E-book
1.47
drukowana A5
10.64
Bezpieczeństwo publiczne

Bezpłatny fragment - Bezpieczeństwo publiczne


Objętość:
31 str.
ISBN:
978-83-8221-106-1
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 10.64

Wstęp

Problematyka bezpieczeństwa stanowi istotny element funkcjonowania państwa we wszystkich jego wymiarach. Bezpieczeństwo staje się priorytetem, z uwagi na rosnącą skalę różnego rodzaju zagrożeń, jak terroryzm. Aby życie i funkcjonowanie w państwie było możliwe, aby każdy obywatel mógł swobodnie korzystać ze swoich praw, rozwijać się i funkcjonować, organy państwa podejmują rozmaite działania których ostatecznym celem jest dobro wszystkich.

1. Pojęcie bezpieczeństwa publicznego

Pojęcie bezpieczeństwa publicznego ma charakter szeroki, obejmuje bowiem wiele różnych potrzeb. Bezpieczeństwo stanowi jeden z istotnych elementów sprawnego funkcjonowania jednostki i państwa. Bezpieczeństwo publiczne to pojęcie, które pojawia się w aktach normatywnych. Utrzymanie bezpieczeństwa publicznego to jedno z podstawowych zadań publicznych władz. Jest to wartość konstytucyjna, dla której ochrony możliwe jest nawet ograniczenie praw i wolności. Bezpieczeństwo to wchodzi w zakres interesu publicznego, jest kryterium działania władz państwa, podstawą podejmowania określonych działań, przesłanką wydawania przepisów prawa. Bezpieczeństwo i porządek publiczny są zatem kategoriami z zakresu publicznego prawa administracyjnego. Według definicji bezpieczeństwo publiczne stanowi stan, w którym ogół społeczeństwa oraz jego interesy i państwo wraz ze swoimi celami mają zapewnioną ochronę przed szkodami, które zagrażają im z dowolnego źródła.

2. Pojęcie porządku publicznego

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 10.64