E-book
5.88
drukowana A5
9.47
Aspiracje zawodowe współczesnego człowieka a jego postawy moralne; Nowy człowiek w stary świecie Boga

Bezpłatny fragment - Aspiracje zawodowe współczesnego człowieka a jego postawy moralne; Nowy człowiek w stary świecie Boga

Objętość:
12 str.
ISBN:
978-83-8189-744-0
E-book
za 5.88
drukowana A5
za 9.47

Współczesny człowiek, w dobie dynamicznego rozwoju w różnych obszarach życia społecznego, spowodowanego rozwojem nauki — staje w obliczu wyzwania — przyjęcia aktywnego trybu egzystencji lub stagnacji, zgodę na to, co jest, mimo rzeczywistości nieustannej zmiany. Wobec tych faktów — dochodzimy samorzutnie do wniosków, iż człowiek istnieje tylko rozwijając się. Przeciwny stan oznacza tzw. «zwijanie» się, zgodę na przemiany w świecie z brakiem dostosowania do nich. Wobec tego jednostka staje na marginesie. I tutaj odzywa się idea zrównoważonego rozwoju, która daje możliwość takiego rozwoju społecznego, który nie wyklucza osób, jakie nie nadążają za zmianami. Można w taki sposób planować życie społeczne, by każdy w nim czuł się potrzebny. Obserwujemy powstawanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które odpowiadają na potrzeby ludzi starszych, przez to aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Jest to istotne, ponieważ obserwujemy też niż demograficzny. Ponadto wzrasta gwałtownie liczba seniorów. Wyzwaniem staje się takie obieranie aktywności zawodowej, by uwzględniać nie tylko swoje potrzeby, ale by pracować zespołowo.

Aspiracje ludzkie możemy rozważać w kategorii studium psychologicznego i scojopedagogicznego, a także choćby filozoficznego. Należy zastanowić się najpierw, co warunkuje ludzkie aspiracje. Badania dowodzą, że są one wynikiem struktur ludzkiej osobowości. Przez aspiracje rozumiemy różnego rodzaju osiągnięcia, jak szkolne wyniki w nauce czy innej działalności — kulturalnej, zawodowej.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 5.88
drukowana A5
za 9.47