O autorze

Agnieszka Michalska jest doktorem nauk biologicznych, biologiem medycznym. Specjalistą z zakresu fizjologii oraz żywienia człowieka. Trenerem VCC modułu „Pracownik usług kosmetycznych”. Autorką wielu publikacji naukowych. Leszek Zakrzewski jest doktorem nauk społecznych, informatykiem, chemikiem, pedagogiem. Specjalistą z zakresu kosmetologii i nauk o zdrowiu. Twórcą specjalności kosmetologia medyczna. Autorem wielu publikacji naukowych. Trenerem VCC modułu „Pracownik usług kosmetycznych”.