E-book
4.41
drukowana A5
13.79
Instytucja świadka koronnego

Bezpłatny fragment - Instytucja świadka koronnego


Objętość:
32 str.
ISBN:
978-83-8189-946-8
E-book
za 4.41
drukowana A5
za 13.79

Wstęp

Problematyka świadka koronnego jest istotnie novum w polskim prawie karnym. Przeistoczenie się sprawcy przestępstwa zorganizowanego w świadka, który przyczynia się tym samym do wydania współwinnych popełniania przestępstw ma szczególny charakter. W sensie pejoratywnym nazbyt często ta instytucja jest postrzegana z punktu widzenia możliwości uniknięcia kary przez przestępcę. Jest to do pewnego stopnia prawda, jednak osoba taka płaci bardzo wysoką cenę, w tym w sensie dosłownym, bowiem jednym z warunków zostania świadkiem koronnym jest ujawnienie i zwrot wszystkich posiadanych dochodów które byłby pozyskane na skutek przestępstwa. Zarazem tego rodzaju instytucja ma zastosowanie wyłącznie tam, gdzie prowadzone jest postępowanie w zakresie określonych kategorii przestępstw w związku z działaniem w zorganizowanej grupie przestępczej, względnie w związku przestępczym.

Instytucja ta ma wielowiekową tradycję, związaną początkowo z wykształceniem w Królestwie Anglii tzw. donosicieli, którzy mieli za zadanie donosić o popełnianych przestępstwach i oskarżać inne osoby, które brały udział w przestępstwach. Osoby te mogły wówczas liczyć na nietykalność, gwarantowaną przez króla. Już na przełomie 17 i 18 wieku wprowadzono immunitet statutowy, tzw. pardon, który umożliwiał sprawcy przestępstwa bezkarność za ujawnienie czynu i wskazanie sprawców. Gwarantem był w tym wypadku oskarżyciel. Na tym wzorze w późniejszym czasie stopniowo wprowadzano różne formy świadka koronnego na terenie USA. W Niemczech instytucja ta określana jako Kronzeuge precyzowała dopiero ustawa z 1989 r., a głównym celem było wykrywanie organizacji terrorystycznych. Z kolei w przypadku Włoch tzw. collaboratore di giustizia został wprowadzony do prawa w roku 1979, stając się elementem walki z nękającym ten kraj systemem mafijnym.

Świadek koronny jest zatem elementem nowoczesnego systemu prawa karnego, wespół z takimi instytucjami, jak świadek incognito oraz tzw. mały świadek koronny, których wykorzystanie pozwala na skuteczniejsze ściganie przestępców ale również na lepszą ochronę poszkodowanych osób występujących w roli świadka. Jest to ważny element konstruowania państwa prawa, w którym żadne przestępstwo nie unika ostatecznie sprawiedliwości i kary, państwa ładu społecznego i moralnego.

W przedmiotowej sprawie odnoszącej się do apelacji wniesionej przez oskarżonych od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 28 czerwca 2010, sygnatura akt V K 116/09, wyrok sądu okręgowego został uchylony a sprawa przekazana do dalszego rozpatrzenia. Osoby oskarżone były między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej w okresie od 1995 do 2000 r., która miała charakter zbrojny. Grupa ta zajmowała się porwaniami dla okupu, zmuszaniem do płacenia haraczy, napadami rabunkowymi oraz handlem substancjami odurzającymi.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 4.41
drukowana A5
za 13.79