Ekologiczne uwarunkowania kształtowania miejskiej przestrzeni rekreacyjno — wypoczynkowej (na przykładzie miasta Słupska)

Ekologiczne uwarunkowania kształtowania miejskiej przestrzeni rekreacyjno — wypoczynkowej (na przykładzie miasta Słupska)


ISBN:

O książce

Opinie

Autor

Paweł Fabian Żylicz

Do dzieła!

Wydaj swoją książkę z Ridero bezpłatnie.
To łatwe!