GRAMOFON

GRAMOFON

Meandry człowieczeństwa

ISBN:

O książce

Opinie

Autor

Klaudia Janowska Weronika Łuczak Bartłomiej Rosiak
Klaudia Janowska, Weronika Łuczak i Bartłomiej Rosiak są uczniami Publicznego Gimnazjum nr 18 im. prof. Jana Karskiego w Łodzi. Największą ich pasją jest literatura. Zamieszczone opowiadania są pierwszymi poważnymi próbami pisarskimi ich autorstwa.

Do dzieła!

Wydaj swoją książkę z Ridero bezpłatnie.
To łatwe!