E-book
2.94
drukowana A5
9.04
haiku polskie

Bezpłatny fragment - haiku polskie

niby wiersze


Objętość:
9 str.
ISBN:
978-83-8126-135-7
E-book
za 2.94
drukowana A5
za 9.04

K racze

O rzeł

Ś piewa

L awina

A larmuje

W krótce

A trapa


&


C zarujące

Z jawisko

E nergia

R ezonuje

W iele

I rytuje

E tam

C czeluść


&


S zukaj

O brony

B lask

O bleśny

T ajemnicy

A anihilacji


&


S amotność

K oleżanka

A obok

F iliżanka

A spiracje

N ie

D ewiacje

E mblemat

R ygoru


&


C isza

N ocna

O bawa

T arasuje

A mbicje


&


P amięci

A nons

N ieznośny

T ak

O niemiała

F antazji

E ksterminacja

L ewituje

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 2.94
drukowana A5
za 9.04