E-book
1.37
drukowana A5
9.14
Dochód narodowy brutto

Bezpłatny fragment - Dochód narodowy brutto


Objętość:
23 str.
ISBN:
978-83-8221-830-5
E-book
za 1.37
drukowana A5
za 9.14

Definicja dochodu narodowego

Dochód narodowy, określany również skrótem DN, jest definiowany, jako wartość dochodów pierwotnych wszystkich sektorów własności, czyli wszystkich sektorów instytucjonalnych. Oznacza to, iż dochód ten jest w praktyce równy sumie wynagrodzeń właścicieli czynników produkcji, a zatem zysków, dochodów z pracy, procentów, rent, wynagrodzeń, oraz wszelkich innych dywidend uzyskiwanych w ramach procesu ekonomicznego. Dochód narodowy jest często utożsamiany z produktem narodowym netto licząc w cenach czynników produkcji. W przypadku, kiedy zostaje zastosowany PNB, wówczas mówimy o dochodzie narodowym brutto, mówimy również o dochodzie narodowym netto.

Dochód narodowy danego kraju powinien być co do zasady równy PNB, który jest wytwarzany przez dany kraj. Dochód ten jest zależny od cen, jakie producenci otrzymują za wyroby przez nich wytwarzane, z kolei PNB jest zależny o cen płaconych przez nabywców dóbr. To prowadzi do sytuacji, gdzie PNB może przeszacowywać dochód narodowy, ponieważ często występuje nierówność, gdzie nabywcy płacą znacznie więcej, niż faktycznie otrzymują sprzedawcy dóbr.

Zatem prowadzi to do wniosku, iż faktycznie dochód narodowy będzie stanowić tyle samo co PNB minus amortyzacja plus transfery jednostronne netto minus podatki pośrednie. Dalsze problemy pojawiają się w związku z faktem, iż w gospodarce otwartej, w jakiej obecnie funkcjonujemy, ostateczny dochód narodowy jest efektem nie tylko wewnętrznej konsumpcji i produkcji, ale również wynika z nabywania dóbr importowanych i eksportu dóbr poza kraj. W tym wymiarze przez dochód narodowy gospodarki otwartej należy rozumieć sumę krajowych oraz właśnie zagranicznych wydatków na dobra i usługi, które są produkowane przez rodzime czynniki produkcji, co można zapisać wzorem: Y=C+I+G+EX — IM.

Dochód narodowy jest powszechnie wykorzystywany, jako istotny miernik wskazujący na poziom rozwoju gospodarczego danego kraju. Stanowi zatem miarę produkcji, która została w danym czasie wytworzona, za pośrednictwem czynników produkcji które funkcjonują w obrębie danego kraju.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 1.37
drukowana A5
za 9.14