O autorze

Agnieszka Michalska jest doktorem nauk biologicznych, biologiem medycznym. Specjalistą z zakresu fizjologii skóry oraz żywienia człowieka. Trenerem i egzaminatorem VCC modułu „Pracownik usług kosmetycznych”. Leszek Zakrzewski jest doktorem nauk społecznych, informatykiem, chemikiem. Specjalistą z zakresu kosmetologii. Twórcą specjalności kosmetologia medyczna. Trenerem i egzaminatorem VCC modułu „Pracownik usług kosmetycznych”.