Eliza Żak

Inne książki tego autora

O autorze

„Wiersze pani Elizy są dla mnie podróżą niezwykłą, podróżą w świat przeżyć wewnętrznych. Niektóre z nich krzyczą, inne zaś skłaniają do refleksji o przemijaniu, cierpieniu, samotności, cielesności. Autorka od wielu lat stawia czoła chorobie i jednocześnie wyraża się twórczo — pisze wiersze, komponuje utwory, maluje. Jej niezwykła wrażliwość przeplata się niekiedy z wulgarnością, dając nowy wymiar sztuce.” Dagmara, entuzjastka twórczości pani Elizy, psycholog