Integracja Europejska

Integracja Europejska

W Myśli Politycznej Immanuela Kanta


O książce

Niniejsze opracowanie jest próbą przedstawienia w zarysie historię integracji kontynentu europejskiego według myśli politycznej Immanuela Kanta. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów różnych typów szkół wyższych, gdzie wykłada się historię myśli politycznej, a zatem przede wszystkim kierunków nauk o polityce. Korzystać mogą z niej także osoby interesujące się historią myśli politycznej, w tym doktoranci i wykładowcy.

Opinie

Autor

Vadym Rekel
Prezes Fundacji Wsparcia Przedsiębiorczości Smart, Kierownik podmiotu leczniczego Poradni Psychologicznej Fundacji Psychoterapii Rodzinnej, interesuje się m.in. prawem medycznym i historią myśli politycznej. Zawodowo zajmuje się działalnością lobbingową. Tłumacz rosyjskiego, ukraińskiego i angielskiego.