E-book
14.7
drukowana A5
22.03
Bitcoin — waluta nowej generacji

Bezpłatny fragment - Bitcoin — waluta nowej generacji

Mini wykład o maksi sprawie


Objętość:
16 str.
ISBN:
978-83-8221-582-3
E-book
za 14.7
drukowana A5
za 22.03

Wstęp

Globalizacja nie byłaby możliwa bez technologii informatycznych, te zaś z kolei wytworzyły swoisty miernik wartości ekonomicznych, specyficzny środek płatniczy tj. kryptowaluty (jako młodsze rodzeństwo pieniądza elektronicznego), których liczba już kilka lat temu przekroczyła 1000. Czy obecnie najpopularniejsza z kryptowalut, tj. bitcoin jest pieniądzem, czy może tylko się pod niego podszywa realizując funkcję pieniądza. Wielu ekonomistów (nawet z Europejskiego Banku Centralnego) ma problem z klasyfikacją tego wirtualnego tworu do określonej kategorii. Czy bitcoin realizuje funkcję tezauracyjną (pozwala gromadzić i przechowywać majątek), czy pełni rolę środka płatniczego, czy jest miernikiem wartości, czy stanowi środek wymiany? Jeżeli udzielimy sobie odpowiedzi twierdzącej na te cztery pytania wówczas, będziemy musieli nazwać bitcoina pieniądzem. W Polsce bitcoin i inne kryptowaluty nie są zabronione, a zatem można się nimi legalnie posługiwać w celu regulowania zobowiązań.

Rozwinięcie

Mając na uwadze okoliczność, iż całkowita liczba aktywnych kryptowalut (wg danych pozostających z dyspozycji CoinMarketCap) wynosi 3000, bitcoiny zaliczają się do typowych tokenów wymiennych. Bitcoin definiuje się jako kryptowalutę wprowadzoną w 2009 roku przez osobę lub grupę współpracujących ze sobą osób posługujących się w rzeczywistości wirtualnej pseudonimem,,Satoshi Nakamoto”. Narodziny wirtualnego pieniądza wiążą się z publikacją przez w/w użytkownika internetu artykułu pt.,,Bitcoin: A Peer — to- Peer Electric Cash System” zawierającego propozycję stworzenia uniwersalnego systemu elektronicznych płatności. Cały mechanizm funkcjonowania kryptowalut znajduje oparcie w modelu komunikacji typu peer-to-peer. Kluczem dla zrozumienia istoty kryptowalut, a wśród nich także i bitcoina jest uświadomienie sobie modelu technologii blockchain, na której opiera się kryptograficzna technologia przechowywania danych oraz systemów rejestrowych, niemożliwa do rozszyfrowania i złamania przy współczesnym stanie techniki. Blockchain jest księgą rozrachunkową obejmującą listę transakcji, które są dokonywane w danej walucie. Blockchain to jednocześnie system transakcyjny. W dniu 3 stycznia 2009 roku w wyniku transakcji inicjującej wyemitowano Block Genesis, a w jego następstwie pierwszych 50 bitcoinów. Po transakcji inicjującej nastąpiły tworzące łańcuch rekordów kolejne transakcje (tworzą grafy zwane drzewami Mercla). Każdy kolejny wpis rozpoczyna się od wytworzenia następnej transzy oraz przydzielenia do konkretnego adresu, zaś w blokach oprócz zapisów, które dotyczą nowo powstałych bitcoinów znajdują się także zapisy odnoszące się do transakcji już istniejących bitcoinów. System bitcoin jako technologia ulega ciągłemu rozwojowi ukierunkowanemu na jego ulepszenie. Społeczność bitcoin jest tworzona przez,,górników”, którzy poprzez swoje komputery zajmują się wydobywaniem cyfrowego,,złota”. Dzięki zaangażowaniu mocy obliczeniowej ich komputerów w proces kreacji, stają się beneficjentami nowych bitcoinów, gdyż w periodycznych odstępach czasu system rozdziela określoną ilość bitconów pomiędzy osoby zajmujące się tą działalnością. Samotny,,górnik” musi posiadać na swoim komputerze kopię blockchaina pełniącego rolę księgi rozrachunkowej. Z kolei,,górnicy” zrzeszeni w,,spółdzielniach” nie muszą spełniać tego wymogu. Główne,,spółdzielnie górnicze” bitcoinów znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych oraz Chińskiej Republiki Ludowej.,,Wydobyciu” kryptowalut służy zatem zaangażowanie mocy obliczeniowej komputerów,,górników” wchodzących w skład wirtualnej wspólnoty,

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 14.7
drukowana A5
za 22.03