Praca zbiorowa

Inne książki tego autora

O autorze

Autorzy tej książki, księża diecezjalni i zakonni, próbują opisać wydarzenia i siły, które skierowały ich życie ku kapłaństwu. Młody katolik będzie mógł znaleźć tutaj opis wątpliwości, których, być może on sam doznaje, pokus, zniechęceń, które „znaczą” jego duszę. I to zwycięstwo, jakie, być może, pewnego dnia będzie jego zwycięstwem i triumfem. To właśnie dla niego została napisana ta książka, chociaż sceptyk i światowiec mogliby także odnieść korzyść po jej przeczytaniu.