E-book
7.35
drukowana A5
31
Boże Słowo, Boża Wola i Boże Ścieżki

Bezpłatny fragment - Boże Słowo, Boża Wola i Boże Ścieżki

Duchowe wskazówki dla nowych chrześcijan


3.7
Objętość:
69 str.
ISBN:
978-83-8155-048-2
E-book
za 7.35
drukowana A5
za 31

Prawa autorskie Pastor Joe Hayes 2018


Pastor Joe Hayes MA, BSc (Hons)

C21C Office

WWW.c21c.org

2 Dalton Road

Barrow-in-Furness

Cumbria LA14 2HD


Wszelkie prawa zastrzeżone

Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie odzyskiwania danych lub przekazywana w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania lub innych, bez uprzedniej zgody wydawcy.


Wyrazy wdzięczności i podziękowania dla :

Mojej żony a także najlepszej przyjaciółki Lizzi za nieprzerwana motywację.

Dla syna Kierana za niesamowity talent ilustratorski oraz umiejętności graficzne.

Kontakt: Kieran Hayes www.export-arts.com

Dla Pauliny Jastrzębskiej za pomoc w napisaniu tej książki w języku Polskim.


,,Boże Słowo, Wola i Ścieżki” jest publikacją nie tylko dla początkujących chrześcijan, ale może być również istotnym fundamentem dla wszystkich Bożych ludzi. Każdy chrześcijanin, młody czy dojrzały, ma obowiązek żyć według Słowa Bożego. Powinien starać się żyć w centrum Bożej Woli i podążać Bożymi Ścieżkami.

Poniższy kurs jest napisany z myślą o świeżo upieczonych chrześcijanach, ale jestem pewien, że może być również duchowym odświeżeniem dla tych, którzy są chrześcijanami już od jakiegoś czasu.,,Boże Słowo, Wola i Ścieżki” ma na celu dać biblijne instrukcje, a następnie pokazać jak w praktyce zastosować te duchowe wskazówki w codziennym życiu.

BOŻE SŁOWO jest tym, co Bóg ma Tobie do powiedzenia. Boże Słowo zawarte jest w Biblii (Piśmie Świętym), która daje nam instrukcje do życia. Jezus pokazał jak ważne jest znaczenie Słowa Bożego mówiąc:,,Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych.‘’ Ewangelia Mateusza 4:4.

BOŻA WOLA jest tym, kim Bóg chce abyś był i tym, co Bóg chce abyś czynił. Bożą Wolę można odnaleźć w Bożym Słowie.

Pan Bóg może objawić swoją wolę odnośnie Twojego życia na różne sposoby, na przykład za pomocą kazań głoszonych przez duchownego lub w trakcie czytania książki. Niezależnie od tego, w jaki sposób Bóg objawia swoją wolę, nie będzie ona sprzeczna z instrukcjami zawartymi w Jego Słowie.

BOŻE ŚCIEŻKI to inaczej Boże wskazówki, które daje nam Bóg aby pomóc nam żyć według Bożego Słowa i w centrum Jego Woli. Jedną z takich dróg jest uczestniczenie i bycie aktywnym w lokalnym kościele oraz dzielenie się z ludźmi tym, co Jezus uczynił dla Ciebie oraz innych.

„Boże Słowo, Wola i Ścieżki” są przeznaczone dla wszystkich Bożych ludzi i modlę się, aby 0stałe się one zrozumiałe również dla Ciebie.

Twój w Jego Służbie

Pastor Joe Hayes

Jak używać tego kursu

Jeśli jesteś osobą rozpoczynającą swoje życie jako chrześcijanin sugeruję, abyś po przestudiowaniu każdego rozdziału, prześledził go raz jeszcze z kimś, kto jest chrześcijaninem już od dłuższego czasu. Możesz poprosić jednego z liderów w Twoim kościele, aby polecił Ci kogoś, kto mógłby pomóc w zrozumieniu tych zagadnień oraz odpowiedzieć na Twoje pytania.

Jeśli jesteś chrześcijaninem już od dłuższego czasu i właśnie zaglądasz do tej książki, aby dokonać duchowego odświeżenia, to nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem odpowiedzi na pytania tu zawarte. Jeśli jednak masz wątpliwości, to nie obawiaj się poprosić o pomoc innych chrześcijan.

W kursie znajduje się wiele pytań oraz odniesień do fragmentów z Biblii. Są one tutaj po to, aby zachęcić Cię do refleksji nad omawianym tematem. Mam nadzieję, że te pytania pomogą Ci również zrozumieć, dlaczego liderzy twojego lokalnego kościoła zachęcają Cię do aktywności. Postaraj się przeczytać wszystkie podane fragmenty z Biblii i nie śpiesz się z udzieleniem odpowiedzi.

Jest tu sporo miejsca na Twoje notatki odnośnie omawianego zagadnienia i być może tego, co Bóg mówi do Ciebie osobiście. Jeśli czegoś nie rozumiesz, to nie obawiaj się zapytać, zanotuj swoje pytania na marginesie i postaraj się porozmawiać o nich z osobą, która pomaga Ci w ukończeniu tego kursu.

Skróty

P wskazuje na pytanie; udzielenie na nie odpowiedzi pomoże Ci w lepszym zrozumieniu tematu.

Odniesienia z Pisma Świętego są skrócone np.: Ew. Mat. 4:5 jest Ewangelią według Mateusza rozdział 4, werset 5. Wszystkie cytaty Biblijne pochodzą z Pisma Świętego, Ewangeliczny Instytut Biblijny, Liga Biblijna w Polsce, Poznań 2016.

Nowy Początek

CO SIĘ ZE MNĄ STAŁO? (Część 1)

Problem, z którym możesz się spotkać, jako początkujący chrześcijanin, to chrześcijański żargon (słowa, zwroty, pojęcia), którymi posługują się inni chrześcijanie. Problem ten może prowadzić do bariery językowej miedzy nowicjuszami, a bardziej zaawansowanymi chrześcijanami. Będąc w kościele, możesz czuć się odrobinę jak byś był zagubiony w obcym kraju. Możesz usłyszeć takie zwroty jak „narodzony na nowo, odkupienie, zbawienie, usprawiedliwiony” lub nawet „obmyty w krwi”.

P Wypisz poniżej słowa, zwroty lub pojęcia, których nie rozumiesz.


Bariera językowa, o której mowa, z czasem zniknie. Nie martw się, nie musisz uczyć się nowego języka. Wiele słów, które słyszysz, pochodzą bezpośrednio z Biblii i tylko takie słowa mogą być użyte. Nie dlatego, że są święte lecz dlatego, że czasami nie ma innego słowa, aby wytłumaczyć to, co Bóg uczynił w Twoim życiu. Nikodem, w rozdziale 3 Ew. Jana, napotkał taką samą barierę językową, kiedy rozmawiał z Jezusem.


P Przeczytaj historię Nikodema, który przyszedł do Jezusa, Ew. Jana 3:1—21, i napisz poniżej reakcję Nikodema, kiedy Jezus użył zwrotu:,,Narodzony na nowo”.


Jezus mówi do Nikodema o duchowym narodzeniu. Biblia uczy nas, że człowiek jest stworzony nie tylko z ciała i krwi, lecz każda osoba została stworzona z ducha, duszy i ciała. Przeczytaj 1 Tesal. 5:23.

P Napisz poniżej, jak myślisz, która część człowieka to duch, która to dusza, a które to ciało.

Duch:


Dusza:


Ciało:


Ciało jest Twoją fizyczną warstwą, widzialną dla innych (Ew. Mat. 10:28).

Dusza jest niewidzialną, nieśmiertelną częścią każdej osoby. Jest to dana Ci przez Boga Twoja indywidualna tożsamość. Dusza jest podstawą Twojej woli, pragnień i uczuć (Ew. Marka 14:34, Ew. Łukasza 1:46, 1 Piotra 2:11, 1 Tesal. 5:23).

Duch jest niewidzialną, nieśmiertelną częścią Boga w każdej osobie. Kiedy Bóg tchnął życie w pierwszego człowieka umiejscowił w jego ludzkiej naturze także ducha (nie chodzi o Ducha Świętego) dzięki któremu mógł mieć łączność i komunikować się z człowiekiem (Ks. Rodzaju 2:7, Rzym. 8:16).

Oznacza to, że kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, stworzył go na swój obraz Ojca, Syna i Ducha Świętego; trzy nierozerwalne części w jednej osobie. Jesteś stworzony na obraz Boga; z ciała, duszy i ducha, ale wciąż w jednej osobie. Bóg stworzył człowieka jako osobę doskonałą, tak samo jak On sam jest doskonały. Jednak było coś, co wkroczyło między ducha, duszę i ciało i zniszczyło tę doskonałość — był to „GRZECH” (Ks. Rodzaju 3:14—19, Rzym. 5:12).

P Napisz poniżej, czym Twoim zdaniem jest GRZECH.


Biblia wiele mówi o grzechu i przede wszystkim uczy, że grzech jest buntem przeciwko Bogu. Człowiek grzeszy wtedy, kiedy przeciwstawia się Bożemu Słowu, Jego Woli oraz Ścieżkom. Zobacz Psalm 78:56.

P Przypomnij sobie, czym są,,Boże Słowo, Wola i Ścieżki’’ i napisz poniżej, jak wygląda życie w buncie przeciwko Bogu

Bunt przeciwko Słowu Bożemu to:


Bunt przeciwko Bożej Woli to:


Bunt przeciwko Bożym Ścieżkom to:


Słowo Boże to nie tylko Biblia, którą nosisz ze sobą do kościoła. Słowo Boże to przede wszystkim prawda i nauczanie w niej zawarte. Wola Boża to Boże pragnienie względem Twojego życia, zawarte jest ono w Bożym Słowie. Boże Ścieżki to przykazania Boże, które również znajdujemy w Bożym Słowie. Boże Przykazania mówią nam, jak żyć zgodnie ze Bożym Słowem oraz Wolą. Bunt przeciwko Bożemu Słowu, Woli oraz Ścieżkom jest wtedy, kiedy je słyszymy lub o nich czytamy, a mimo to nie żyjemy według nich. Zobacz List Jakuba 1:22, Psalm 1:6, Księga Przysłów 14:12.

P Przypomnij sobie czym jest grzech, a następnie przeczytaj Rzymian 3:23 i napisz poniżej ile osób, oprócz Pana Jezusa, nigdy nie zgrzeszyło.


Adam i Ewa byli pierwszymi ludźmi, którzy zgrzeszyli, co oznacza, że jako pierwsi zbuntowali się przeciwko Bożemu Słowu. W chwili kiedy zgrzeszyli, ich idealna relacja z Bogiem zakończyła się. Apostoł Paweł pisze że „grzech zabił ich” — Rzymian 7:11, oraz że „wszyscy zgrzeszyli” — Rzymian 3:23.

P Przeczytaj Rzymian 6:23 i napisz poniżej co stało się w wyniku grzechu.


Paweł nie mówi tu o fizycznej śmierci, bo inaczej nie czytałbyś teraz tej książki. Konsekwencją grzechu jest śmierć duchowa. Nasza dusza jest pod kontrolą grzechu i jeśli nic z tym nie zrobimy, nasza duchowa śmierć będzie wieczna i zakończy się w piekle — Efezjan 2:1.

Mam nadzieję, że dostrzegasz teraz, iż Bóg stworzył nas jako istoty idealne i widzisz w jaki sposób grzech nas zniszczył. Dopóki nie będziemy odbudowani w stopniu, w jakim oczekuje tego Bóg, nie będziemy w stanie nawiązać z Nim relacji. W następnym rozdziale dowiesz się, w jaki sposób Pan Bóg umożliwił nam to odnowienie.

Nowe Narodzenie

CO SIĘ ZE MNĄ STAŁO? (Część 2)

Wiele osób, kiedy stają się chrześcijanami, mówią: „nie wiem co się ze mną stało, ale wiem że na pewno coś się ze mną stało”. Jak dowiedziałeś się w poprzednim rozdziale, grzech, który jest buntem przeciwko Bożemu Słowu, Woli oraz Ścieżkom prowadzi do duchowej śmierci. Ci z was, którzy czytają tę książkę i którzy stali się chrześcijanami, nazywani są przez Pana Jezusa „Narodzonymi na nowo”. W tym rozdziale dowiesz się, co te słowa oznaczają i w jaki sposób opisują duchowe nowe narodzenie, które właśnie doświadczasz.

P Własnymi słowami spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania

— Jak wyglądało twoje życie zanim stałeś się chrześcijaninem?


— Jak się czułeś, kiedy poprosiłeś Pana Jezusa, aby stał się częścią Twojego życia?


— Jak zmieniło się Twoje życie odkąd stałeś się chrześcijaninem?


Abyś mógł narodzić się na nowo, w Twoim życiu musiały wydarzyć się cztery bardzo ważne rzeczy:

Po pierwsze ODKUPIENIE: co Pan Bóg już dokonał poprzez swojego syna Jezusa Chrystusa.

Po drugie to ŻAL ZA GRZECHY: Zdarzenie to dokonało się w momencie, kiedy poprosiłeś Boga aby zagościł w Twoim życiu.

Po trzecie to POJEDNANIE: to znaczy że Ty i Bóg jesteście od tej pory przyjaciółmi.

Po czwarte to ODNOWIENIE: są to zmiany które Pan Bóg dokonuje teraz w Twoim życiu.


P Wiem że wiele z tych słów może brzmieć dla Ciebie obco, ale właśnie tych słów używa Biblia, aby wyjaśnić co Bóg zrobił w naszym życiu. Przeczytaj w Piśmie Świętym poniższe wersety i napisz jak myślisz, co Bóg chciał abyśmy przez nie zrozumieli.

— Galacjan 3:13, Efezjan 1:7, Hebraj. 9:15, ODKUPIENIE to:


— Ew. Marka 1:15, Dz. Apost. 3:19, POKUTA to:


— Rzym. 5:10—11, Efezjan 2:14—18, POJEDNANIE to:


— Rzym. 12:2, Tytusa 3:5—6, ODNOWIENIE to:


Najprościej mówiąc odkupienie oznacza „być uwolnionym za pewną cenę”. Kiedy grzech miał kontrolę nad naszym życiem, oznaczało to, że byliśmy w jego niewoli, przeznaczeni na wieczne potępienie w piekle. Była tylko jedna możliwość, abyśmy mogli zostać uwolnieni — ktoś musiał zapłacić za nas cenę. Jednak nie było takiej ilości pieniędzy, która mogłaby tego dokonać. Jedynym sposobem, abyśmy uzyskali wolność od grzechu było, aby ktoś innych wziął nasze winy na siebie i poniósł za nas karę. Tym kimś był Jezus Chrystus, który zapłacił cenę za nas swoim własnym życiem na krzyżu Kalwarii. Jezus powiedział, że przyszedł oddać swoje życie na okup za wielu, zobacz Ew. Marka 10:45.

P Komu Pan Jezus zapłacił tę cenę?


Odpowiedź może wydawać się dziwna, ale Jezus zapłacił cenę Bogu, swojemu Niebieskiemu Ojcu. Ponieważ był to nasz grzech, który obraził i rozgniewał Boga, oraz to przez nasz grzech zasługiwaliśmy na karę ze strony Boga, tak więc Jezus wziął na siebie nasze grzechy i naszą winę, abyśmy my mogli być wolni, zobacz 2 Koryntian 5:21.

Pokuta oznacza coś więcej niż zwykłe przeproszenie Boga za grzechy i poproszenie Go, aby je przebaczył. Prawdziwa pokuta oznacza zawrócenie z własnych dróg i wejście na Bożą drogę. Zawrócenie ze swojego grzesznego życia i stawienie czoła wyzwaniom, jakie niesie życie według Bożych standardów oraz Bożych ścieżek w Twoim nowym życiu.

P Wypisz różnice między szczerą, a fałszywą pokutą.


Pojednanie znaczy bycie zjednoczonym lub ponownie w jedności. Kiedy byłeś w więzieniu grzechu, wtedy pomiędzy Tobą a Bogiem istniała niewidzialna ściana. Z powodu tej bariery nie byłeś wstanie mieć żadnej relacji z Bogiem.

Jednak kiedy przyszedł Jezus i złamał moc grzechu, zniszczył ścianę oddzielającą, tak że ponownie możemy być zjednoczeni z Bogiem. Ściana pomiędzy Bogiem a nami była trochę jak Mur Berliński, który odgradzał Wschód od Zachodu Niemiec. Kiedy mur został zniszczony ludzie ze Wschodu i Zachodu ponownie się zjednoczyli.

Odnowa jest dziełem, które Duch Święty rozpoczął w Twoim życiu w chwili, gdy stałeś się chrześcijaninem. Apostoł Paweł mówi, że każdy kto stał się chrześcijaninem jest teraz „nowym stworzeniem. To, co stare, przeminęło.”

Może nie będziesz w stanie powiedzieć „Czuję się zupełnie jak nowy człowiek”. Być może nadal walczysz, aby pokonać stare, grzeszne przyzwyczajenia, ale możesz za to powiedzieć „Pan Bóg nie zakończył jeszcze pracy nade mną”.

Każdego dnia Duch Święty pracuje nad tym, aby upodobnić nas do Chrystusa. Zobacz 2 Kor. 4:16.

P Co to oznacza być jak Jezus?


Oczywiście nie oznacza to, że masz przypominać Pana Jezusa z wyglądu. To znaczy, że mamy żyć według Bożego Słowa, tak jak robił to Jezus. Wypełniać Bożą Wolę, tak jak robił to Jezus oraz podążać Bożymi Ścieżkami — tak jak robił to Jezus. Zobacz Ew. Jana 6:38 oraz Ew. Łuk. 7:29.

Mam nadzieję, że teraz zaczynasz już rozumieć, co to oznacza być narodzonym na nowo. Wierzę też, że dostrzeżesz jak wiele rzeczy Bóg już dla Ciebie zrobił i nadal robi. Mam także nadzieję i modlę się, abyś każdego dnia stawał się coraz bardziej podobny do Chrystusa we wszystkich obszarach swojego życia.

Nowy Styl Życia

SKŁADNIKI NOWEGO, ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Kiedy narodziłeś się na nowo stałeś się duchowym dzieckiem w Jezusie Chrystusie. I tak jak większość noworodków potrzebujesz pomocy aby dorastać w swoim nowym chrześcijańskim życiu. Aby zdrowo rosnąć dzieci potrzebują zbilansowanej diety, nauki oraz ćwiczeń, które rozpoczynają się od momentu narodzenia. Dzieci przychodzą do rodziców po pokarm, naukę oraz zachętę do ćwiczeń. Jako nowe dziecko w Chrystusie musisz zwrócić się do swego Ojca w Niebie o duchowe pożywienie, naukę oraz ćwiczenia które są niezbędne do chrześcijańskiego wzrostu.

P Napisz swoimi słowami jak myślisz czym są duchowy pokarm, nauka oraz ćwiczenia.


Naszym duchowym pokarmem jest Słowo Boże, kiedy wdrażamy je w nasze życie. Kiedy wierzymy i nie wątpimy w jego słuszność, otrzymujemy duchową energię, której potrzebujemy do wzrostu (duchowa energia to wiara w to, że Bóg spełni to, co obiecał).

P Wypisz kilka obietnic Bożych zawartych w Biblii


Naszym duchowym ćwiczeniem jest wiara (duchowa energia), że Pan Bóg odpowie na nasze modlitwy, da nam zaopatrzenie oraz zapewni nam ochronę przed niebezpieczeństwem.

Naszą wiarę ćwiczymy również wtedy, kiedy ufamy Bogu, że pomoże nam wypełnić to, co mówi i nakazuje nam Jego Słowo.

P Wypisz kilka przykazań Bożych i napisz, w jaki sposób potrzebujesz wiary, aby je wypełnić.


Zbilansowane duchowe pożywienie oraz ćwiczenia pomogą nam rosnąć na zdrowych i aktywnych chrześcijan.

W trzech kolejnych studiach biblijnych przyjrzymy się trzem formom duchowych ćwiczeń, do których wzywa nas Pan Bóg.

MODLITWA: jest to rozmowa z Bogiem przez wiarę

UWIELBIENIE: jest ogłaszanie przez wiarę, jaki wspaniały jest Bóg.

ZAŚWIADCZANIE: Mówienie innym przez wiarę, jakie wielkie rzeczy Bóg dla nich zrobił i może zrobić.

Zanim jednak spojrzymy na duchowe ćwiczenia, było by dobrze dowiedzieć się ze Słowa Bożego, jak budować naszą duchową energię za pomocą duchowego pokarmu.

STUDIUM BIBLIJNE: SKŁADNIK nr 1.

P Jak myślisz dlaczego i w jaki sposób powinniśmy czytać Biblię?


Biblia jest „listem” od Pana Boga do nas (2 Tymot. 3:16) mówiącym nam o :

Jego Miłosierdziu — abyśmy wiedzieli jak bardzo On nas kocha (Ew. Jana 3:16)

Jego Charakterze — abyśmy mogli stawać się bardziej tacy jak On (1 Piotra 1:15—16)

Jego Przykazaniach — abyśmy wiedzieli, jak mamy dla Niego żyć (Ew. Marka 12:28—31)

Jego Poleceniach — abyśmy wiedzieli, co mamy dla Niego robić (Ew. Jana 14:3, Efez. 5:27)

Czasami ludzie powiedzą, że Biblia jest „staroświecka i nieaktualna” i pytać „po co czytać Biblię?”

Bóg odpowiada na to pytanie w samej Biblii.

P Przeczytaj 2 Tymot. 3:15—17 i napisz poniżej, do czego, według Pawła, przydatna jest Biblia.


Biblia jest sposobem, w jaki Bóg przekazuje nam swoje Słowo, Wolę oraz Ścieżki dla naszego życia. Biblia zawiera przekaz, który jest aktualny oraz odnosi się do sytuacji życiowej ludzi w dzisiejszych czasach. Biblia jest czymś więcej niż tylko kolejną religijną księgą — to przewodnik do udanego i szczęśliwego chrześcijańskiego życia, Psalm 119:105. Spróbuj przeczytać cały Psalm 119, a zobaczysz jak aktualny i pasujący do dzisiejszych czasów jest tekst zawarty w Piśmie Świętym.

Ponieważ Biblia nie jest kolejną zwykłą książką, nie jest mądrze czytać ją jak zwykłą starą książkę. To, jak czytamy Biblię wpływa na to, co z niej otrzymamy. Wielu nowych chrześcijan zaczyna od początku i starają się ze wszystkich sił, aby dojść do końca.

Niektórzy chrześcijanie mówią, że im więcej czytasz, tym więcej otrzymasz, a jednak bardzo często otrzymują oni niewiele duchowego pokarmu dla swojego życia, bo są zbyt zajęci tym, aby przeczytać tak dużo jak tylko mogą.

Staraj się czytać Biblię w CICHYM miejscu, ale nie w SZYBKIM tempie i nie bój się zadawać PYTAŃ.

Staraj się czytać Biblie CODZIENNIE, nie z OBOWIĄZKU, ale z ZAANGAŻOWANIEM. Korzystaj z materiałów w tym przydatnych jak np. „Nasz Codzienny Chleb” (www.codziennychleb.org), ale przede wszystkim módl się, aby Bóg pomógł Ci usłyszeć to, co ma Tobie do powiedzenia.

P Przez następnych kilka dni, kiedy będziesz czytał Biblię, postaraj się zanotować poniżej rzeczy, które Bóg może mówić do Ciebie przez swoje Słowo. Zapisz też to wszystko, co jest dla Ciebie trudne do zrozumienia.


MODLITWA: SKŁADNIK nr 2

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 7.35
drukowana A5
za 31