E-book
14.7
drukowana A5
16.54
Antropologiczna wrażliwość Giddensa

Bezpłatny fragment - Antropologiczna wrażliwość Giddensa

Objętość:
9 str.
ISBN:
978-83-8189-759-4
E-book
za 14.7
drukowana A5
za 16.54

Giddens dostrzegł, że opinie dotyczące socjologii są wyjątkowo zróżnicowane. Są dwa dominujące spojrzenia w tym temacie. Pierwsze zakłada, że socjologia jest bogata w hasła, które nawołują do buntu. Podejście to cechuje przede wszystkim osoby, które nie miały kontaktu z socjologią. Inne więc jest spojrzenie osób, którym jej myśl poprzez studia nie jest obca. Niestety i to stanowisko zawiera w sobie negatywne konotacje, choć to podejście jest bardziej popularne. Socjologia więc jawi się powszechnie ludziom jako nauka nudna i nieużyteczna. A jak jest w rzeczywistości? Jaką nauką jest socjologia? Jak ukazuje ją w krytycznym opracowaniu Giddens?

Autor jest zdania, że są słuszne racje w krytykowaniu socjologii. Zauważa, że wyrażane są jej zdroworozsądkowe teorie, które są formułowane w pseudonaukowym języku. Dużym zarzutem Giddensa jest, że błędne podejście stanowi, by w socjologii stosować metodologie badań przyrodniczych. To argument, który wykorzystuje autor, by podkreślić, że zarzuty formułowane wobec socjologii są słuszne. Przecież ma się posługiwać niewłaściwymi sobie metodami i celami przez decyzje badaczy.

Giddensowi jest bliższe pierwsze spojrzenie na socjologię, w ujęciu nauki, która zawiera treści nawołujące do buntu. Jednakże socjologia nie jest postrzegana przez niego jako nauka z niższych, nieprzydatnych. Wręcz przeciwnie, zajmuje się przecież tematami, które wywołują w ludziach emocje, więc są społecznie ważne i należy je objaśniać. Więc tu znaczenie socjologii jest bardzo istotne. Socjologowie bezpośrednio nie nawołują do przewrotów, ale dostarczają fundamentalnych informacji, które pozwalają zrozumieć rzeczywistość, w jakiej żyjemy, mechanizmy nią rządzące.

Autor uważa socjologię za naukę kontrowersyjną, co równoznaczne jest z występowaniem ciągłych sporów na temat jej natury. Jednak jak wskazuje, to nie jest jej słabością. Złudne jest twierdzenie, że wykluczające się twierdzenia socjologów świadczą o tym, że jest to dyscyplina cechująca się brakiem dojrzałości. Autor podkreśla, że błędne jest podejście, które nakazuje, by socjologia wzorowała się na naukach przyrodniczych. Niemniej tłumaczy, że nie jest zdania, że metodologie przyrodnicze nie dostarczają istotniej wiedzy o świcie społecznym. To nie zmienia faktu, że zachowania ludzkie są inne od rzeczywistości przyrodniczej.

Giddens rozważył konteksty socjologii. Zwrócił uwagę na gwałtowne przemiany społeczne, na które wpływały istotnie zjawiska rewolucyjne. Industrializm i urbanizacja doprowadziły do bezpowrotnego zlikwidowania większości form społeczeństw o charakterze tradycyjnym. Autor zwraca uwagę, że w porównaniu do minionych wieków współcześnie znacznie wzrosła liczba ludności. Ze względu na znaczenie tego faktu i możliwe tragiczne konsekwencje, problem jest szczegółowo analizowany.

Socjologia zrodziła się w dobie dwóch wielkich rewolucji w Europie, kiedy to ludzie zaczęli się zastanawiać nad ich uwarunkowaniem, a także konsekwencjami.

Socjologia zajmuje się badaniem społeczności ludzkich, jak podaje autor. Zauważa, że pojęcie społeczeństwa można określić w sposób bardzo ogólny. Społeczeństwo jest:

· Zbiorem

· Lub systemem postępowania o charakterze zinstytucjonalizowanym (powtarzalne zachowania, przekonania).

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 14.7
drukowana A5
za 16.54