Bolesław Zaja

O autorze

BolesławZaja, działający na portalach literackich pod przydomkami „Slonzok” i „Slonzok-knipser”, przyszedł na świat w Świętochłowicach i tej miejscowości poświęca wiele swoich utworów. Za pośrednictwem pióra wyróżnia kobiety, które wynosi na ołtarze miłości, podkreślając ich urodę i wrażliwość, a samą miłość opiewa na tle śląskiego pejzażu.