Cytrynówka

Cytrynówka

Zbiór wierszy


ISBN:

O książce

Gdy afirmacja daje negatywny skutek, a brak afirmacji to piętno.

Opinie

Autor

Karol Bosek
Urodził się 18 listopada 1987 r. Ze starego horoskopu: „Trudno osądzić takiego człowieka, gdyż w duszy jego mieszczą się najwyższe cnoty i najgorsze występki. Albo jest zupełnym materialistą — albo też uduchowionym, wzniosłym idealistą.”

Do dzieła!

Wydaj swoją książkę z Ridero bezpłatnie.
To łatwe!