Czas BEZnadziei

Czas BEZnadziei

Historie o II Wojnie Światowej opowiedziane przez gimnazjalistów

ISBN:
978-83-8104-610-7

O książce

Drodzy Czytelnicy, jako nauczyciel — polonista mam przyjemność pracować w Gimnazjum nr 11 w Bytomiu. Grono moich uczniów stanowi młodzież ambitna, chętna do poznania historii swoich przodków i stworzenia swojej wizji wydarzeń niezwykle ważnych dla naszej rzeczywistości. Odpowiadając na zainteresowania moich gimnazjalistów, z dużą satysfakcją koordynowałam ich pracę nad tworzeniem opowiadań zainspirowanych lekturami szkolnymi, wiedzą historyczną, ale i nierzadko historiami rodzinnymi. Owocem prawie dwumiesięcznych prac jest zbiór 8 opowiadań przeplatanych ilustracjami będący — w mojej ocenie — pięknym świadectwem bogactwa wewnętrznego i wrażliwości współczesnej młodzieży. Gratuluję swoim uczniom kreatywności i wytrwałości niezbędnej do zmierzenia się z trudnym tematem wojny. Pomysłodawcom Konkursu: Misja — Książka gratuluję inicjatywy, która — czego dowodzi niniejsza publikacja — okazała się odpowiadać zainteresowaniom młodzieży. Zapraszam i zachęcam do lektury inspirującej i wymagającej zarazem Małgorzata Krzysik

Opinie

Autorzy

Uczniowie Klubu Młodego Humanisty
Uczniowie Klubu Młodego Humanisty
Uczniowie Klubu Młodego Humanisty Gimnazjum nr 11 w Bytomiu: Julia Kościelny IIId, Zuzanna Stefańska IIId, Nina Reichel IIId, Nikola Jung IIId, Oliwia Szołtysik IIId, Natalia Bloch IIId, Matylda Rak Ib, Martyna Ciesielska Ib

Do dzieła!

Wydaj swoją książkę z Ridero bezpłatnie.
To łatwe!