E-book
20.48
drukowana A5
47.12
drukowana A5
Kolorowa
71.25
JPK_KR z Excelem

Bezpłatny fragment - JPK_KR z Excelem

z przykładami w plikach Excela


Objętość:
224 str.
ISBN:
978-83-8155-032-1
E-book
za 20.48
drukowana A5
za 47.12
drukowana A5
Kolorowa
za 71.25

Korzyści z poznania treści tej książki

Duże firmy od lipca 2016 roku, a pozostałe od lipca 2018 roku, będą musiały być przygotowane na żądanie fiskusa o przekazanie danych z ksiąg rachunkowych do kontroli skarbowej. Dane te, podatnicy będą przekazywali za pomocą struktury JPK_KR. Dla księgowych bardzo ważną kwestią będzie to, by mogli oni na bieżąco kontrolować zawartość struktur JPK_KR, aby wiedzieli jakie informacje są eksportowane do tej struktury, by mogli je porównywać z danymi w informatycznych systemach księgowych i oceniać czy wszystkie dane są spójne i zgodne z deklaracjami oraz sprawozdaniami przekazanymi do fiskusa. Ważne jest również to, aby systemy finansowo — księgowe, były tak skonfigurowane, by to wszystko, co jest przekazywane w plikach JPK_KR było transparentne dla organów skarbowych. Głównie chodzi o odpowiednio zaprojektowany plan kont, ale nie tylko.


Celem tej książki jest przedstawienie Czytelnikowi, jak wielkie możliwości kryją się w połączeniu struktury JPK_KR z Excelem. Za pomącą tego właśnie połączenia można:


— Przeglądać zawartość struktury JPK_KR,

— Projektować proste oraz zaawnsowane raporty,

— Wymieniać dane pomiędzy dowolnymi podmiotami, bez względu na to, jakiego programu księgowego używają,

— Usprawniać audyty,

— kontrolować to, co podatnik przekazuje do fiskusa,

— Archiwizować dane.


Po przestudiowaniu tej książki, Czytelnik dowie się, jakie informacje będzie przekazywał do fiskusa, ponadto powinien posiąść umiejętność otwierania plików JPK za pomocą Excela, tworzenia tabel przestawnych w oparciu o dane w JPK, pobierania danych ze struktur JPK na potrzeby prostych i bardziej zaawansowanych raportów, aktualizowania wersji map XML w Excelu, wykorzystywania danych z JPK_KR, jako źródła analiz controllingowych.


Mam nadzieję, że publikacja ta będzie wsparciem dla księgowych w lepszym zarządzaniu strukturami JPK oraz w bezstresowym przekazywaniu danych księgowych z ksiąg rachunkowych w postaci elektronicznej, do organów skarbowych.


Ponadto, książka ta powinna być inspiracją dla osób, które zajmują się analizą danych finansowych oraz tworzą raporty zarządcze.


Wszystkie omówione w książce przykłady, są dostępne w postaci plików Excela, do pobrania z mojej strony, po wpisaniu hasła, które otrzyma każdy właściciel niniejszej książki.


Pliki do pobrania znajdują się na stronie: www.wirtuozksiegowosci.pl, w dziale Excel w księgowości, pod linkiem: Zarządzanie strukturami JPK. Czytelnik będzie mógł sam przeanalizować przedstawione tam rozwiązania i zastosowane w nich formuły. Ponadto, w książce zaprezentowane i opisane jest narzędzie MDK (Magazyn danych Księgowych), z pomocą którego księgowy może projektować zestawienie obrotów i sald do takiej postaci, jaka jest mu potrzebna w jego pracy. Drugie opisane narzędzie, które jest opisane w książce, to Budżetowanie.


Publikacja ta powstała przy wykorzystaniu Ms Office Excel 2016

1. JPK_KR — dokumentacja Ministerstwa Finansów

Wdrożenie wymiany elektronicznej danych pomiędzy podatnikami, a organiami skarbowymi ropoczęło się już wiele lat temu i miało różne formy. Jednak od lipca 2016 roku, forma ta przybrała zupełnie nowy kształt, z którym podatnicy powoli się zapoznają za pomocą wysyłki plików JPK_VAT. Nowością w tej formie przekazywania danych do organów skarbowych jest to, że są one pobierane bezpośrednio z programów komputerowych. Obecnie, głównym wyzwaniem dla księgowych jest zadbanie o poprawność danych, zanim trafią one do systemu księgowego.


Mechanizm elektronicznej wymiany danych z organami skarbowymi polega obecnie na tym, że po wprowadzeniu już zweryfikowanych danych do programów komputerowych, odpowiednie algorytmy przenoszą je do struktur JPK, które są przekazywane elektronicznie do fiskusa. Przy takiej formie przekazywania danych do kontroli, księgowy nie przygotowuje już ich ręcznie, a robią to za niego właściwe funkcjonalności w systemach informatycznych. Bez względu na to, z jakim programem finansowo-księgowym mamy do czynienia, to struktury JPK z niego eksportowane są identyczne, ponieważ podstawowym założeniem tego rozwiązania było ustandaryzowanie danych przekazywanych do kontroli fiskusowi.


To ustandaryzowanie danych polega na:


— Jednolitym formacie plików JPK (xml),

— Zawartości plików zgodnej z dokumentacją umieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów.


Dokumentacja ta, zawiera dwa formaty dokumentów: xsd oraz pdf. Dokumenty w pierwszym formacie przeznaczone są jako informacja dla producentów oprogramowania, aby mogli oni zaimplementować w swoich programach funkcjonalność generowania struktur JPK. Natomiast dokumenty w fromacie pdf, adresowane są do wszystkich osób, które chciałyby się zapoznać z informacjami o tym, jakie dane będą przekazywane za pomocą danej struktury JPK.


Prezentowana w niniejszej publikacji struktura JPK_KR jest plikiem, do którego eksportowane są dane z ksiąg rachunkowych. Plik ten jest tworzony w oparciu o dane zbierane w programach finansowo — księgowych.


Analizując zawartość struktur JPK, można zauważyć, że każda struktura rozpoczyna się nagłówkiem, czyli częścią, w której podawane są dane podatnika, takie jak: jego nazwa, NIP, czy adres. Początkowo, wszystkie struktury miały w nagłówku takie same pola, ale od początku 2018 roku, nagłówek struktury JPK_VAT został zmodyfikowany i można się spodziewać, że dla pozostałych struktur również nagłówki będą zmienione.


Na razie nagłówek dla struktury JPK_KR zgodnie z dokumentacją MF (rys. 1), zawiera 8 pól i wypełnienie wszystkich jest obowiązkowe. Tabela 1 prezentuje opisy pól tej części sekcji nagłówkowej.

Tabela 1. Pola w sekcji nagłówkowej w części Nagłówek
Rysunek 1. Zawartość Nagłówka

W drugim obszarze nagłówka, Podmiot1, występują dwie części:


— Identyfikator Podmiotu

— Adres Podmiotu


Identyfikator Podmiotu (rys. 2) posiada trzy pola, z czego jedno jest opcjonalne (REGON).

Rysunek 2. Identyfikator Podmiotu


Tabela 2. Pola w sekcji nagłówkowej w części Podmiot1

Część, Adres Podmiotu (rys. 3) składa się z dziesięciu pól, z których dwa są obowiązkowe. Tabela 2 i 3 przedstawia opis pól nagłówka dla struktury JPK_KR.

Rysunek 3. Schemat w części adres, sekcji nagłówkowej dla struktury JPK_VAT


Tabela 3. Pola sekcji nagłówkowej, części adres

Podsumowując, w sekcji nagłówkowej znajduje się 21 pól, z czego 12 pól jest obowiązkowych do wypełnienia (tab. 4).

Tabela 4. Zestawienie pól w sekcji nagłówkowej

Za sekcją nagłówkową, znajdują się sekcje merytoryczne wraz z sekcjami kontrolnymi (rys. 4).

Rysunek 4. Schemat struktury JPK_KR (sekcja merytoryczna i kontrolna)

W strukturze JPK_KR znajdują się trzy części merytoryczne:


— ZOiS (zestawienie obrotów i sald),

— Dziennik,

— Zapisy


oraz dwie części kontrolne: dla Dziennika i dla Zapisów.


Zawartość części ZOiS (zestawienie obrotów i sald) w oparciu o dokumentację Ministerstwa Finansów została przedstawiona w tabeli 5.

Tabela 5. Pola w części merytorycznej struktury JPK_KR (ZOiS)

Przeglądając tabelę 5 widać, że pola tam zaprezentowane to są typowe dane dla podstawowego raportu księgowego, jakim jest zestawienie obrotów i sald. Warto wiedzieć, że wraz z danymi tego raportu, przekazywana jest szczegółowa informacja o strukturze planu kont oraz dokładne nazwy, jakie opisują konta do najniższego poziomu analityki.

Tabela 6. Zestawienie pól w sekcji merytorycznej JPK_KR (ZOiS)

W części ZOiS nie ma sekcji kontrolnej.


Tabela 7, przedstawia opis zawartości części Dziennik, w sekcji merytorycznej JPK_KR.

Tabela 7. Pola w części merytorycznej struktury JPK_KR (Dziennik)

Dziennik, drugi element ksiąg rachunkowych w swojej zawartości podaje szczegółowe informacje o księgowaniach bez podawania kont, na których się one odbywały.

W części Dziennik_kontrola, nazwanej w strukturze DziennikCtrl znajdują się dwa pola:

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 20.48
drukowana A5
za 47.12
drukowana A5
Kolorowa
za 71.25