym dniu są, oczywiście, pączki oraz faworki (inaczej chrust).


Жирный четверг. Жирный четверг — последний четверг перед большим постом, который начинается Пепельную среду. Начинает последнюю неделю Карнавала. Из-за его зависимости от даты Пасхи, это подвижный праздник. По традиции, на Жирный четверг допускается переедание. В настоящее время самыми популярными блюдами в этот день являются, конечно, пончики и фоворки (хруст).


Środa popielcowa. Środa Popielcowa, inaczej Popielec, to święto w kościele katolickim, z którym wiąże się obrzęd posypywania głów popiołem. W kalendarzu katolickim jest to pierwszy dzień Wielkiego Postu. Nie jest to święto, w którym przysługuje nam wolne od pracy.


Попельцовая среда. Попельцовая среда, иначе Попелец (от пепел), это праздник в католическом костёле, с которым связывается обряд посыпания голов золой. В католическом календаре это первый день Великого Поста. Этот праздник не является свободным от работы.

Palmowa niedziela. Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową.

Вербное воскресенье. Шестое воскресенье Великого Поста известно как Вербное Воскресенье.

Wielkanoc. Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijański upamiętniające śmierć krzyżową i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć jajek i wielkanocnego mazurka. Wielkanocne potrawy to również żurek, sernik czy babka, jajka faszerowane a także pyszny pasztet. Pamiętam, że jako dziecko, wracając z święconym koszyczkiem wyjadaliśmy z niego wszystkie wielkanocne smakołyki.

Пасха. Пасха — старейший и самый важный христианский праздник, посвященный смерти на кресте и Воскресению Иисуса Христа. На пасхальном столе не могут отсутствовать яиц и пасхальной мазурки. Пасхальные блюда также включают журэк/ суп, сырник, фаршированные яйца, а также вкусный паштет. Я помню, что в детстве, возвращаясь с освященной корзиной, мы выедали все пасхальные деликатесы.

Lany poniedziałek, śmigus-dyngus. Zwyczaj oblewania wodą. Wywodzi się go od wiosennego zwyczaju składania wzajemnych wizyt u znajomych i rodziny. Śmigus z kolei oznaczał symboliczne bicie witkami wierzby lub palmami po nogach i wzajemne polewanie się wodą. Miało to symbolizować wiosenne oczyszczenie z brudu i różnych zdrowotnych dolegliwości.

Поливальный понедельник, смигус-дынгус. Обычай обливания водой. Он происходит от весеннего обычая взаимных визитов у знакомых и семьи. Смигус — дингус обозначал символическое битьё ветками ивы или пальмами по ногам и взаимное поливание друг друга водой. Должно это символизировать весеннее очищение от грязи и разных болезней.

Zielone święta. Według wielu badaczy pierwotnie związanego z przedchrześcijańskimi — pogańskimi — obchodami święta wiosny. Wpisane są w rytm przyrody, oczekiwanie nadejścia lata. Ich archetypemmagiczne praktyki, które miały oczyścić ziemię z demonów wodnych, odpowiedzialnych wiosną za proces wegetacji. Działania te miały zapewnić obfite plony. W tym celu palono ognie, domy przyozdabiano zielonymi gałązkami, tatarakiem, kwiatami.


Зелёные святки. По мнению многих исследователей, первоначально связанных с дохристианско-языческим праздником весны. Они вписаны в ритм природы, ожидание прихода лета. Их архетипом являются магические практики, которые должны были очистить землю от демонов воды, ответственных за процесс вегетации весной. Эти мероприятия должны были обеспечить обильный урожай. С этой целью жгли костры, дома украшали зелёными ветками, аиром, цветами.


Boże Ciało. Pełna nazwa Bożego ciała brzmi: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Data Bożego Ciała jest ruchoma — przypada dokładnie 60 dni po Wielkanocy.

Шествие. Полное название: Торжество Тела и Крови Христа. Дата Bożego Ciała подвижная — ровно через 60 дней после Пасхи.

Wszystkich świętych. 1 listopada — Uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień 1 listopada przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości.

Всех святых. 1 ноября — праздник Всех святых. 1 ноября напоминает правду о всеобщем призвании к святости.


Dzień zaduszny, Zaduszki. 2 listopada to Dzień Zaduszny, zwany także Zaduszkami. Jest dniem modlitw za wszystkich zmarłych — zwłaszcza za dusze odbywające pokutę w czyśćcu.

День поминовения усопших. 2 ноября — День всех душ, также называемый Zaduszkami. Это день молитвы за всех мёртвых — особенно молитв за души, отбывающих покаяние в чистилище.


Andrzejki — 30 listopada. Dawniej w andrzejkowy wieczór panny, które chciały jak najszybciej wyjść za mąż wróżyły. Wróżby dotyczyły oczywiście przyszłego męża, tego jak będzie wyglądał skąd pochodził i jak się nazywał.

Андрея — 30 ноября. Давнее в этот вечер девушки, которые хотели как можно быстрее выйти за муж гадали. Предсказания касались, разумеется, будущего мужа, как будет выглядеть, откуда происходит и как будет называться.


Święty Mikołaj — 6 grudnia. Święty Mikołaj. Od wczesnego dzieciństwa darzyliśmy go wielką sympatią, bo przecież przynosił nam prezenty.

Святой Николай — 6 декабря. Святой Николай или Санта-Клаус. С раннего детства мы очень любили его, потому что он приносил нам подарки.

Wigilia. Boże Narodzenie. 24—25 grudnia.

Сочельник. Рождество. 24—25 декабря.


Nazwy miesięcy / Названия месяцев

Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień.

Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, ноябрь, декабрь.


Proszę napisać po polsku, jakie święto obchodzimy/

Пожалуйста, напишите по польски, какой праздник мы отмечаем:

30 ноября …

6 января

24 декабря …

25 декабря …

1 ноября …

6 декабря …

2 ноября …


Kiedy Polacy obchodzą święto Bożego Ciała?

Когда поляки отмечают праздник Тела Христова?


— Śmigus-dyngus inaczej nazywany jako/ Смигус-дынгус иначе называется…


— Na Tłusty Czwartek Polacy jedzą/

В Жирный четверг, поляки едят…

Potrawy wigilijne / Рождественские блюда


Co to jest opłatek? …

choinka …

palmowa niedziela …

pancerni 


Wybierz odpowiedź /Выбери ответ:

танкисты, рождественская ёлка, рождественские хлебцы, вербное воскресенье

Gdzie nauczył się Pan (nauczyła się Pani) języka polskiego?

Где Вы научились польскому языку?

Najpierw uczyłem się/uczyłam się z prywatnymi nauczycielami, później samodzielnie, oglądając polska telewizje, czytając w Internecie polskie gazety: Rzeczpospolitą, Gazetę Wyborczą. Również czytam polskie książki: Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”, „Ogniem i mieczem”, „Krzyżacy”.


Сначала я учился /я училась у частных учителей, позже самостоятельно, смотря польское телевидение, читая в Интернете польские газеты: Rzeczpospolitą, Gazetę Wyborczą. Я также читаю польские книги: Генрика Сенкевича „В пустыне и в пуще, „Огнём и мечом”, „Крестоносцы”.

Najpierw — cначала, сперва prywatny — частный samodzielnie — самостоятельно

Dlaczego prosi Pan (Рani) o Kartę Polaka?/ Почему вы просите о получении Карты Поляка?

Proszę o to, ponieważ Karta Polaka będzie najlepszym dowodem mojej przynależności do Polski. Będę z tego bardzo dumna (dumny). Będę mieć możliwość częściej jeździć do Polski, studiować w Polsce na Uniwersytecie. Będę częściej odwiedzać moich krewnych z Polski.

Я прошу об этом потому, что Карта Поляка будет наилучшим доказательством моей принадлежности к Польше. Я буду очень гордиться этим (гордым). Я буду иметь возможность чаще ездить в Польшу, учиться в Польше в Университете. Я буду чаще посещать своих родственников из Польши.


Proszę o to — я прошу об этом; ponieważ — потому, что; dowód — доказательство, свидетельство;

dumna (dumny) — гордая, гордый;

najlepszym — наилучшим; częściej — чаще;

krewni — родственники; mieć możliwość — иметь возможность;

odwiedzać — посещать, бывать

Święta państwowe w Polsce/

Государственные праздники в Польше

1 stycznia — Nowy Rok

1 января — Новый год

1 maja — święto państwowe, nieformalnie nazywane Świętem Pracy (ustanowione w 1950).

1 мая  государственный праздник, неофициально называемый «День труда» (учрежден в 1950 году).

3 maja Święto Narodowe Trzeciego Maja (tj. w rocznicę uchwalenia Konstytucji w 1791 r.).

3 мая — Национальный день третьего мая (т. е. годовщина принятия Конституции в 1791 году).

8 majaNarodowy Dzień Zwycięstwa (ustanowiony 24 kwietnia 2015 roku „w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami”).

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 16.17
drukowana A5
za 38.46