E-book
13.65
drukowana A5
57.81
drukowana A5
Kolorowa
84.19
Architektura Romańska Gotycka i Barokowa w Polsce

Bezpłatny fragment - Architektura Romańska Gotycka i Barokowa w Polsce

Województwo Pomorskie Tom 2

Objętość:
301 str.
ISBN:
978-83-8221-449-9
E-book
za 13.65
drukowana A5
za 57.81
drukowana A5
Kolorowa
za 84.19

Architektura sakralna romańska, gotycka i barokowa w Polsce

Książka powstała w oparciu o materiały własne autora jak i przy pomocy artykułów Polskiej wikipedi a także portlu zdjęć Pixbey. Na okładce Zamek pokrzyżacki w Malborku

autor

Je suis câliné dans tes bras, flottant avec toi dans les cieux, haut comme un oiseau libre, je t’embrasse avec amour aussi tendrement que la plus belle fleur touche et je t’embrasse avec choc Tes lèvres ferment les yeux avec délice et tu me murmures doucement, aime-moi, t’aime tellement et de mes yeux coulent des larmes de bonheur et je te serre encore plus pour que tu ne sois pas emporté même par le vent ou que tu ne disparaisse pas dans le brouillard comme un beau rêve pour toi Ma joie bien-aimée chaque jour toi et moi sommes seulement réunis jusqu'à nos derniers jours ensemble

Templum militis

Województwo Pomorskie

Zamek pokrzyżacki w Malborku

Zamek w Malborku panorama

Opisując zabytki okresu gotyku w Polsce nie można w żadnym wypadku pominąć byłych zamków zakonu krzyżackeigo który na mocy porozumienia zawartym w 1226 roku, pomiędzy księciem Konradem Mazowieckim pierwszym, osiedlił się na terenach dzisiejszego województwa pomorskiego, kujawsko pomorskiego i pozostawił po sobie głównie zamek w Malborku jak też kilkanaście innych na tym terenie. Przyjrzyjmy się zatem najpieerw temu największemu połozonemu w Malborku zamkowi gotyckiemu. W języku niemieckim jest to Ordensburg Marienburg, zamek w Malborku, położony na prawym brzegu Nogatu, wznoszony był w kilku etapach od 1280 roku, aż do połowy XV wieku, przez zakon krzyżacki. Początkowo była to tylko konwentualna siedziba komturia, w latach 1309 do roku 1457,później była to głównie siedziba wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego i władz Prus Zakonnych, a w latach od roku 1457 do rozbiorów w roku 1772, rezydencja królów Polski, oraz od 1466 roku, zamek występował jako siedziba władz Prus Królewskich, od 1568 roku miała tu siedzibę Komisja Morska.

Zamek na początku XX wieku w stylu neogotyckim

Natomiast w 1772 roku zamek został zajęty przez administrację Królestwa Prus i zdewastowany w latach 1773 do roku 1804, następnie był rekonstruowany w latach 1817 do roku 1842 i w latach 1882 do roku 1944, został też znacznie zniszczony w roku 1945, ponownie rekonstruowany od 1947 roku, w roku 1949, został wpisany do rejestru zabytków, w 1994 roku, zamek w Malborku został uznany za pomnik historii, w roku 1997,został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a od 1961 roku jest to siedziba Muzeum Zamkowego w Malborku.

Zamek od strony rzeki

Historycznie rzecz ujmując w roku 1286, na południe od zamku lokowano Malbork jako Stare Miasto, którego mury miejskie sprzężono z murem obronnym zamku w jednolity system obronny. W 1388 roku, na wschód od zamku założono Nowe Miasto. W latach od roku 1626 do roku 1635,samo miasto i zamek otoczono wałem fortecznym o narysie bastionowym, zaś przyczółek mostowy na lewym brzegu Nogatu osłonięto dziełem rogowym. Zespół zamkowy w Malborku obejmuje. Zamek Wysoki, jest czworoboczny, z dziedzińcem otoczonym krużgankiem, kościołem Najświętszej Maryi Panny z kaplicą grobową świętej Anny, gdaniskiem, wieżami Kleszą i Wróblą Zamek Średni.

Zamek w roku 1901 roku na tle miasta

Zamek został wzniesiony w miejscu byłego przedzamcza, trójboczny, z rozległym dziedzińcem otwartym ku Zamkowi Wysokiemu a oddzielonym od niego murem i fosą, z kaplicą świętego Bartłomieja, Wielką Komturią, Infirmerią, Wielkim Refektarzem, Pałacem Wielkich Mistrzów, Refektarzem Letnim, Refektarzem Zimowym, wieżą Kurzą Nogą. Zamek Niski znany jako Przedzamcze, z Karwanem, kaplicą świętego Wawrzyńca oraz szeregiem zabudowań gospodarczych. Zamek w Malborku jest jednym z najznakomitszych przykładów średniowiecznej architektury obronno rezydencyjnej w Europie.

Mury zamkowe z basztą

Popatrzmy jak kształtowała się historia zamku poprzez początki budowy. Przygotowania do budowy trwały od 1278 roku, kiedy rozpoczęto wycinkę lasu i gromadzenie budulca jak cegły, drewno, kamienie na fundamenty. Początek pierwszego etapu budowy zamku można datować najwcześniej na rok 1280,czyli od początku budowy do przeniesienia konwentu z pobliskiego Zantyru. Powstała w tej fazie warownia była zamkiem komturskim. Do 1300 roku, na Zamku Wysokim powstał mur obwodowy, nieprzesklepione skrzydło północne, gdzie później umieszczono najważniejsze pomieszczenia jak kaplicę, kapitularz oraz dormitoria czyli sypialnie, następnie częściowo wzniesiono skrzydło zachodnie, które mieściło komnatę komtura oraz refektarz.

Refektarz letni

Część południową i wschodnią zamykały zabudowania drewniane mieszczące magazyny, warsztaty i stajnie. Zaczęto budować także przedzamcze od strony północnej obecnie jest to Zamek Średni. Kolejnym ważnym elementem zamku była wysunięta na południowy zachód poza obszar bryły zamkowej wieża obronna, połączona z zamkiem, zwana gdaniskiem. Spełniać miała rolę wieży sanitarnej oraz ostatecznego punktu obrony. Była też punktem obserwacyjnym w kierunku tworzącego się równolegle miasta Malborka. Drugą, zbudowaną do końca XIII wieku, zwaną kleszą w przeciwległym do gdaniska narożniku. Pierwotnie miała znaczenie obronne, po rozbudowie zamku straciła na znaczeniu. Całość otoczono murem obwodowym i fosą.

Widok na Malbork z zamku wysokiego

W 1309 roku, podjęto decyzję o przeniesieniu siedziby wielkiego mistrza zakonu z Wenecji do Malborka, który tym samym stał się stolicą Państwa Zakonnego. Wraz z wielkim mistrzem na zamek przybyła duża liczba braci zakonnych, co wymagało przebudowy i rozbudowy istniejącego kompleksu. W Zamku Wysokim najwięcej miejsca zajęły dormitoria jak sypialnie, poza tym mieścił się tutaj kapitularz i refektarz konwentu. Dokonano znaczącej rozbudowy kościoła zamkowego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, przedłużono go od wschodu, pod nim umieszczając kaplicę świętej Anny przeznaczoną na miejsce pochówku wielkich mistrzów. Na wschodniej fasadzie, we wnęce okiennej prezbiterium około roku 1340, umieszczono ogromną 8 metrową figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem, wykonaną ze sztucznego kamienia i pokrytą w XIV wieku, mozaiką z Wenecji.

Zamek w okresie międzywojennym XX wieku

Niestety została ona zniszczona w 1945 roku, wraz ze wschodnią częścią kościoła, a łączna masa segmentów posągu wynosiła około 15 ton. Około 1320 roku powstała także w kaplicy zamkowej Złota Brama. Na dawnym przedzamczu czyli Zamku Średnim do marca 1333 roku, zbudowano nową rezydencję wielkich mistrzów. Powstały tutaj pałac zawierał na głównej kondygnacji którą było pierwsze piętro od strony dziedzińca pomieszczenia reprezentacyjne, a jego część od strony Nogatu, uformowana w kształcie wieży obronnej, należy do najwybitniejszych osiągnięć europejskiego gotyku. Malbork w 1410 roku, był oblegany przez wojska polsko litewskie pod wodzą króla Władysława Jagiełły po bitwie grunwaldzkiej.

Dziedziniec zamku z lotu ptaka

Zapiski w kronikach mówią, iż latem 1411 roku, podczas oblężenia zamku zdrajca znajdujący się w nim w czasie pobytu najważniejszych osób zakonu w refektarzu letnim miał wywiesić za oknem czerwoną flagę. Był to znak dla oblegających, którzy zaplanowali, iż wystrzelona z armaty, 80 kilogramowa kula wleci do pomieszczenia i uderzy w jedyny filar podtrzymujący całą konstrukcję. Ona ominęła jednak go o sześć centymetrów patrząc na współczesne wyliczenia. Fragment kuli tkwi do dzisiaj w murach zamku nad kominkiem refektarza letniego. W latach 1411 do roku 1414, zbudowano tutaj Wał Plauena z basztami łupinowymi. W 1418 roku, budowniczy Mikołaj Fellenstein zbudował Bramę Nową inaczej zwaną Bramą Piaskową.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 13.65
drukowana A5
za 57.81
drukowana A5
Kolorowa
za 84.19